NUORET +14v./ AIKUISET

AIKUISBALETIN – kurssi alkeet/perustaso: 75min (keväällä 2021)

“Baletti on ylväs, elegantti ja tekninen tanssilaji. Baletin tanssiminen kehittää kehon hallintaa ja kehotietoisuutta, ryhtiä, voimaa, notkeutta, joustavuutta, tasapainoa, rytmitajua ja koordinaatiota – tanssillista eläytymistä ja ilmaisua kuitenkaan unohtamatta. Balettitunneilla harjoittelu perustuu aiemmin opitun toistoon ja muunteluun ja tunnin rakennekin on näin ollen vakio: alkulämmittely, lattiatanko, tankosarjat, venyttely, keskilattiasarjat, tilassa liikkuvat sarjat, variaatio/koreografia (tuntitanssi) ja reverencé (kiitos tunnista). Aikuisbaletin alkeet-kurssilla aloitamme baletin opiskelun aivan alkeista, joten aiempaa kokemusta lajista tai edes tanssista ei välttämättä tarvita. Etenemme kurssilla ryhmän kiinnostusten kohteiden ja tarpeiden mukaisesti. Kurssin tavoitteena on luoda edellytykset balettiharrastuksen jatkamiselle ja tutustuttaa lajin tekniikkaan, ilmaisuun ja ballettitunnin rakenteeseen.”

Aikuisbaletin alkeet – kurssilla asuna on omanlainen esteettömän liikkumisen mahdollistava ihonmyötäinen treeniasu (vartalon linjausten näkyminen on oikean tekniikan oppimisen kannalta tärkeää) ja sukat tai balettitossut (kysy opettajaltasi ryhmätilauksesta ). Pitkä tukka kiinni. Muista vesipullo!

NYKYTANSSI – perustaso ja jatkotaso: 75/90min

Nykytanssi on luova, vuorovaikutteinen, monipuolinen ja ilmaisuvoimainen tanssilaji. Laji sopii eritoten kaikille itsensä kehollisesta ja liikkeellisestä ilmaisusta kiinnostuneille. Nykytanssitunneilla on tilaa kehon ja mielen syvemmän yhteistyön tavoitteluun ja oman kehon kuunteluun. Nykytanssin perusajatuksena on nykyhetkessä pysyminen, joten se on alati muutoksessa niin teknisesti, esteettisesti kuin ideologisestikin. Luovuus on nykytanssijalle tärkeää ja niin ollen (mm. tasoja, painovoimaa ja erilaisia liikedynamiikkoja hyödyntävät) improvisaatioharjoitteet ovat tuntityöskentelyä ajatellen keskeisessä roolissa. Tehoa liikkeisiin ammennetaan muun muassa maan painovoimasta, liikkeen virtaavuudesta, erilaisista liikelaaduista, sekä kontakti- ja ryhmätyöskentelystä.

Työskentelylle ominaista on erilaisten työtapojen, liikettä motivoivien mielikuvien ja tilan monipuolinen käyttö. Nykytanssi kehittää kokonaisvaltaisesti tanssijan motoriikkaa, koordinaatiokykyä, kehotietoisuutta ja kehonhallintaa, sekä opettaa lisäksi paljon liikkeen mekaniikan perustoimintaperiaatteista. Nykytanssitunneilla tilaa annetaan oman yksilöllisen autenttisen tanssi-ilmaisullisen äänen etsimiselle – opettajan ehdottamat liikkeet saa toistaa aina myös toisin. Keho pyritään vapauttamaan ilmaisua kahlitsevista säännöistä. Erilaiset äänimaisemat, hiljaisuus sekä musiikin ja liikkeen välisen suhteen pohtiminen ja siihen liittyvät kokeilut ovat nykytanssille tyypillisiä. Tunnin rakenne on vaihteleva, mutta useimmiten tunnilla tehdään : alkulämmittely, improvisaatioharjoituksia, lattiatyöskentelyä, nykytekniikkaa tilassa liikkuen, kehonhuoltoa sekä loppusarjaa.


PERUSTASO: keskitason tunti nuorille ja aikuisille, jatkotuntia rauhallisempi tempo, enemmän mahdollisuuksia liikemateriaalin varioimiseen itselle ja omalle keholle sopivaksi.
JATKOTASO: tavoitteellisesti harrastaville nuorille ja aikuisille, etenee nopeatempoisesti, koreografisesti ja “akrobaattisesti” haastavampi.


Nykytanssitunnilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Pitkä tukka kiinni. Tunneilla työskennellään pääasiassa paljain jaloin mutta päkiäsuojia tai sukkia voi käyttää harjoitteiden salliessa.

TANSSIJAN MEKANIIKKA – HYPYT & PIRUETIT

Tanssijan mekaniikka on vauhdikas ei-koreografinen tanssitunti, joka sopii kaikkien tanssilajien tueksi. Tunnilla perehdytään siihen, mitä kehossa tapahtuu liikesuoritusten, kuten hyppyjen ja piruettien aikana. Ymmärrys ja työskentelevien kehonosien hallinta ja tuntemus auttaa tanssijaa pyörimään, hyppäämään ja laskeutumaan, sekä toistamaan em. tekniikoita kuormittamatta kehoaan liiaksi. Tunnilla käydään läpi erilaisia ”trick and tips”, jotka voivat auttaa juuri sinua parantamaan pyörimistäsi tai esimerkiksi jalanheittojen korkeutta. Koska tunnilla käsitellään kehontuntemusta jatkotasoisesti tanssisanaston perusteet on hyvä omata.

Tunti on nopeatempoinen – tunnilla tehdään tehokas voimaa ja liikkuvuutta parantava lämmittely, jonka jälkeen opetellaan erilaisia piruetteja ja hyppyjä, kehitetään niissä vaadittavaa tekniikkaa, sekä käsitellään niiden mekaniikkaa. Kauden aikana edetään perusteista edistyneempiin variaatioihin. Tunnin lopuksi aktiivista liikkuvuutta edistävät venyttelyt. Tunti valmistaa kehoa kuormittaviin tekniikoihin kehonhuollollisesti (liikkuvuus, voima ja tasapainoharjoitteet), sekä auttaa selvittämään mekaniikan “salaisuudet” omaa kehoa ajatellen. Ydintukea, jalkojen linjausta, hyvää keskivartalon kannatusta ja lapatukea vahvistavat harjoitukset takaavat vahvan perustan kaikille tanssilajeille ja varmistavat tien pitkään ja turvalliseen tanssitaipaleeseen. Stabiilin ja vahvan tekniikan avulla on hyvä edetä eteenpäin opinnoissa!

Tuntiasuksi soveltuu rento, esteettömän liikkumisen mahdollistava omanlainen treeniasu ja harjoituksesta riippuen joko puuvillasukat tai paljaat jalat. Vinkki: Suosi kerrospukeutumista, niin mukana on harjoitukseen kuin harjoitukseen sopivat vaatteet!

JAZZ – perustaso ja jatkotaso 60min
Jazz on vauhdikas, juureva ja mukaansatempaava tanssilaji, joka perustuu musiikin ja liikkeen väliseen rytmikkääseen vuoropuheluun. Erilaiset kehonosien isolaatiot ja koordinaatioharjoitukset, tilassa vauhdikkaasti etenevät askelkuviot, mehukkaat siluetit, mukaansa tempaavat kehorytmit, potkut, hypyt, ravistelut, piruetit, jalannostot ja -heitot, sekä niiden yhdistelmät ovat jazzille tyypillisiä. Ilmaisulle ominaista on hauskanpito ja revittely ja myös improvisaatiolla on jazztanssissa keskeinen rooli. Jazztuntien rakenne voi olla vaihteleva, mutta useimmiten tunneilla ainakin lämmitellään, harjoitellaan tanssitekniikkaa keskilattialla ja erilaisia tilassa liikkuvia sarjoja, tehdään kehonhuoltoa ja tunnin päätteeksi vaihtuvaa tanssikoreografiaa. Jazz on tekninen näyttämötanssilaji ja jazzkoreografioiden teemat ovat usein pirteitä ja elämänläheisiä. Jazz kehittää monipuolisesti koko kehon koordinaatiota, kehonhallintaa ja musikaalisuutta eikä jazztanssin aloittaminen vaadi aiempaa tanssikokemusta. Jos hyvä biisi saa sinut jammaamaan, jazz on todennäköisesti lajisi!
PERUSTASO: keskitason tunti nuorille ja aikuisille, jatkotason tuntia rauhallisempi tempo, enemmän mahdollisuuksia liikemateriaalin varioimiseen itselle ja omalle keholle sopivaksi
JATKOTASO: tavoitteellisesti harrastaville nuorille ja aikuisille, etenee nopeatempoisesti ja on koreografisesti haastavampi ja tekniikkaa ajatellen täsmällisempi.


Jazztunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu ja pehmeät jazztossut (kysy opettajaltasi ryhmätilauksesta [tossuista ei saa jäädä jälkiä tanssisalin valkoiseen mattoon]). Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Pitkä tukka kiinni.

BALETTI – aikuisbaletti (perustaso) ja edistyneet: 75-90min
Baletti on ylväs, elegantti ja tekninen tanssilaji. Baletin tanssiminen kehittää kehon hallintaa ja kehotietoisuutta, ryhtiä, voimaa, notkeutta, joustavuutta, tasapainoa, rytmitajua ja koordinaatiota – tanssillista eläytymistä ja ilmaisua kuitenkaan unohtamatta. Tanssitiimissä opetettava baletti ei edusta mitään tiettyä koulukuntaa, vaan pikemminkin uudenlaista kehotietoisen balettitanssimisen tapaa. Balettitunneilla opeteltavien liikkumiselle edullisten linjausten ansiosta koko keho pystyy toimimaan aiempaa tehokkaammin. Balettitunneilla harjoittelu perustuu aiemmin opitun toistoon ja muunteluun ja tästä johtuen balettitunnin rakennekin on usein vakio: alkulämmittely, lattiatanko, tankosarjat, venyttely, keskilattiasarjat, tilassa liikkuvat sarjat, variaatio/koreografia ja reverencé. Baletti on tekninen näyttämötanssilaji ja koreografioiden aiheet ovat usein kauniita, kaihoisia ja satumaisia. Baletti luo vahvan pohjan kaikkiin muihin tanssilajeihin ja soveltuu hyvin tukemaan myös ei-tanssillisia liikuntaharrastuksia. Balettitunneilla käytettävä musiikki on useimmiten klassista pianomusiikkia.
AIKUISBALETTI ALKEET/PERUSTASO: kurssina keväällä 2021 rauhallisempi tempo ja edistyneiden ryhmää harkitummin niveliä kuormittavia liikkeitä (esim. isot hypyt). Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, omaksi iloksi tavoitteellisesti harrastavat nuoret aikuiset ja aikuiset
EDISTYNEET: perustason tuntia koreografisempi ja teknisesti haastavampi. Ainakin 3 vuoden balettikokemus (tai muutoin vahva klassisen tanssin osaaminen), tanssia tavoitteellisesti harrastavat nuoret aikuiset ja aikuiset


Balettituntien asuksi suositellaan baletin tuntipukua (tai tiukka toppi/pitkähihainen), sukkahousuja ja oman valinnan mukaan sortseja tai hametta. Jokainen on tervetullut tunnille silti siinä (kehon linjaukset näyttävässä) asussa, jonka itse kokee miellyttäväksi. Pehmeät tuntitossut (kysy opettajaltasi ryhmätilauksesta) ja tukka siististi kiinni (mielellään ylös).

STEPPI – alkutaso, perustaso ja jatkotaso: 60min (tunnit avoimia kaikenikäisille)
Steppi on tanssia ja musiikkia – liikkeellä tuotettuja rytmejä ja tanssi-ilmaisua. Se on rytmikäs ja iloinen tanssilaji, jossa steppaajan keho ja kengät toimivat ikään kuin soittimina. Steppi on viihdetanssilaji, joka ottaa vaikutteita useiden kulttuuriperinteiden perusrytmeistä ja monista erilaisista tanssilajeista (englantilaiset kansantanssit, amerikkalaiset viihdetanssit, Broadway-musikaalit, funk ja hiphop). Steppiä tanssitaan nahkakengillä, joiden kärjissä olevien kovien metallilevyjen napautuksista, iskuista ja raahauksesta lähtee erilaisia ääniä. Vaikka rytmittelyn keskiössä on rento nilkka, erilaiset painonsiirrot ja jalkaterän hallittu liike – soittaminen edellyttää hyvää kehonhallintaa ja tasapainoa. Rytmi ei jää vain jalkoihin, vaan syke resonoi ja kumpuaa kaikkialle kehoon. Kaikessa tekemisessä mukana on rytmitaju, musikaalisuus ja ilmaisullinen eläytyminen. Steppi edistää kokonaisvaltaisen liikkeen löytymistä omasta kehosta. Tanssitiimillä opetettava steppi on yhdistelmä rytmi- ja showsteppiä ja tunnit sisältävät myös rytmi-improvisaatiota eli niin sanottua hoofausta. Stepin opetus on tasolta toiselle etenevää ja ryhmät ovat niin sanottuja sekaryhmiä, joihin voivat osallistua lapset, nuoret ja aikuiset.
ALKUTASO: ei aiempaa kokemusta stepistä – kaikenikäiset harrastajat (keväällä 2021!)
PERUSTASO: 1-2 vuoden kokemus stepistä – kaikenikäiset harrastajat
JATKOTASO: useamman vuoden kokemus stepistä – kaikenikäiset harrastajat
HUOM! Tanssitiimi KAIKKI steppitunnit pidetään Manillassa!


Tuntiasuksi soveltuu rento treeniasu ja steppikengät (kysy opettajaltasi ryhmätilauksesta). Alkutason tunnille voi steppiä tulla kokeilemaan aluksi myös ilman kenkiä tai vaikka tennareissa.

LYRICAL CONTEMPORARY – perus/jatkotaso: 75min

Lyrical on ilmaisuvoimainen fuusiotanssilaji, jossa yhdistyvät parhaat puolet nykytanssin, jazzin ja baletin tekniikasta, liikekielestä ja estetiikasta. Lyrical- tuntien rakenne voi olla vaihteleva, mutta yleensä tunneilla tehdään ainakin alkulämmittely, tanssitekniikkaa, keskilattialla ja eri tavoin tilassa liikkuvia sarjoja (poikkilattian ja diagonaalista), improvisaatiota sekä vaihtuvaa koreografiaa. Lyrical Contemporary- tunneilla liikkeen rytmi ja musiikin rytmi sulautuvat yhdeksi ilmaisuvoimaiseksi kokonaisuudeksi. Liikekieli on yleensä ilmaisuvoimaista ja teknistä, mutta dynaamisesti vaihtelevampaa, soljuvampaa ja hitaampaa kuin esim. jazztanssitunnilla. Tunneilla tehtävät koreografiat kysyvät tanssijoilta usein vahvaa eläytymistä kerrottavaan tarinaan tai tunteeseen. Tunti on tasoltaan perus/jatkotason tunti. Suosittelemme tuntia tanssin perustaidot jo hyvin hallitseville.


Lyrical Contemporary- tunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin ja pehmeillä jazztossuilla tai sukilla. Pitkät hiukset kiinni.

ROOTED – alkeet/perustaso: 60min (keväällä 2021 kurssina)
Rooted on hikinen, energisoiva ja hauska bailaustanssitunti, joka sopii kaiken tasoisille tanssin harrastajille. Rooted ottaa vaikutteita jazztanssista ja katutanssilajeista (hiphop) sekä erilaisista nk. etnisistä tanssilajeista ja ennen kaikkea jazzin juurista afroamerikkalaisessa kulttuurissa. Rooted – tunneilla orgaaninen ja rytmikäs liike kumpuaa kehoon mukaansa tempaavista rytmeistä ja tanssinilo on kaiken tekemisen keskiössä! Rooted- tunneilla liikutaan rennosti mutta isosti, rankaa monipuolisesti käyttäen ja lähellä lattiaa. Tilaa annetaan myös oman kehon kuulosteluun, luovaan ilmaisuun ja yhdessä jammailuun. Rooted – tunneilla keho ja mieli vapautuvat liikkumiseen ja ilmaisuun kohdistuvista tarpeettomista kahleista ja siksi tunti on omiaan nollaamaan stressin ja arkiset murheet! Tunti on tasoltaan avoin, eli tunneilla tehtävät harjoitteet voi sovittaa oman fiiliksen, kehon ja taitotason mukaisiksi.


Rooted – tunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Tunnilla treenataan paljain jaloin ja/tai sukilla. Pitkät hiukset kiinni.

BROADWAY– alkeet/perustaso 60min

Broadway – tunti on musikaalien mukaansatempaavasta maailmasta ja showhengestä inspiraatiota ammentava vauhdikas ja ilmaisullinen tanssitunti. Tunti perustuu pääasiassa jazztanssin tekniikalle, mutta vaikutteita koreografioihin haetaan myös muista tanssityyleistä, luovasta ilmaisusta ja teatteritaiteesta. Musikaalimusiikin avulla tutuiksi tulevat paitsi rakastetuimmat musikaalit ja niiden tarinat, myös viihdemaailman parrasvaloihin sopiva ilmaisu. Broadway – tuntien rakenne on vaihteleva, mutta useimmiten tunneilla tehdään ainakin kehoa vahvistava alkulämmittely, tanssitekniikkaa keskilattialla ja eri tavoin tilassa liikkuvina sarjoina (poikkilattian tai diagonaalista), sekä musikaalimusiikkiin tehtävää vaihtuvaa koreografiaa. Broadway – tunti on vapautuneeseen esiintymiseen ja liikkeelliseen (tanssilliseen) ilmaisuun innostava tunti, joten suosittelemme tuntia myös muiden esittävien taiteiden ystäville! Tunti on tasoltaan alkeet/perustason tunti. Näyttävyys on kuitenkin avainasemassa musikaalityylin mukaisissa koreografioissa ja siksi myös piruetteihin, jalanheittoihin ja hyppyihin on hyvä varautua!


Broadway – tuntien asuksi soveltuu rento, esteettömän liikkumisen mahdollistava omanlainen mukava treeniasu ja harjoituksesta riippuen joko puuvillasukat, pehmeät jazztossut tai paljaat jalat. Pitkät hiukset kiinni.

KARAKTÄÄRITANSSIN KURSSI: alkeet/perustaso: 60min (keväällä 2021 kurssina)
Kun yhdistetään parhaat puolet baletista + flamencosta + kansantansseista + stepista = saadaan aikaan karaktääritanssiksi (engl. character dance). Karaktääritanssi on hurmaava, pitkän perinteen omaava rytmikäs ja ilmaisullinen tanssilaji. ‘Character’ kääntyy suomeksi sanoin luonne, tyyppi tai hahmo. Karaktääritanssit kuuluvat perinteiseen venäläiseen balettikoulutukseen ja useissa traditionaalisissa balettiteoksissa onkin kokonaisia karaktääritanssikohtauksia. Karaktääritanssi syntyi 1800-luvulla, kun klassisen baletin dominoimaa tanssitaiteen kenttää pyrittiin moninaistamaan ja uudistamaan tuomalla mukaan vaikutteita eri kansanperinteistä ja “etnisistä” tansseista. Karaktääritanssi siis hyödyntää vahvasti klassisen baletin tekniikkaa, mutta pohjautuu itämaiseen, itä-euroopalaiseen, espanjalaiseen ja italialaiseen kansantanssiin. Tunneilla tehdään erilaisia tanssillisia tekniikkaharjoituksia tangon ääressä ja keskilattialla, sekä harjoitellaan pieniä tanssisommitelmia ja näyttämökoreografioita. Karaktäärikengillä tehtävät koputukset ja rytmit yhdistyvät karaktääritanssin liikemaailmassa ylävartalon ilmaisullisiin liikkeisiin ja mimiikkaan. Myös tanssillisuudella ja ilmeikkyydellä on karaktääritansseissa keskeinen roolia ja lajille tyypillistä on selkeä, mutta tyylitelty esittävyys.


Karaktääritunneilla asuna on karaktäärikengät (steppikenkien kaltaiset, pienellä korolla varustetut kengät) ja karaktäärihame (tai muu tarkoitukseen sopiva hame), tuntipuku tai toppi, sekä sukkahousut (kysy opettajaltasi ryhmätilauksesta!). Hiukset siististi kiinni.

KÄRKITOSSUTEKNIIKKA: 60min
Kärkkärit, kovikset, kärkitossut, varvastossut, kovakärkiset tossut… Rakkailla on monta nimeä! Kovakärkisillä balettitossuilla on keskeinen rooli klassisen baletin traditiossa ja sen estetiikassa. Varvastossujen käyttämisen aloittaminen edellyttää tanssijalta jo pitkälle kehittynyttä balettitekniikkaa – eritoten nilkan ja jalkaterän lihasten voimaa ja kontrollointia, mutta myös muutoin pitkälle edistynyttä kehonhallintaa. ‘Varpailla’ – en pointe tanssimisen tunnetuksi 1800-luvulla teki ballerina Marie Taglioni tanssiessaan La Sylpide – teoksessa. Sittemmin varvastossujen tekniset ominaisuudet ovat kehittyneet, mutta tuolloin varpailla tanssittiin vain hyvän tanssitekniikan ansiosta – ballerinan piti nimittäin tanssillaan kyetä luomaan yleisölle eteerinen kuva, illuusio painottumuudesta. Nykyään kaikki klassiset variaatiot tanssitaan kovin tossuin.
Tanssitiimin kärkkäritunneilla keskitytään oikeaoppiseen tekniseen työskentelyyn. Tavoitteena on kehittää alaraajojen venyvyyttä ja vahvuutta. Oikein käytettynä varvastossut ovat hyvä työväline nilkan alueen lihasten voiman kehittämiseen ja liikkuvuuden lisäämiseen (eli nilkan ojennuksen kaaren parantamiseen). Kärkitossutekniikka-tunneilla edetään oppilaiden yksilöllisen taitotason mukaisesti. Tunti sopii balettitaustan omaaville tanssijoille, muttei välttämättä edellytä aiempaa kokemusta kovakärkisillä tanssimisesta. Opettaja ohjaa, miten tunnilla tehtävät harjoitteet voi kukin sovittaa oman taitotasonsa mukaiseksi. Suosittelemme tuntia eritoten baletti edistyneet – ryhmässä tanssiville, sillä tunnit järjestetään peräkkäin, eikä kärkitossutekniikka-tunnin alussa ehditä tekemään baletin tankosarjoja lämmittelytarkoituksessa.


Kärkkäritunnilla asuna on balettitunnille sopiva asu + kärkitossut (kysy ryhmätilauksesta opettajaltasi!).

TANSSITEKNIIKKA (JUMPS&TURNS) 1 (perustaso) ja 2 (jatkotaso): 60 min
Tanssitekniikkatunti on vauhdikas ei-koreografinen tanssitunti, joka sopii kaikkien tanssilajien tueksi. Tällä tunnilla keskitytään yksinomaan tanssin perustekniikkaan ja opitaan, miten piruetit saadaan pyörimään, hypyt lentämään ja jalka nousemaan. Tehokkaan alkulämmittelyn jälkeen kehitämme tanssijan peruslinjauksia, liikkuvuutta ja voimaa pilates-, baletti-, ja barretyyppisin harjoittein ja etenemme keskilattialla ja tilassa liikkuviin harjoituksiin (piruetit, swingit, jalanheitot, pienet hypyt, hyppypiruetit, isot hypyt). Tunti päätetään liikelaajuuden kokemusta edistäviin venytyksiin. Tanssitekniikka – tunti kehittää koordinaatiokykyä, kehonhallintaa ja liikkuvuutta, sekä vahvistaa kehoa kokonaisvaltaisesti. Ydintukea, jalkojen linjausta, hyvää keskivartalon kannatusta ja lapatukea vahvistavat harjoitukset takaavat vahvan perustan kaikille tanssilajeille ja varmistavat tien pitkään ja turvalliseen tanssitaipaleeseen. Jos baletti ei ole sinun lajisi, myös tämä tunti sopii tanssijan perustaitoja tavoitteleville. Suosittelemme tanssitekniikka-tunteja kaikille oppilaillemme omaan päälajiin katsomatta.

TANSSITEKNIIKKA 1: perustason tunti, jolla otetaan tanssitekniikan perusteet haltuun, peruspiruetit, hyppyyn valmistavat askellukset, pienet ja isot hypyt, swingit ja jalanheitot paikallaan ja tilassa liikkuen

TANSSITEKNIIKKA 2 ks. TANSSIJAN MEKANIIKKA – Hypyt & Piruetit


Tanssitekniikka – tunneilla asuna on ihonmyötäiset trikoohousut ja pitkä tai lyhythihainen t-paita tai toppi. Tunnilla tanssitaan puuvillasukat, jazztossut tai päkijäsuojat jalassa ja paljain jaloin. Pitkä tukka siististi kiinni.

TANSSILLINEN (flow) AKROBATIA (UUSI! Keväällä 2021)

Tunnilla syvennytään nykytanssin lattiatekniikan eri komponentteihin ja opetellaan lattian käytön edellytyksiä orgaanisemman akrobatian lähtökohdista. Harjoittelemme painon siirtoja lattialla monipuolisesti (jalkojen, käsien, kyljen jne. kautta). Tanssillisessa (flow) akrobatiassa pyrimme kehittämään voimaa ja luottamusta kehon hallintaan, joiden avulla saamme saumattomasti akrobatisemmatkin liikkeet sulautettua nykytanssin maailmaan. Flow- elementtinä liikkeiden sulavasti toteuttaminen ja sitominen yhteen liikekieleksi on tunnilla pääprioriteettina. Opettelemme liikevoiman ohjausta ja uudelleen käyttöä, jolloin liike on ”flow” tilassa.

Lattiatekniikkaa harjoitellaan paikallaan ja tilassa liikkuvien harjoitteiden avulla, joilla totutellaan välillä olemaan myös pää alaspäin. Tunnilla kehitetään liikkeisiin vaadittavaa voimaa, koordinaatiota ja ketteryyttä, sekä perehdytään liikkeiden takana oleviin perusmekanismeihin sekä liikkeiden turvalliseen toteuttamiseen. Tunneilta saat varmuutta ja voimaa paitsi akroiluun, myös tanssilliseen liikeilmaisuun ja opit miten, akrobatiaa voidaan käyttää tanssin osana. Tunnilla opitaan myös liike ’skaalausta’, joten eritasoiset akroilijat voivat osallistua tunnille ja tunneilla voidaan treenailla turvallisesti. Tunnin koreografiseen materiaaliin sisällytetään elementtejä nykytanssi- sekä akrobatiatekniikan osa-alueista!

Tunti sopii hyvin tanssijalle, joka haluaa oppia sulauttamaan liikekieleensä akrobaattisempia liikkeitä ja kasvattaa samalla käsillä seisonnan taitojaan.

Tuntiasuksi soveltuu esteettömän liikkumisen mahdollistava ihonmyötäinen treeniasu ja paljaat jalat ja/tai sukat. Kerrospukeutuminen kannattaa, sillä osa harjoitteista saattaa vaatia ihokontaktia ja toiset puolestaan vaatteiden tuomaa luistoa. Pitkät hiukset kiinni, korut -ja korvikset pois.

LUOVA LIIKE & IMPROVISAATIO: avoin 75min (UUSI! Keväällä 2021)

Luova liike ja improvisaatio -tunnilla tutustutaan oman kehon mahdollisuuksiin lempeässä ja kannustavassa ympäristössä. Tunneilla sukelletaan tanssi-improvisaation maailmaan erilaisten luovien harjoitteiden ja mielikuvien avulla, mutta uskaltaudutaan myös rikkomaan konventioita ja löytämään uusia tapoja liikkua. Aiempaa kokemusta tanssi-improvisaatiosta tai mistään tietystä tanssitekniikasta ei vaadita, vaan tunneilla kukin osallistuja työskentelee omista lähtökohdistaan ja oman tasonsa mukaisesti. Tunneilla keskitytään omasta kehosta kumpuavaan liiketutkimukseen, jota lähestytään vaihtuvien teemojen kautta. Oikeita tapoja lähestyä harjoitteita on niin monta kuin osallistujaakin, eikä väärää tapaa tehdä ole olemassa. Tärkein työkalu tunneilla on avoin mieli!

Tuntiasuksi soveltuu rento, esteettömän liikkumisen mahdollistava omanlainen treeniasu ja harjoituksesta riippuen joko puuvillasukat tai paljaat jalat.

TANSSIKOULU TANSSITIIMI Oy

Tuureporinkatu 13E 80 20100 TKU

tanssikoulu.tanssitiimi@outlook.com

+358447753270

Yhteydenotot mieluiten sähköpostitse

tai puhelimitse virka-aikaan

%d bloggers like this: