LAPSET 3-11v.

LASTENTANSSI 3-6v. taso 1: 45min

Lastentanssitunnilla tanssin maailmaan, tanssitunnilla ja ryhmässä toimimiseen ja omaan liikkuvaan kehoon tutustutaan turvallisessa ilmapiirissä musiikkiliikunnan, tanssi- ja liikuntaleikkien, lorujen ja kehorytmien, oman luovan liikkeen, sekä pienten yhteisten tanssisommitelmien avulla. Tunneilla opetellaan liikkumisen perustaitoja, liikkumiseen ja kehoon liittyvää sanastoa, sekä opitaan käyttämään omaa kehoa monipuolisesti ja luovasti. Mielikuvitusmatkailuun perustuvat harjoitukset, innostavat musiikit ja erilaiset tanssivälineet kannustavat pienet liikkeelle. Tanssitunneilla on yleensä jokin opeteltava aihe (esim. liikkeen eri tasot) ja jokin muistamista helpottava teema (esim. sirkuseläimet). Tanssiminen vahvistaa minäpystyvyyden kokemusta, keho-mieli yhteyttä, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja. Perusliikuntataidot, kehontuntemus, kehonhallinta ja koordinaatio, liikeilmaisu ja musikaalisuus kehittyvät kuin huomaamatta kun tunneilla on kivaa! Lastentanssi ei valmista oppilasta mihinkään tiettyyn lajiin, vaan tarjoaa iänmukaisia valmiuksia minkä tahansa liikuntaharrastuksen jatkamiselle. Ryhmä esiintyy oppilasnäytöksissä. Esiintymiseen osallistuminen on vapaaehtoista.


Tanssiasuna on lastentanssitunneilla omanlainen tanssimiseen ja liikkumiseen innostava asu, esim. trikooasu (pitkähihainen ja legginsit) tai balettimekko. Tukka kiinni omalla tyylillä. Tunnilla tanssitaan paljain varpain, sillä tossut, sukat ja sukkahousut ovat tanssisalimme lattialla turhan liukkaat lapsille. Muista ottaa mukaan oma juomapullo!

NYKY/JAZZ 6-10v. taso 1-2 : 60min

Nyky/jazz – tunnilla tutustutaan nykytanssin ja jazzin maailmaan, liikekieleen ja ilmaisuun, sekä opitaan tanssijalle lajista riippumatta tärkeitä perustaitoja. Omaan liikkuvaan kehoon, tanssitunnin rakenteeseen, tanssilajien alkeisiin, ryhmätyöskentelyyn, rytmiikkaan, luovaan ilmaisuun ja erilaisiin tilankäytön tapoihin tutustutaan tanssin perusharjoitteiden, liiketehtävien, liikuntaleikkien, helppojen tanssikoreografioiden ja omien tanssisommitelmien avulla. Perusliikuntataidot, kehontuntemus, kehonhallinta ja koordinaatio, rytmitaju, voima, tasapaino ja liikkuvuus kehittyvät kuin huomaamatta kun tunneilla on kivaa! Perusharjoitteissa on yleensä jokin opeteltava aihe (esim. liikkeen pehmeä & kova laatu) ja jokin muistamista helpottava teema (esim. pehmis/mehujää). Tavoitteena on, että oppilas kokee tanssimisen iloa, oivaltaa kehonsa potentiaalin ja innostuu myös jatkamaan tanssiharrastustaan. Tunti valmistaa oppilasta myöhempiin tanssin opintoihin ja tarjoaa iänmukaisia valmiuksia minkä tahansa liikuntalajin harrastamiselle. Ryhmä esiintyy oppilasnäytöksissä ja mahdollisuuksien mukaan myös muualla. Oppilasnäytöksiin osallistuminen on osa opetusta. Muihin esiintymisiin osallistuminen on vapaaehtoista.


Nyky/Jazz -tunneilla asuna on trikoohousut ja pitkä- ja lyhythihainen t-paita tai toppi. Pitkä tukka siististi kiinni (jos tukka on tosi pitkä esim. nutturalla tai letillä) Tunnilla tanssitaan puuvillasukissa ja paljain jaloin. Muista juomapullo!

LYRICAL/BALETTI 8-12v. taso 1-2: 75min (UUSI RYHMÄ!)


Lyrical/baletti – tunneilla tutustutaan lyricalin ja baletin maailmaan, liikekieleen ja ilmaisuun, sekä opitaan tanssijalle lajista riippumatta tärkeitä perustaitoja. Omaan liikkuvaan kehoon, tanssitunnin rakenteeseen, tanssilajien alkeisiin, ryhmätyöskentelyyn, musiikillisuuteen, luovaan ilmaisuun ja erilaisiin tilankäytön tapoihin tutustutaan tanssin perusharjoitteiden, liiketehtävien, tanssikoreografioiden ja omien tanssikompositioiden avulla. Kehontuntemus, kehonhallinta ja koordinaatio, voima ja liikkuvuus kehittyvät kuin huomaamatta kun tekeminen on mielekästä! Baletti ja lyrical ovat estetiikaltaan kauniin hienostuneita ja teknisiä tanssilajeja. Tällä tunnilla opetellaan tanssitekniikan alkeet, sekä omaksutaan piruetteihin ja hyppyihin tarvittavat perusvalmiudet. Tunti ei seuraa baletille tyypillistä tuntirakennetta vaan harjoittaa teknisiä valmiuksia tanssillisemmin. Tunneilla tehdään lämmittely, tanssin perustekniikkaa keskilattialla ja tilassa liikkuen, voima- ja liikkuvuusharjoittelua ja luovia liikeharjoituksia, sekä tanssikoreografiaa. Ryhmä esiintyy oppilasnäytöksissä ja mahdollisuuksien mukaan myös muualla. Oppilasnäytöksiin osallistuminen on osa opetusta. Muihin esiintymisiin osallistuminen on vapaaehtoista.


Lyrical/Baletti -tunneilla asuna on trikoohousut ja pitkä- ja lyhythihainen t-paita tai toppi. Pitkä tukka siististi kiinni (jos tukka on tosi pitkä esim. nutturalla tai letillä) Tunnilla tanssitaan puuvillasukissa ja paljain jaloin. Muista juomapullo!

TANSSIAKROBATIA 7-12v. taso 1-2: 60min

Tanssiakrobatia-tunnilla harjoitellaan voima-ja notkeusakrobatiaa, sekä pyritään kehittämään kokonaisvaltaisesti kehonhallintaa, motoriikkaa ja liikkuvuutta. Tutuiksi tulevat voimistelun (kuperkeikat, kärrynpyörät, käsilläseisonta, siltakaadot yms.), lattia-akrobatian perusliikkeet, sekä niiden erilaiset variaatiot. Tunnilla kehitetään liikkeisiin vaadittavaa voimaa, koordinaatiota ja ketteryyttä, sekä perehdytään liikkeiden takana oleviin perusmekanismeihin ja liikkeiden turvalliseen suorittamiseen. Tanssiakrobatian tunneilta saat varmuutta ja voimaa paitsi akrobatiaan, myös tanssilliseen liikeilmaisuun ja improvisaatioon, sekä opit miten, akrobatiaa voidaan käyttää tanssin osana. Akrobatiaryhmä etenee oppilaiden yksilöllisen taitotason, tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Tunti ei vaadi aiempaa kokemusta akrobatiasta. Kaikki tehtävät harjoitukset voi ja pitää suorittaa oman tasonsa mukaisesti. Turvallisuus on etusijalla! Ryhmä esiintyy oppilasnäytöksissä. Esiintymiseen osallistuminen on osa opetusta.

Tanssiakrobatiassa asuna on esteettömän liikkumisen mahdollistava ihonmyötäinen treeniasu ja paljaat jalat ja/tai sukat. Kerrospukeutuminen kannattaa, sillä osa harjoitteista saattaa vaatia ihokontaktia ja toiset puolestaan vaatteiden tuomaa luistoa. Pitkät hiukset kiinni, korut -ja korvikset pois.

KISARYHMÄ 8-11v. taso 2: 75min (UUSI RYHMÄ!)

Lasten kisa/katselmusryhmä on tarkoitettu esiintymisestä innostuneille, tavoitteellisesta tanssiharrastamisesta kiinnostuneille lapsille. Ryhmä harjoittelee tanssikoreografioita erilaisia esiintymistilaisuuksia varten ja käy mahdollisuuksien mukaan kisoissa ja katselmuksissa. Ryhmä työskentelee oppilas- ja ryhmälähtöisesti eli oppilaiden kiinnostuksen kohteet, tavoitteet ja valmiudet huomioiden. Katselmuksiin ja kisoihin saatetaan osallistua koko ryhmän voimin tai pienemmissä kokoonpanoissa eli soolo-, duo-, tai pienryhmänumeroilla. Perustunnilla tehdään alkulämmittely, tanssiteknistä oheisharjoittelua, voima- ja liikkuvuusharjoittelua, tanssikoreografioita ja kehon- ja mielen huoltoa. Kisaryhmään ei pyritä, vaan oma innostuneisuus ja halu/mahdollisuus sitoutua säännölliseen harjoitteluun riittää. Yhtenäiset esiintymisasut ja kisojen osallistumis- ja matkamaksut ovat omakustanteisia. Kisaryhmä on perustason ryhmä, joka on tarkoitettu tanssin alkeita ja perusteita jo harjoitelleille.

TANSSIKOULU TANSSITIIMI

Tuureporinkatu 13E 80 20100 TKU

tanssikoulu.tanssitiimi@outlook.com

+358447753270

Yhteydenotot mieluiten sähköpostitse

tai puhelimitse virka-aikaan, iltaisin tanssinopetustöissä

%d bloggers like this: