NUORET 11-15v.

BALETTI LAPSET/NUORET (9-14v.): 60min

Baletti lapset/nuoret – tunnilla tutustutaan klassisen baletin maailmaan (tekniikkaan, liikekieleen, ilmaisuun ja kerrontaan), sekä opitaan balettitanssin alkeet ja perustaitoja. Baletti on hienostunut, elegantti ja teknisesti vaativa tanssilaji. Baletin tanssiminen kehittää kehon hallintaa ja kehotietoisuutta, ryhtiä, voimaa, notkeutta, joustavuutta, tasapainoa, rytmitajua ja koordinaatiota, tanssillista eläytymistä ja ilmaisua kuitenkaan unohtamatta. Balettitekniikka on tanssin perustekniikkaa ja suosittelemme siksi tuntia kaikille tavoitteellisesti harrastaville nuorillemme. Balettitunneilta saat ponnistusvoimaa näyttäviin hyppyihin, tasapainoa ja hallintaa vaikuttaviin piruetteihin ja liikkuvuutta ja hallintaa ojennuksiin ja nostoihin. Balettitunneilla harjoittelu perustuu aiemmin opitun toistoon ja muunteluun ja tunnin rakennekin on näin ollen vakio: alkulämmittely, lattiatanko, tankosarjat, venyttely, keskilattiasarjat, tilassa liikkuvat sarjat, variaatio/koreografia (tuntitanssi) ja reverencé (kiitos tunnista). Baletti-nuoret tunnilla etenemme ryhmän tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Tunnin tavoitteena on luoda edellytykset balettiharrastuksen jatkamiselle ja tutustuttaa lajin tekniikkaan, ilmaisuun ja balettitunnin rakenteeseen.

Baletti nuoret – kurssilla asuna on omanlainen esteettömän liikkumisen mahdollistava ihonmyötäinen treeniasu (vartalon linjausten näkyminen on oikean tekniikan oppimisen kannalta tärkeää) ja sukat tai balettitossut (kysy opettajaltasi ryhmätilauksesta ). Pitkä tukka siististi kiinni.

NYKY NUORET (11-15v.): 75min
Nyky nuoret- tunnilla tutustutaan nykytanssin maailmaan (liikekieleen, kerrontaan ja ilmaisuun), sekä opitaan nykytanssijalle tärkeät perustaidot. Nykytanssi on luova, vuorovaikutteinen ja monipuolinen tanssilaji, joka sopii eritoten kaikille liikkeellisestä ja kehollisesta itse-ilmaisusta kiinnostuneille. Nykytanssin perusajatuksena on nykyhetkessä pysyminen, joten laji on alati muutoksessa niin teknisesti, esteettisesti kuin ideologisestikin. Nykytanssitunneilla tilaa annetaan oman tanssi-ilmaisullisen äänen etsimiselle ja erilaiset improvisaatioharjoitteet ovatkin keskeisessä roolissa tunneilla. Työskentelylle ominaista on kontakti- ja ryhmätyöskentely, sekä erilaisten työtapojen, liikettä motivoivien mielikuvien ja tilan monipuolinen käyttö. Nykytanssi kehittää kokonaisvaltaisesti motoriikkaa, koordinaatiokykyä, kehotietoisuutta ja kehonhallintaa, sekä opettaa lisäksi liikkeen mekaniikan perusperiaatteista.  Tunnin rakenne on vaihteleva, mutta useimmiten tunnilla tehdään: alkulämmittely, improvisaatioharjoituksia, lattiatyöskentelyä, nykytekniikkaa tilassa liikkuen, kehonhuoltoa sekä loppusarjaa.


Nykytanssitunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Tunneilla työskennellään pääasiassa paljain jaloin, mutta päkiäsuojia tai sukkia voi käyttää harjoitteiden salliessa. Pitkä tukka siististi kiinni (jos tukka on tosi pitkä, mielellään nutturalla tai letillä)

JAZZ NUORET (11-15v.): 60min (ei toteudu 2020-2021, ks. jazz perustaso-ryhmä!)
Jazz nuoret – tunnilla tutustutaan jazztanssin liikekieleen, tilankäyttöön ja ilmaisuun, sekä opitaan jazztanssin harrastajille tärkeät perustaidot. Jazztanssi on svengaava, juureva ja lennokas tanssilaji, joka perustuu musiikin rytmin ja liikkeen rytmin väliseen vuoropuheluun ja leikittelyyn. Erilaiset kehonosien isolaatiot ja koordinaatioharjoitukset, tilassa vauhdikkaasti etenevät askelkuviot, mehevät siluetit, mukaansa tempaavat kehorytmit, potkut, hypyt, ravistelut, piruetit, jalannostot- ja heitot, sekä niiden yhdistelmät ovat jazztanssille tyypillisiä. Ilmaisulle ominaista on hauskanpito ja revittely ja myös improvisaatiolla on jazztanssissa keskeinen rooli. Jazztuntien rakenne voi olla vaihteleva, mutta useimmiten tunneilla ainakin lämmitellään, harjoitellaan tanssitekniikkaa keskilattialla ja erilaisia tilassa liikkuvia sarjoja, tehdään kehonhuoltoa ja tunnin päätteeksi vaihtuvaa tanssikoreografiaa. Jazz on tekninen näyttämötanssilaji ja jazzkoreografioiden teemat ovat usein pirteitä ja elämänläheisiä. Jazz kehittää monipuolisesti koko kehon koordinaatiota, kehonhallintaa ja musikaalisuutta. Jos rytmikäs musiikki saa sinut liikkeelle, jazz on todennäköisesti lajisi!


Jazztunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu ja pehmeät jazztossut (kysy opettajaltasi yhteistilauksesta [tossuista ei saa jäädä jälkiä tanssisalin valkoiseen mattoon, eli suosittelemme vaaleita tossuja]). Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Pitkä tukka siististi kiinni.

TANSSI-AKROBATIA LAPSET/NUORET: 60min

Tanssi-akrobatia-tunnilla harjoitellaan voima-ja notkeusakrobatiaa, sekä pyritään kehittämään kokonaisvaltaisesti kehonhallintaa, motoriikkaa ja liikkuvuutta. Tutuiksi tulevat voimistelun (kuperkeikat, kärrynpyörät, käsilläseisonta, siltakaadot yms.), lattia-akrobatian perusliikkeet, sekä niiden erilaiset variaatiot. Tunnilla kehitetään liikkeisiin vaadittavaa voimaa, koordinaatiota ja ketteryyttä, sekä perehdytään liikkeiden takana oleviin perusmekanismeihin ja liikkeiden turvalliseen suorittamiseen. Tanssi-akrobatian tunneilta saat varmuutta ja voimaa paitsi akroiluun, myös tanssilliseen liike-ilmaisuun ja improvisaatioon ja opit miten, akrobatiaa voidaan käyttää tanssin osana. Akrobatiaryhmä etenee oppilaiden yksilöllisen taitotason, tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Tunti ei vaadi aiempaa kokemusta akrobatiasta. Kaikki tehtävät harjoitukset voi ja pitää suorittaa oman tasonsa mukaisesti. Opettaja ohjeistaa oppilaita ”skaalaamaan” liikkeitä omaan taitotasoon sopivaksi. Turvallisuus on tällä tunnilla aina etusijalla!

Tuntiasuksi soveltuu esteettömän liikkumisen mahdollistava ihonmyötäinen treeniasu ja paljaat jalat ja/tai sukat. Kerrospukeutuminen kannattaa, sillä osa harjoitteista saattaa vaatia ihokontaktia ja toiset puolestaan vaatteiden tuomaa luistoa. Pitkät hiukset kiinni, korut -ja korvikset pois.

TPO 9-13v. ja 13+v. KOREOGRAFIA & KOMPOSITIO (10 x kurssi alk. 11.1.2021)

Kurssin aikana tanssin TPO-oppilaat pääsevät tekemään sitä, mikä on tanssista kaikkein parasta – nimittäin luomaan yhdessä oman koreografian, joka on juuri heille tehty! Kurssilla oppilaat koostavat oppilaiden omista pienistä liikesommitelmista ja opettajan liikemateriaalista yhdessä opettajan kanssa oppilaiden vahvuuksia hyödyntävän koreografian kevään tanssilyhytelokuvan kuvauksia varten. Kompositiolla tarkoitetaan ohjatun improvisaation (oma luova liike-ilmaisu) avulla luotua liike-materiaalia. Teos luodaan kokonaisuudessaan yhdessä, eli kurssilla oppilaat pääsevät osallistumaan myös musiikin/äänimaailman, kuvauslokaation, puvustuksen ja rekvisiitan suunnitteluun. Toivoisimme, että kaikki TPO-oppilaamme pääsivät osallistumaan tälle kurssille, sillä yhdessä tekeminen on tosi motivoivaa ja projektista tulee varmasti kiva!

HOX! HUOM!

Me Tanssitiimiläiset ajattelemme, että moninaisuus on yksi tanssin suurimmista rikkauksista! Koska tanssikoulu on pieni ja yhteisö tiivis, kaikki oppilaamme ovat tottuneet siihen, että monenikäiset ja – tasoiset tanssin harrastajat voivat treenata tanssia yhdessä – ja jokainen on tunneille tervetullut juuri sellaisena kuin on!

Yli 13-vuotiaat nuoret ovat tervetulleita treenaamaan tanssia myös nuorten aikuisten ja aikuisten kanssa. Seuraavien tuntien kuvaukset löydät osiosta

NUORET AIKUISET JA AIKUISET:

TUNNIT: NYKY PERUS – ja JATKOTASO, JAZZ PERUS – ja JATKOTASO, STEPPI ALKU-, PERUS- ja KESKITASO, BROADWAY, LYRICAL CONTEMPORARY, TANSSILLINEN (flow) AKROBATIA, TANSSITEKNIIKKA 1 JA TANSSIJAN FYSIIKKA – Hypyt & Piruetit, BALETTI EDISTYNEET, KÄRKITOSSUTEKNIIKKA

KURSSIT: ks. myös kurssitarjonta

TANSSIKOULU TANSSITIIMI Oy

Tuureporinkatu 13E 80 20100 TKU

tanssikoulu.tanssitiimi@outlook.com

+358447753270

Yhteydenotot mieluiten sähköpostitse

tai puhelimitse virka-aikaan

%d bloggers like this: