KOULUTUSSÄÄNNÖT

TANSSIKOULU TANSSITIIMIN SÄÄNNÖT 2020 -2021

1. ILMOITTAUTUMINEN

Oppilaat ilmoittautuvat tanssikoulu Tanssitiimin oppilaaksi sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Jo tanssikoulu Tanssitiimissä harrastavilla oppilailla on ennakkoilmoittautumisoikeus. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumisen hyväksyy huoltaja. Kaikkien oppilaiden pitää ilmoittautua syyslukukaudelle, mutta kevätlukukaudelle tarvitsee ilmoittautua ainoastaan, jos tunteihin tulee muutoksia tai oppilaan henkilötiedot ovat muuttuneet. Ilmoittautuminen on sitova ja voimassa koko kauden (syys- tai kevätlukukauden). Mikäli oppilas ei ilmoita lopettavansa tanssiopintojaan syyslukukaudella, oletamme, että opinnot jatkuvat keväällä. Oppilaan ei niin ikään tarvitse ilmoittautua uudelleen erikseen kevätlukukaudelle, mikäli oppilaan valitsemiin tunteihin tai henkilötietoihin ei tule muutoksia.

2. OPPILASPAIKAN PERUUTTAMINEN

Kesken lukukauden lopettaneiden oppilaiden oppilasmaksuja ei palauteta. Lukukausimaksun maksamatta jättäminen ei tarkoita oppilaspaikan peruuttamista.

Kevätlukukausi: Mikäli oppilas ei osallistu kevätlukukauden tunneille, asiasta tulee ilmoittaa kirjallisesti toimistoon viimeistään 11.12.2018 – myös silloin, kun oppilaan valitsemiin tanssitunteihin tulee muutoksia.

Mikäli asianmukaista ilmoitusta opintojen lopettamisesta ei ole tehty määräaikaan mennessä, peritään oppilaalta 50 euron maksu peruuttamattomasta oppilaspaikasta.

Mahdollisissa sairaustapauksissa (vamma, pitkäaikaisempaa parantelua vaativa sairaus) opinnot voi keskeyttää myös kesken kauden ja lääkärintodistusta vastaan oppilas saa hyvityksen laskusta tai jo maksetuista tunneista.

Tanssikoulu Tanssitiimin opetus on tasolta toiselle etenevää opetusta ja tunnit on jaettu taitotason mukaan alku-, perus- ja jatkotason tunteihin, jotta jokainen oppilas voisi harrastaa turvallisesti ja opetella omalle edistymiselleen keskeisiä asioita. Tarpeen vaatiessa oppilas voidaan siirtää nykyisestä ryhmästään toiseen oppimista paremmin edesauttavaan ryhmään.

Jo myönnetty oppilaspaikka voidaan evätä, mikäli oppilas kieltäytyy käyttäytymästä Tanssitiimin arvojen, tanssikoulun toimintakulttuurin ja opettajan ohjeiden mukaisesti. Tanssikoulu ei ole velvoitettu korvaamaan oppilaan käyttäytymisen vuoksi evättyä oppilaspaikan menetystä.

3. MAKSUT

Opintomaksut suoritetaan viimeistään eräpäivänä.  Laskut lähetetään s-postitse. Myös paikan päällä tanssikoulu Tanssitiimissä on mahdollista maksaa yleisimmillä korteilla tai Smartum- liikunta ja liikunta – ja kulttuuriseteleillä. Tanssikoulu Tanssitiimi ei vastaanota käteistä rahaa. Maksumuistutuksista peritään 7% korko. Maksujen joutuessa perintätoimiston asiaksi oppilas /oppilaan huoltaja maksaa asianomaisen toimiston kulut sekä voimassa olevan viivästyskoron.  

4. POISSAOLOT

Sairaus- ym. poissaoloista pyydämme ilmoittamaan tekstiviestitse oman opettajan puhelinnumeroon. Opettajien puhelinnumerot ovat tanssikoulu Tanssitiimin aulan peilissä. Sairaudesta johtuvat poissaolot ja myös tilapäiset poissaolot voi hyvittää saman lukukauden aikana oman tai helpomman tason tunnilla ilman erillistä ilmoitusta. Huoltajaan otetaan yhteyttä, mikäli oppilaalle kertyy yli kolme peräkkäistä selvittämätöntä poissaoloa. Poissaoloja ei hyvitetä rahassa.

5. YLEISTÄ

 • Oppitunnin pituus on 45min/60min/75min/90mim sisältäen läsnäolotarkastuksen.
 • Ryhmässä tulee olla vähintään 6 ilmoittautunutta oppilasta, jotta ryhmä toteutuu. Alle kolmen oppilaan tunteja ei pidetä.
 • Luettelo koulun lomapäivistä julkaistaan koulun nettisivuilla sekä tanssikoululla.
 • Tanssikoulussa dokumentoidaan oppilasryhmien työskentelyä. Kuvamateriaalia voidaan käyttää tanssikoulun julkaisuissa, verkkosivuilla ja opetustarkoitukseen. Mikäli et annan suostumusta kuviesi käyttöön, ilmoita asiasta ilmoittuessasi tai s-postitse ilmoittautuessasi ilmoittamiesi tietojen muuttuessa.
 • Tiedotteet tanssikoulun ajankohtaisista asioista lähetetään s-postitse. Mikäli oppilas ei saa meiltä postia, ilmoitathan asiasta opettajallesi tai tanssikoulun s-postiin.
 • Tuntiperuutuksen sattuessa tanssikoulu Tanssitiimi tiedottaa asiasta oppilaita s-postitse ja tanssikoulun sosiaalisessa mediassa. Tanssitiimi ei vastaa turhasta tunnille tulosta.

6.  VASTUU

 • Tanssikoulu Tanssitiimi ei vakuuta oppilaitaan tapaturman varalta tanssikoulun viikko-ohjelman mukaisten tuntien, ei oppilasnäytöksien, eikä kurssien ajalle. Tapaturman suojan oppilas varmistaa ottamalla henkilökohtaisen vapaa-ajan vakuutuksen.
 • Opettajan vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan. Oppilaat tulevat tanssikoululle aikaisintaan 15 min ennen tunnin alkua.
 • Opettajan sairastuessa pyritään järjestämään sijainen. Mikäli sijaista ei saada, tanssitunti voidaan siirtää tai peruuttaa. Peruutuksista ilmoitetaan viimeistään muutamaa tuntia ennen. Oppilaalla on oikeus korvata tunti.
 • Tanssikoulu ei vastaa pukuhuoneeseen jätetyistä tavaroista.
 • Oppilas / huoltaja on vastuussa siitä, että osoitetiedot ja puhelinnumerot pysyvät ajan tasalla.

7. MUUTOSOIKEUS

Tanssikoulu Tanssitiimillä on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin ennen kauden alkua ja myös kauden ollessa käynnissä. Tuntia koskevista aikataulullisista muutoksista johtuvat oppilaspaikkaperuutukset otamme vastaan myös kesken kauden. Tiedotamme tunti- ja opettajamuutoksista oppilaitamme s-postitse.  Noudatamme toiminnassamme uutta 2018 alkaen käytössä olevaa opetussuunnitelmaa.

TANSSIKOULU TANSSITIIMI Oy

Tuureporinkatu 13E 80 20100 TKU

tanssikoulu.tanssitiimi@outlook.com

+358447753270

Yhteydenotot mieluiten sähköpostitse

tai puhelimitse virka-aikaan

%d bloggers like this: