KOULUTUSSÄÄNNÖT

TANSSIKOULU TANSSITIIMIN SÄÄNNÖT

1. ILMOITTAUTUMINEN

Tanssikoulu Tanssitiimin oppilaaksi ilmoittaudutaan jäsenrekisteripalvelu MyClubissa. Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja kaikkiin ryhmiin otetaan uusia oppilaita koko kauden ajan ryhmäkokorajoitusten puitteissa. Toiminnassamme jo mukana olevilla on ennakkoilmoittautumisoikeus opetusryhmiin. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumisen hyväksyy huoltaja. Lukukausimaksulla opetukseen osallistuva liittyy yhdistyksen jäseneksi. Jäsenyys on voimassa lukuvuoden ajan. Alaikäisen oppilaan puolesta yhdistyksen jäseneksi liittyy oppilaan huoltaja. Ilmoittautuminen on sitova ja voimassa koko lukuvuoden. Mikäli oppilas ei osallistu opetukseen kevätkaudella, oppilaspaikan peruutuksesta tulee ilmoittaa sähköpostitse toimistoon 11.12 mennessä. Ks. kohta oppilaspaikan peruutus. 

2. OPPILASPAIKAN PERUUTTAMINEN

Kesken lukukauden lopettaneiden oppilaiden oppilasmaksuja ei palauteta. Lukukausimaksun maksamatta jättäminen ei tarkoita oppilaspaikan peruuttamista. Mikäli oppilas ei osallistu opetukseen kevätkaudella, oppilaspaikan ryhmäkohtaisesta peruutuksesta tulee ilmoittaa sähköpostitse toimistoon 11.12 mennessä. Oppilaspaikka tulee peruuttaa myös mikäli oppilaan tanssitunteihin tulee muutoksia, eli oppilas jatkaa jossain ryhmässään, muttei kaikissa. Mikäli asianmukaista ilmoitusta opintojen lopettamisesta ei ole tehty määräaikaan mennessä, peritään oppilaalta 50 euron maksu peruuttamattomasta oppilaspaikasta.

3. OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN

Opinnot voi terveydellisestä syystä johtuen (vamma, pitkäaikaisempaa parantelua vaativa sairaus) keskeyttää myös kesken kauden ja lääkärintodistusta vastaan oppilas saa hyvityksen suoritetusta oppilasmaksustaan. Muusta painavasta, yllättävästä henkilökohtaisesta syystä johtuen oppilaspaikan voi siirtää tulevalle kaudelle. Tässä tapauksessa emme palauta oppilasmaksua, vaan suoritus hyvitetään oppilaan osallistuessa toimintaan myöhemmin.

4. OPPILASPAIKAN SIIRTÄMINEN

Tanssikoulu Tanssitiimin opetus on oppilaslähtöistä ja tasolta toiselle etenevää. Opetusryhmät on jaettu ryhmän keskimääräisen tason mukaan alkeis-, perus- ja jatkotason tunteihin. Tasonmukainen harjoittelu on turvallista ja oppimista edistävää. Oikea ryhmä löytyy parhaiten kokeilemalla ja opettajamme auttavat mielellään ryhmän valinnassa. Tarpeen ilmetessä oppilas voidaan siirtää tasoiseensa ryhmään myös opettajan toiveesta.

5. OPPILASPAIKAN/JÄSENYYDEN EVÄÄMINEN

Jo myönnetty oppilaspaikka voidaan evätä, mikäli oppilas 1. jättää laskunsa toistuvasti maksamatta 2. tietoisesti laiminlyö Tanssitiimin Turvallisemman tilan periaatteita 3. muulla tapaa toimii tietoisesti toimintaa järjestävän yhdistyksen etujen, arvojen tai toimintaperiaatteiden vastaisesti, eikä muuta tai korvaa käytöstään sitä pyydettäessä. Tanssikoulu ei ole velvoitettu korvaamaan edellä mainituista syistä johtuvaa oppilaspaikan menetystä.

6. OPPILASMAKSUT

Oppilasmaksut tulee suorittaa eräpäivään mennessä laskuun merkityin pankkinumero- ja viitetiedoin. Oppilasmaksut laskutetaan sähköpostitse. Laskulle saa lisää maksuaikaa ennen laskun erääntymistä pyydettäessä. Laskun voi maksaa valitsemissaan erissä ilman erillistä ilmoitusta, kunhan kaikki osasuoritukset on eräpäivään mennessä maksettu. Maksuvalvonta on ulkoistettu Vismalle. Tanssitiimi ei vastaanota käteismaksuja ja maksupäätemaksuja otetaan vastaan vain jos asiasta on etukäteen ilmoitettu. Maksuvälineenä käyvät Edenred, ePassi ja Smartum – etu/virikesetelit. Mikäli maksat etu/virikeseteleillä, maksa vasta kun olet saanut laskun. Kun olet suorittanut maksun etu/virikeseteleillä, ilmoita meille niin kirjaamme saatavan suoritetuksi.

7. POISSAOLOT

Poissaoloja ei hyvitetä rahassa. Ilmoitathan poissaolostasi. Poissaolosta voit ilmoittaa MyClubissa (valitse tapahtumat, oikea tapahtuma ja valitse ei osallistu), oman opetusryhmän Whatsapissa tai suoraan omalle opettajallesi. Sähköpostitse saapuneet poissaoloilmoitukset eivät tavoita opettajaa ajoissa. Opettajien puhelinnumerot ovat tanssikoulu Tanssitiimin aulan peilissä. Opettajalla ei ole velvoitetta vastata vastaanotettuun poissaoloilmoitukseen, koska opettajillamme ei ole erillisiä työpuhelimia eikä viestintään käytetystä ajasta makseta korvausta. Poissaolosi voit hyvittää saman lukukauden aikana millä tahansa lukujärjestykseen merkityllä tunnilla ilman erillistä ilmoitusta ja poissaolon ollessa etukäteen tiedossa voit hyvittää tunteja jo etukäteen. Syyskauden lukukausimaksuun kuuluu 16 oppituntia/ryhmä ja kevätkauden lukukausimaksuun 18 oppituntia/ryhmä. Kauden loppua kohden useimmat ryhmät harjoittelevat esitysnumeroita – ethän siis jätä korvaamista viime tinkaan! Olemme yhteydessä alaikäisen oppilaan huoltajaan, mikäli oppilaalle kertyy yli kolme peräkkäistä selvittämätöntä poissaoloa.

8. YLEISTÄ

 • Oppitunnin pituus on 45 – 105min sisältäen läsnäolotarkastuksen.
 • Kaikki Tanssitiimissä järjestettävä opetus on tanssin taiteen perusopetusta, mutta vain osa oppilaista suorittaa koko oppimäärän. Tanssin taiteen perusopetukseen, voimassa olevaan opetussuunnitelmaan, sekä tasa-arvo – ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan voit tutustua nettisivuillamme ja paikanpäällä Tanssitiimissä. Opetussuunnitelma ja sen liitteet on laadittu Opetushallituksen laatimien perusteiden ja määräysten pohjalta.
 • Ryhmässä tulee olla vähintään 7 lukukausimaksulla opetukseen osallistuvaa oppilasta, jotta ryhmä voidaan toteuttaa. Alkeiskurssit toteutetaan jos mukaan ilmoittautuu 5 osallistujaa.
 • Kauden kesto ja lomapäivät ilmoitetaan tiedotteella ja tanssikoulun nettisivuilla. Arkipyhille osuvat tunnit saa korvata lukujärjestykseen merkityillä tunneilla (ei koske syys – tai talvilomaa).
 • Pyrimme hankkimaan sijaisen ryhmän oman opettajan ollessa poissa. Sijaisopettajasta ei tiedoteta oppilaita etukäteen. Sijainen voi tarpeen vaatiessa järjestää korvaavan tunnin. Mikäli tunnille ei saada sijaista, tunti siirretään. Tunnin siirtämisestä ilmoitetaan sähköpostitse ja ryhmäkohtaisessa whatsapissa.
 • Tanssikoulu tiedottaa toiminnastaan sähköpostitse, opetusryhmäkohtaisissa whatsapp-ryhmissä, sekä sosiaalisessa mediassa. Mikäli tulet mukaan toimintaan kesken kauden, pyydäthän opettajaa lisäämään sinut opetusryhmäsi whatsapp-ryhmään. Whatsapp- ryhmissä saatetaan jakaa kuva- ja videomateriaalia tunneilta. Materiaali on tarkoitettu vain ryhmän jäsenille eikä sitä saa jakaa ryhmän ulkopuolisille. Lapsioppilaiden puolesta whatsapp-ryhmään liittyy huoltaja, jonka puhelinnumero on kirjattu jäsenrekisterin tietoihin. Turvallisemman tilan periaatteet koskevat myös whatsapp-ryhmässä tapahtuvaa viestintää.
 • Tanssikoulussa dokumentoidaan oppilasryhmien työskentelyä. Kuva – ja videomateriaalia saatetaan toisinaan käyttää tanssikoulun julkaisuissa ja verkkosivuilla. Mikäli et anna suostumusta sinusta tunnistettavasti otetun video- ja kuvamateriaalin käyttöön, ilmoita asiasta jäsentiedoissasi jäsenrekisteripalvelu MyClubissa.
 • Oppilasnäytöksiä ja esityksiä taltioidaan. Taltioitavaan oppilasnäytökseen osallistumalla annat automaattisesti tanssikoululle oikeuden näytöksessä taltioidun video- ja kuvamateriaalin käyttöön. Ilmoitamme etukäteen oppilasnäytöksen taltioinnista. Mikäli näytöksiä on useampia, vain osa näytöksistä taltioidaan.

9.  VASTUU JA VAKUUTUKSET

 • Tanssikoulu Tanssitiimi ei voi tarjota oppilailleen tapaturmavakuutusta. Oppilaan henkilökohtainen vapaa-ajan vakuutus korvaa tanssitunnin yhteydessä sattuneen tapaturman.
 • Opettajan vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan. Oppilas voi tarvittaessa tulla tanssikoululle jo ennen tuntinsa alkua, ellei asiasta ole erikseen muuta tiedotettu. Sosiaalitiloissa oleskellessasi annathan työrauhan opettajallesi ja edellisellä opetustunnilla oleville. Opettajan työaika alkaa 15 min ennen ensimmäisen tunnin alkua ja loppuu 15 min viimeisen tunnin päättymisen jälkeen.
 • Tanssikoulu ei vastaa pukuhuoneeseen jätetyistä tavaroista. Voit halutessasi ottaa arvotavarat tanssisalin puolelle. Muistathan kuitenkin, ettei kännykän käyttö tunnilla ole sallittua, ellei asiasta ole erikseen ilmoitettu. Lelujen ja muiden omien tavaroiden tuominen tunnille on kielletty, ellei asiasta ole etukäteen ja erikseen sovittu.
 • Voit tutustua tanssikoulun pelastautumissuunnitelmaan toimitilassamme. Henkilökunta on saanut perehdytyksen hätätilanteessa toimimiseen.
 • Oppilas / huoltaja on vastuussa siitä, että osoitetiedot ja puhelinnumerot pysyvät ajan tasalla.

10. MUUTOSOIKEUS

Tanssikoululla on tarpeen niin vaatiessa oikeus tehdä ryhmä-, tunti- ja opettajamuutoksia myös kauden ollessa käynnissä. Aikataulullisista muutoksista johtuvat oppilaspaikan peruutukset otetaan vastaan myös kauden aikana.  

TANSSIKOULU TANSSITIIMI

Tuureporinkatu 13E 80 20100 TKU

tanssikoulu.tanssitiimi@outlook.com

+358447753270

Yhteydenotot mieluiten sähköpostitse

tai puhelimitse virka-aikaan

%d bloggers like this: