NUORET AIKUISET JA AIKUISET

NYKY/JAZZ alkeet – kurssi: 75min
Nyky/jazz- tunti on helppo tanssitunti, joka on tarkoitettu sellaisille nuorille ja aikuisille, jotka haluavat aloittaa uuden harrastuksen tanssin parissa tai jotka haluavat palata pitkään tauolla olleen tanssiharrastuksen pariin. Tunti ei vaadi aiempaa liikuntataustaa tai tanssikokemusta, sillä aloitamme aivan alkeista! Tunneilla etsitään liikunnaniloa tanssista ja tutustutaan sekä jazzin että nykytanssin ilmaisuun ja liikekieleen. Tutuiksi tulevat luova ilmaisu sekä lajeille ominaiset harjoitteet ja tilankäytön tavat. Nyky/jazz-tunti kannustaa oman tanssillisen ja liikkeellisen ilmaisun kehittämiseen ja tarjoaa hyvät perustaidot ja valmiudet tanssiharrastamisen jatkamiselle. Ilmapiiri tunneilla on rakentava ja rohkaiseva – mukaan uskaltaa tulla vaikka olisi aivan uuden äärellä!

Nyky/jazz tunneilla asuna on omanlainen, mukava, rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu (esim. urheilutrikoot ja t-paita) ja sukat. Pitkä tukka kiinni. Muista vesipullo!

AIKUISBALETIN alkeet – kurssi: 75min – kurssikuvaus tulossa!

“Baletti on ylväs, esteettinen, musikaalinen ja hienostunut tanssilaji. Baletin tanssiminen kehittää kehon hallintaa ja kehotietoisuutta, ryhtiä, voimaa, notkeutta, joustavuutta, tasapainoa, rytmitajua ja koordinaatiota – tanssillista eläytymistä ja ilmaisua kuitenkaan unohtamatta. Balettitunneilla harjoittelu perustuu aiemmin opitun toistoon ja muunteluun ja tunnin rakennekin on näin ollen vakio: alkulämmittely, lattiatanko, tankosarjat, venyttely, keskilattiasarjat, tilassa liikkuvat sarjat, variaatio/koreografia (tuntitanssi) ja reverencé (kiitos tunnista). Aikuisbaletin alkeet-kurssilla aloitamme baletin opiskelun aivan alkeista, joten aiempaa kokemusta lajista tai edes tanssista ei välttämättä tarvita. Etenemme kurssilla ryhmän kiinnostusten kohteiden ja tarpeiden mukaisesti. Kurssin tavoitteena on luoda edellytykset balettiharrastuksen jatkamiselle ja tutustuttaa lajin tekniikkaan, ilmaisuun ja ballettitunnin rakenteeseen.”

Aikuisbaletin alkeet – kurssilla asuna on omanlainen esteettömän liikkumisen mahdollistava ihonmyötäinen treeniasu (vartalon linjausten näkyminen on oikean tekniikan oppimisen kannalta tärkeää) ja sukat tai balettitossut (kysy opettajaltasi ryhmätilauksesta ). Pitkä tukka kiinni. Muista vesipullo!

NYKYTANSSI – aikuiset/perustaso ja jatkotaso: 75min

Nykytanssi on luova, vuorovaikutteinen, voimakas, monipuolinen ja ilmaisuvoimainen tanssilaji. Laji sopii kaikille, jotka ovat itsensä kehollisesta ilmaisusta kiinnostunelle, haluavat tutustua kehoonsa paremmin ja tavoittelevat kehon ja mielen syvempää yhteistyötä. Nykytanssin perusajatuksena on nykyhetkessä pysyminen, joten se on alati muutoksessa niin teknisesti, esteettisesti kuin ideologisestikin. Luovuus on nykytanssijalle tärkeää ja niin ollen (mm. tasoja, painovoimaa ja erilaisia liikedynamiikkoja hyödyntävät) improvisaatioharjoitteet ovat tuntityöskentelyä ajatellen keskeisessä roolissa. Tehoa liikkeisiin ammennetaan muun muassa maan painovoimasta, liikkeen virtaavuudesta, erilaisista liikelaaduista, sekä kontakti- ja ryhmätyöskentelystä.

Työskentelylle ominaista on erilaisten työtapojen, liikettä motivoivien mielikuvien ja tilan monipuolinen käyttö. Nykytanssi kehittää kokonaisvaltaisesti tanssijan motoriikkaa, koordinaatiokykyä, kehotietoisuutta ja kehonhallintaa, sekä opettaa lisäksi paljon liikkeen mekaniikan perustoimintaperiaatteista. Nykytanssitunneilla tilaa annetaan oman yksilöllisen autenttisen tanssi-ilmaisullisen äänen etsimiselle – opettajan ehdottamat liikkeet saa toistaa aina myös toisin. Keho pyritään vapauttamaan ilmaisua kahlitsevista säännöistä. Erilaiset äänimaisemat, hiljaisuus sekä musiikin ja liikkeen välisen suhteen pohtiminen ja siihen liittyvät kokeilut ovat nykytanssille tyypillisiä. Tunnin rakenne on vaihteleva, mutta useimmiten tunnilla tehdään : alkulämmittely, improvisaatioharjoituksia, lattiatyöskentelyä, nykytekniikkaa tilassa liikkuen, kehonhuoltoa sekä loppusarjaa.


AIKUISET/KESKITASO: keskitason tunti nuorille aikuisille ja aikuisille, jatkotuntia rauhallisempi tempo, enemmän mahdollisuuksia liikemateriaalin varioimiseen itselle ja omalle keholle sopivaksi.
JATKOTASO: tavoitteellisesti harrastaville nuorille aikuisille ja aikuisille, etenee nopeatempoisesti, koreografisesti ja “akrobaattisesti” haastavampi.


Nykytanssitunnilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Pitkä tukka kiinni. Tunneilla työskennellään pääasiassa paljain jaloin mutta päkiäsuojia tai sukkia voi käyttää harjoitteiden salliessa.

JAZZ – aikuiset/perustaso ja jatkotaso 60min
Jazz on svengaava, juureva ja lennokas tanssilaji, joka perustuu musiikin ja liikkeen väliseen rytmikkääseen vuoropuheluun. Erilaiset kehonosien isolaatiot ja koordinaatioharjoitukset, tilassa vauhdikkaasti etenevät askelkuviot, mehukkaat siluetit, mukaansa tempaavat kehorytmit, potkut, hypyt, ravistelut, piruetit, jalannostot ja -heitot, sekä niiden yhdistelmät ovat jazzille tyypillisiä. Ilmaisulle ominaista on hauskanpito ja revittely ja myös improvisaatiolla on jazztanssissa keskeinen rooli. Jazztuntien rakenne voi olla vaihteleva, mutta useimmiten tunneilla ainakin lämmitellään, harjoitellaan tanssitekniikkaa keskilattialla ja erilaisia tilassa liikkuvia sarjoja, tehdään kehonhuoltoa ja tunnin päätteeksi vaihtuvaa tanssikoreografiaa. Jazz on tekninen näyttämötanssilaji ja jazzkoreografioiden teemat ovat usein pirteitä ja elämänläheisiä. Jazz kehittää monipuolisesti koko kehon koordinaatiota, kehonhallintaa ja musikaalisuutta eikä jazztanssin aloittaminen vaadi aiempaa tanssikokemusta. Jos hyvä biisi saa sinut jammaamaan, jazz on todennäköisesti lajisi!
AIKUISET/KESKITASO: keskitason tunti nuorille aikuisille ja aikuisille, jatkotason tuntia rauhallisempi tempo, enemmän mahdollisuuksia liikemateriaalin varioimiseen itselle ja omalle keholle sopivaksi
JATKOTASO: tavoitteellisesti harrastaville nuorille aikuisille ja aikuisille, etenee nopeatempoisesti ja on koreografisesti haastavampi ja tekniikkaa ajatellen täsmällisempi.


Jazztunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu ja pehmeät jazztossut (kysy opettajaltasi ryhmätilauksesta [tossuista ei saa jäädä jälkiä tanssisalin valkoiseen mattoon]). Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Pitkä tukka kiinni.

BALETTI – aikuisbaletti (perustaso) ja edistyneet: 75-90min
Baletti on ylväs, esteettinen, musikaalinen ja hienostunut tanssilaji. Baletin tanssiminen kehittää kehon hallintaa ja kehotietoisuutta, ryhtiä, voimaa, notkeutta, joustavuutta, tasapainoa, rytmitajua ja koordinaatiota – tanssillista eläytymistä ja ilmaisua kuitenkaan unohtamatta. Tanssitiimissä opetettava baletti ei edusta mitään tiettyä koulukuntaa, vaan pikemminkin uudenlaista kehotietoisen balettitanssimisen tapaa. Balettitunneilla opeteltavien liikkumiselle edullisten linjausten ansiosta koko keho pystyy toimimaan aiempaa tehokkaammin. Balettitunneilla harjoittelu perustuu aiemmin opitun toistoon ja muunteluun ja tästä johtuen balettitunnin rakennekin on usein vakio: alkulämmittely, lattiatanko, tankosarjat, venyttely, keskilattiasarjat, tilassa liikkuvat sarjat, variaatio/koreografia ja reverencé. Baletti on tekninen näyttämötanssilaji ja koreografioiden aiheet ovat usein kauniita, kaihoisia ja satumaisia. Baletti luo vahvan pohjan kaikkiin muihin tanssilajeihin ja soveltuu hyvin tukemaan myös ei-tanssillisia liikuntaharrastuksia. Balettitunneilla käytettävä musiikki on useimmiten klassista pianomusiikkia.
AIKUISBALETTI PERUSTASO: rauhallisempi tempo ja edistyneiden ryhmää harkitummin niveliä kuormittavia liikkeitä (esim. isot hypyt). Ainakin vuoden tanssikokemus baletista, omaksi iloksi tavoitteellisesti harrastavat nuoret aikuiset ja aikuiset
EDISTYNEET: perustason tuntia koreografisempi ja teknisesti haastavampi. Ainakin 3 vuoden balettikokemus (tai muutoin vahva klassisen tanssin osaaminen), tanssia tavoitteellisesti harrastavat nuoret aikuiset ja aikuiset


Balettituntien asuksi suositellaan baletin tuntipukua (tai tiukka toppi/pitkähihainen), sukkahousuja ja oman valinnan mukaan sortseja tai hametta. Jokainen on tervetullut tunnille silti siinä (kehon linjaukset näyttävässä) asussa, jonka itse kokee miellyttäväksi. Pehmeät tuntitossut (kysy opettajaltasi ryhmätilauksesta) ja tukka siististi kiinni (mielellään ylös).

STEPPI – alkutaso, perustaso ja jatkotaso: 60min (tunnit avoimia kaikenikäisille)
Steppi on tanssia ja musiikkia – liikkeellä tuotettuja rytmejä ja tanssi-ilmaisua. Se on rytmikäs ja iloinen tanssilaji, jossa steppaajan keho ja kengät toimivat ikään kuin soittimina. Steppi on viihdetanssilaji, joka ottaa vaikutteita useiden kulttuuriperinteiden perusrytmeistä ja monista erilaisista tanssilajeista (englantilaiset kansantanssit, amerikkalaiset viihdetanssit, Broadway-musikaalit, funk ja hiphop). Steppiä tanssitaan nahkakengillä, joiden kärjissä olevien kovien metallilevyjen napautuksista, iskuista ja raahauksesta lähtee erilaisia ääniä. Vaikka rytmittelyn keskiössä on rento nilkka, erilaiset painonsiirrot ja jalkaterän hallittu liike – soittaminen edellyttää hyvää kehonhallintaa ja tasapainoa. Rytmi ei jää vain jalkoihin, vaan syke resonoi ja kumpuaa kaikkialle kehoon. Kaikessa tekemisessä mukana on rytmitaju, musikaalisuus ja ilmaisullinen eläytyminen. Steppi edistää kokonaisvaltaisen liikkeen löytymistä omasta kehosta. Tanssitiimillä opetettava steppi on yhdistelmä rytmi- ja showsteppiä ja tunnit sisältävät myös rytmi-improvisaatiota eli niin sanottua hoofausta. Stepin opetus on tasolta toiselle etenevää ja ryhmät ovat niin sanottuja sekaryhmiä, joihin voivat osallistua lapset, nuoret ja aikuiset.
ALKUTASO: ei aiempaa kokemusta stepistä – kaikenikäiset harrastajat
PERUSTASO: 1-2 vuoden kokemus stepistä – kaikenikäiset harrastajat
JATKOTASO: useamman vuoden kokemus stepistä – kaikenikäiset harrastajat
HUOM! Tanssitiimi KAIKKI steppitunnit pidetään Manillassa!


Tuntiasuksi soveltuu rento treeniasu ja steppikengät (kysy opettajaltasi ryhmätilauksesta). Alkutason tunnille voi steppiä tulla kokeilemaan aluksi myös ilman kenkiä tai vaikka tennareissa.

LATTIA – JA KONTAKTITEKNIIKKA – perus/jatkotaso: 75min

Lattia-ja kontaktitekniikka on vauhdikas ja fyysinen tunti. Tunnilla syvennytään nykytanssin lattiatekniikkan eri komponentteihin ja opetellaan parin (partnerointi) ja ryhmän kanssa kontaktissa työskentelyn perustekniikoita. Tunnilla harjoittelemme painon antamista ja – vastaanottamista sekä reagointia muuttuviin tilanteisiin yksin, pareittain ja ryhmässä tehtävien improvisaatioharjoittein avulla. Lattiatekniikkaa harjoitellaan paikallaan ja tilassa liikkuvien harjoitteina. Tunnin koreografiseen materiaaliin sisällytetään elementtejä molemmista nykytanssitekniikan osa-alueista!

Lattia-ja kontaktitunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Mielellään pitkähihainen paita ja pitkälahkeiset housut .Pitkä tukka kiinni ja korut-ja korvikset otetaan pois.Tunneilla työskennellään pääasiassa paljain jaloin mutta sukkia voi käyttää harjoitteiden salliessa.

LYRICAL CONTEMPORARY – perus/jatkotaso: 75min

Lyrical on ilmaisuvoimainen fuusiotanssilaji, jossa yhdistyvät parhaat puolet nykytanssin, jazzin ja baletin tekniikasta, liikekielestä ja estetiikasta. Lyrical- tuntien rakenne voi olla vaihteleva, mutta yleensä tunneilla tehdään ainakin alkulämmittely, tanssitekniikkaa, keskilattialla ja eri tavoin tilassa liikkuvia sarjoja (poikkilattian ja diagonaalista), improvisaatiota sekä vaihtuvaa koreografiaa. Lyrical Contemporary- tunneilla liikkeen rytmi ja musiikin rytmi sulautuvat yhdeksi ilmaisuvoimaiseksi kokonaisuudeksi. Liikekieli on yleensä ilmaisuvoimaista ja teknistä, mutta dynaamisesti vaihtelevampaa, soljuvampaa ja hitaampaa kuin esim. jazztanssitunnilla. Tunneilla tehtävät koreografiat kysyvät tanssijoilta usein vahvaa eläytymistä kerrottavaan tarinaan tai tunteeseen. Tunti on tasoltaan perus/jatkotason tunti. Suosittelemme tuntia tanssin perustaidot jo hyvin hallitseville.


Lyrical Contemporary- tunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin ja pehmeillä jazztossuilla tai sukilla. Pitkät hiukset kiinni.

ROOTED – alkeet/perustaso: 60min
Rooted on hikinen, energisoiva ja hauska bailaustanssitunti, joka sopii kaiken tasoisille tanssin harrastajille. Rooted ottaa vaikutteita jazztanssista ja katutanssilajeista (hiphop) sekä erilaisista nk. etnisistä tanssilajeista ja ennen kaikkea jazzin juurista afroamerikkalaisessa kulttuurissa. Rooted – tunneilla orgaaninen ja rytmikäs liike kumpuaa kehoon mukaansa tempaavista rytmeistä ja tanssinilo on kaiken tekemisen keskiössä! Rooted- tunneilla liikutaan rennosti mutta isosti, rankaa monipuolisesti käyttäen ja lähellä lattiaa. Tilaa annetaan myös oman kehon kuulosteluun, luovaan ilmaisuun ja yhdessä jammailuun. Rooted – tunneilla keho ja mieli vapautuvat liikkumiseen ja ilmaisuun kohdistuvista tarpeettomista kahleista ja siksi tunti on omiaan nollaamaan stressin ja arkiset murheet! Tunti on tasoltaan avoin, eli tunneilla tehtävät harjoitteet voi sovittaa oman fiiliksen, kehon ja taitotason mukaisiksi.


Rooted – tunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Tunnilla treenataan paljain jaloin ja/tai sukilla. Pitkät hiukset kiinni.

BROADWAY– alkeet/perustaso 60min

Broadway – tunti on musikaalien mukaansatempaavasta maailmasta ja showhengestä inspiraatiota ammentava vauhdikas ja hauska tanssitunti. Tunti perustuu pääasiassa jazztanssin tekniikalle, mutta vaikutteita koreografioihin haetaan myös muista tanssityyleistä, luovasta ilmaisusta ja teatteritaiteesta. Musikaalimusiikin avulla tutuiksi tulevat paitsi rakastetuimmat musikaalit ja niiden tarinat, myös viihdemaailman parrasvaloihin sopiva ilmaisu. Broadway – tuntien rakenne on vaihteleva, mutta useimmiten tunneilla tehdään ainakin kehoa vahvistava alkulämmittely, tanssitekniikkaa keskilattialla ja eri tavoin tilassa liikkuvina sarjoina (poikkilattian tai diagonaalista), sekä musikaalimusiikkiin tehtävää vaihtuvaa koreografiaa. Broadway – tunti on vapautuneeseen esiintymiseen ja liikkeelliseen (tanssilliseen) ilmaisuun innostava tunti, joten suosittelemme tuntia myös muiden esittävien taiteiden ystäville! Tunti on tasoltaan alkeet/perustason tunti. Näyttävyys on kuitenkin avainasemassa musikaalityylin mukaisissa koreografioissa ja siksi myös piruetteihin, jalanheittoihin ja hyppyihin on hyvä varautua!


Broadway – tuntien asuksi soveltuu rento, esteettömän liikkumisen mahdollistava omanlainen mukava treeniasu ja harjoituksesta riippuen joko puuvillasukat, pehmeät jazztossut tai paljaat jalat. Pitkät hiukset kiinni.

KARAKTÄÄRITANSSIN KURSSI: alkeet/perustaso: 60min
Kun yhdistetään parhaat puolet baletista + flamencosta + kansantansseista + stepista = saadaan aikaan karaktääritanssiksi (engl. character dance). Karaktääritanssi on hurmaava, pitkän perinteen omaava rytmikäs ja ilmaisullinen tanssilaji. ‘Character’ kääntyy suomeksi sanoin luonne, tyyppi tai hahmo. Karaktääritanssit kuuluvat perinteiseen venäläiseen balettikoulutukseen ja useissa traditionaalisissa balettiteoksissa onkin kokonaisia karaktääritanssikohtauksia. Karaktääritanssi syntyi 1800-luvulla, kun klassisen baletin dominoimaa tanssitaiteen kenttää pyrittiin moninaistamaan ja uudistamaan tuomalla mukaan vaikutteita eri kansanperinteistä ja “etnisistä” tansseista. Karaktääritanssi siis hyödyntää vahvasti klassisen baletin tekniikkaa, mutta pohjautuu itämaiseen, itä-euroopalaiseen, espanjalaiseen ja italialaiseen kansantanssiin. Tunneilla tehdään erilaisia tanssillisia tekniikkaharjoituksia tangon ääressä ja keskilattialla, sekä harjoitellaan pieniä tanssisommitelmia ja näyttämökoreografioita. Karaktäärikengillä tehtävät koputukset ja rytmit yhdistyvät karaktääritanssin liikemaailmassa ylävartalon ilmaisullisiin liikkeisiin ja mimiikkaan. Myös tanssillisuudella ja ilmeikkyydellä on karaktääritansseissa keskeinen roolia ja lajille tyypillistä on selkeä, mutta tyylitelty esittävyys.


Karaktääritunneilla asuna on karaktäärikengät (steppikenkien kaltaiset, pienellä korolla varustetut kengät) ja karaktäärihame (tai muu tarkoitukseen sopiva hame), tuntipuku tai toppi, sekä sukkahousut (kysy opettajaltasi ryhmätilauksesta!). Hiukset siististi kiinni.

KÄRKITOSSUTEKNIIKKA: 60min
Kärkkärit, kovikset, kärkitossut, varvastossut, kovakärkiset tossut… Rakkailla on monta nimeä! Kovakärkisillä balettitossuilla on keskeinen rooli klassisen baletin traditiossa ja sen estetiikassa. Varvastossujen käyttämisen aloittaminen edellyttää tanssijalta jo pitkälle kehittynyttä balettitekniikkaa – eritoten nilkan ja jalkaterän lihasten voimaa ja kontrollointia, mutta myös muutoin pitkälle edistynyttä kehonhallintaa. ‘Varpailla’ – en pointe tanssimisen tunnetuksi 1800-luvulla teki ballerina Marie Taglioni tanssiessaan La Sylpide – teoksessa. Sittemmin varvastossujen tekniset ominaisuudet ovat kehittyneet, mutta tuolloin varpailla tanssittiin vain hyvän tanssitekniikan ansiosta – ballerinan piti nimittäin tanssillaan kyetä luomaan yleisölle eteerinen kuva, illuusio painottumuudesta. Nykyään kaikki klassiset variaatiot tanssitaan kovin tossuin.
Tanssitiimin kärkkäritunneilla keskitytään oikeaoppiseen tekniseen työskentelyyn. Tavoitteena on kehittää alaraajojen venyvyyttä ja vahvuutta. Oikein käytettynä varvastossut ovat hyvä työväline nilkan alueen lihasten voiman kehittämiseen ja liikkuvuuden lisäämiseen (eli nilkan ojennuksen kaaren parantamiseen). Kärkitossutekniikka-tunneilla edetään oppilaiden yksilöllisen taitotason mukaisesti. Tunti sopii balettitaustan omaaville tanssijoille, muttei välttämättä edellytä aiempaa kokemusta kovakärkisillä tanssimisesta. Opettaja ohjaa, miten tunnilla tehtävät harjoitteet voi kukin sovittaa oman taitotasonsa mukaiseksi. Suosittelemme tuntia eritoten baletti edistyneet – ryhmässä tanssiville, sillä tunnit järjestetään peräkkäin, eikä kärkitossutekniikka-tunnin alussa ehditä tekemään baletin tankosarjoja lämmittelytarkoituksessa.


Kärkkäritunnilla asuna on balettitunnille sopiva asu + kärkitossut (kysy ryhmätilauksesta opettajaltasi!).

KEHONHUOLTO & VENYTTELY: 60min

Oma keho on elämän tärkein työväline. Kehon hyvinvoinnista huolehtiminen on jokaiselle tärkeää ja korvaamaton osa kaikkien tanssijoiden harjoittelua. Vaadimme kehoiltamme paljon, mutta usein unohdamme sen, että myös palautuminen on olennainen osa harjoittelua. Kehonhuolto edistää liikkuvuutta, kehotietoisuutta ja kehonhallintaa, edesauttaa palautumista ja vaikuttaa siten ennaltaehkäisevästi kireyksien, lihasepätasapainotilojen, nivelongelmien ja tanssiperäisten vammojen syntyyn. Venyttely rentouttaa lihaksia liikuntasuoritusten jäljiltä ja edesauttaa lihasten ja faskioiden täyden liikelaajuuden saavuttamista ja ylläpitoa. Kehonhuollon ja venyttelyn apuna käytetään erilaisia välineitä (esim. rullia, kuminauhoja ja palloja). Tunneilla tehdään myös palauttavia rentousharjoituksia yksin, pareittain ja ryhmässä. Tunti sopii kaikille!

Tuntiasuksi soveltuu rento, esteettömän liikkumisen mahdollistava omanlainen treeniasu ja harjoituksesta riippuen joko puuvillasukat tai paljaat jalat. Vinkki: Suosi kerrospukeutumista, niin mukana on harjoitukseen kuin harjoitukseen sopivat vaatteet!

TANSSITEKNIIKKA (JUMPS&TURNS) 1 (perustaso) ja 2 (jatkotaso): 60 min
Tanssitekniikkatunti on vauhdikas ei-koreografinen tanssitunti, joka sopii kaikkien tanssilajien tueksi. Tällä tunnilla keskitytään yksinomaan tanssin perustekniikkaan ja opitaan, miten piruetit saadaan pyörimään, hypyt lentämään ja jalka nousemaan. Tehokkaan alkulämmittelyn jälkeen kehitämme tanssijan peruslinjauksia, liikkuvuutta ja voimaa pilates-, baletti-, ja barretyyppisin harjoittein ja etenemme keskilattialla ja tilassa liikkuviin harjoituksiin (piruetit, swingit, jalanheitot, pienet hypyt, hyppypiruetit, isot hypyt). Tunti päätetään liikelaajuuden kokemusta edistäviin venytyksiin. Tanssitekniikka – tunti kehittää koordinaatiokykyä, kehonhallintaa ja liikkuvuutta, sekä vahvistaa kehoa kokonaisvaltaisesti. Ydintukea, jalkojen linjausta, hyvää keskivartalon kannatusta ja lapatukea vahvistavat harjoitukset takaavat vahvan perustan kaikille tanssilajeille ja varmistavat tien pitkään ja turvalliseen tanssitaipaleeseen. Jos baletti ei ole sinun lajisi, myös tämä tunti sopii tanssijan perustaitoja tavoitteleville. Suosittelemme tanssitekniikka-tunteja kaikille oppilaillemme omaan päälajiin katsomatta.

TANSSITEKNIIKKA 1: perustason tunti, jolla otetaan tanssitekniikan perusteet haltuun, peruspiruetit, hyppyyn valmistavat askellukset, pienet ja isot hypyt, swingit ja jalanheitot paikallaan ja tilassa liikkuen

TANSSITEKNIIKKA 2: jatkotason tunti, jolla sovelletaan ja hiotaan perustekniikkaa, piruettiyhdistelmät, pienten ja isojen hyppyjen yhdistelmät sekä näiden variaatiot paikallaan ja tilassa liikkuen.


Tanssitekniikka – tunneilla asuna on ihonmyötäiset trikoohousut ja pitkä tai lyhythihainen t-paita tai toppi. Tunnilla tanssitaan puuvillasukat, jazztossut tai päkijäsuojat jalassa ja paljain jaloin. Pitkä tukka siististi kiinni.

PILATES: 75min
Pilates on kestävää liikunnallista elämäntapaa ja tanssiharrastusta tukeva tehokas harjoittelumuoto. Pilates-harjoitteet vahvistavat kehoa kokonaisvaltaisesti, kehittävät ryhtiä ja kehon linjauksia, sekä edistävät keskittymiseen rauhoittumista ja hengitystekniikkaa. Keskitymme eritoten tärkeisiin keskustan ydintukea parantaviin harjoitteisiin ja lantion alueen, sekä lapatuen hallintaan. Harjoitteita tehdään tilan eri tasoissa seisten, istuen ja maaten. Kurssia suositellaan kaikille yli 14-vuotiaille tanssin perusteet omaaville.

Tunnin asuksi sopii ihonmyötäinen, joustava treeniasu.

ORGANIC MOVEMENT-kurssi: 60min

Organic Movement hauska ja hikinen tunti, joka sopii kaikille ihmiskehon liikemahdollisuuksista ja oman kehon toiminnan optimoinnista kiinnostuneille – kamppailulajiharrastajille, palloilijoille, tanssijoille, kiipeilijöille, myös urheiluvammasta toipuville ja penkkiurheilijoille – siis ihan kaikille! Me ihmiset olemme maapallon monipuolisimpia ja taitavimpia liikkujia, mutta usein hyödynnämme vain murto-osaa kehojemme potentiaalista. Tunnilla tehtävät monipuoliset ja epäsäännöllisyyteen perustuvat harjoitteet haastavat kehittämään kehon toimintakykyä omista lähtökohdista käsin. Keho vahvistuu kokonaisvaltaisesti – harjoitukset kehittävät liikelaajuutta, voimaa, kehonhallintaa ja reaktio- ja ongelmanratkaisukykyä. Ihmiskeho on monimutkainen kehoyhteyksiin perustuva rakennelma, joka oikein toimiessaan voi olla yhtaikaisesti vahva ja kimmoisa, sietokykyinen ja pehmeä. Harjoitteissa hyödynnetään erilaisia luoviin liikeratkaisuihin kannustavia välineitä ja pari- ja ryhmätyöskentelyä. Tunnilla tehtävät harjoitteet ovat ammentaneet inspiraatiota “Rootless Root”(Fighting Monkey) ja Ido Portal – harjoitteluperinteistä.

Tuntiasuksi soveltuu rento, esteettömän liikkumisen mahdollistava omanlainen treeniasu ja harjoituksesta riippuen joko puuvillasukat tai paljaat jalat. Pitkä tukka kiinni ja ei isoja korvakoruja. Vinkki: Suosi kerrospukeutumista, niin mukana on harjoitukseen kuin harjoitukseen sopivat vaatteet!

LUOVA TANSSI: avoin 75min

Luovan tanssin tunnilla liikettä lähestytään omista liikkeellisistä ja ilmaisullisista lähtökohdista käsin. Erilaisten ohjattujen improvisaatiotehtävien, kontaktiharjoitteiden ja liikeideoiden parissa työskennellään yksin, kaksin, pienryhmässä ja koko ryhmä yhdessä. Tunnilla harjoitellaan myös liikkeen katsomista ja katsottavana olemista – millainen on todistava, hyväksyvä, samaistuva katse? Luovan tanssin tunnilla liikutaan oman kehon kokemuksia, tarpeita, haluja ja tuntoja kuunnellen. Työskentelytavat luovat tilaa oman yksilöllisen liikeilmaisullisen äänen etsimiselle.

Tuntiasuksi soveltuu rento, esteettömän liikkumisen mahdollistava omanlainen treeniasu ja harjoituksesta riippuen joko puuvillasukat tai paljaat jalat.

TANSSIKOULU TANSSITIIMI Oy

Tuureporinkatu 13E 80 20100 TKU

tanssikoulu.tanssitiimi@outlook.com

+358447753270

Yhteydenotot mieluiten sähköpostitse

tai puhelimitse virka-aikaan

%d bloggers like this: