AIKUISET

KATSO MYÖS KURSSIT!

NYKY taso 2/ Suvi:75min, NYKY taso 3/ Suvi: 75min ja NYKY edistyneet taso 3/Hansu: 90min

Nykytanssi on luova, vuorovaikutteinen, monipuolinen ja ilmaisuvoimainen tanssilaji. Laji sopii kaikille kehollisesta työskentelystä ja liikeilmaisusta kiinnostuneille. Nykytanssitunneilla tavoitellaan kehon ja mielen yhteistyötä ja aikaa on oman kehon kuuntelulle. Nykytanssin perusajatuksena on nykyhetkessä pysyminen, joten se on alati muutoksessa niin teknisesti, esteettisesti kuin ideologisestikin. Luovuus on nykytanssijalle tärkeää ja niin ollen (mm. tasoja, painovoimaa ja erilaisia liikedynamiikkoja hyödyntävät) improvisaatioharjoitteet ovat tuntityöskentelyä ajatellen keskeisessä roolissa. Nykytanssitunneilla tilaa annetaan oman yksilöllisen autenttisen tanssi-ilmaisullisen äänen etsimiselle – opettajan ehdottamat liikkeet saa toistaa aina myös toisin. Tehoa liikkeisiin ammennetaan muun muassa maan painovoimasta, liikkeen virtaavuudesta, erilaisista liikelaaduista, sekä kontakti- ja ryhmätyöskentelystä. Työskentelylle ominaista on erilaisten työtapojen, liikettä motivoivien mielikuvien ja tilan monipuolinen käyttö. Nykytanssi kehittää kokonaisvaltaisesti tanssijan motoriikkaa, koordinaatiokykyä, kehotietoisuutta ja kehonhallintaa, sekä opettaa lisäksi paljon liikkeen mekaniikan perustoimintaperiaatteista.  Keho pyritään vapauttamaan ilmaisua kahlitsevista säännöistä. Erilaiset äänimaisemat, hiljaisuus sekä musiikin ja liikkeen välisen suhteen pohtiminen, sekä siihen liittyvät kokeilut ovat nykytanssille tyypillisiä. Nykytunnin rakenne on vaihteleva, mutta useimmiten tunneilla tehdään: alkulämmittely, improvisaatioharjoituksia, lattiatyöskentelyä, nykytekniikkaa tilassa liikkuen, kehonhuoltoa sekä loppusarjaa. Nyky taso 2 on perustason tunti, joka sopii tanssin perustaidot hallitseville. Nyky edistyneet taso 3 on jatkotason tunti, jolla tehdään fyysisesti haastavampaa materiaalia ja joka sopii nykytanssia jo pidempään harrastaneille. Ryhmät esiintyvät oppilasnäytöksissä ja mahdollisuuksien mukaan myös muualla. Esiintymisiin osallistuminen on vapaaehtoista.


Nykytanssitunnilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Pitkä tukka kiinni. Tunneilla työskennellään pääasiassa paljain jaloin mutta päkiäsuojia tai sukkia voi käyttää harjoitteiden salliessa.

JAZZ taso 2-3: 75min


Jazz on vauhdikas, juureva ja mukaansatempaava tanssilaji, joka perustuu musiikin ja liikkeen väliseen rytmikkääseen vuoropuheluun. Erilaiset kehonosien isolaatiot ja koordinaatioharjoitukset, tilassa vauhdikkaasti etenevät askelkuviot, mehukkaat siluetit, mukaansa tempaavat kehorytmit, potkut, hypyt, ravistelut, piruetit, jalannostot ja -heitot, sekä niiden yhdistelmät ovat jazzille tyypillisiä. Ilmaisulle ominaista on hauskanpito ja revittely ja myös improvisaatiolla on jazztanssissa keskeinen rooli. Jazz kehittää monipuolisesti koko kehon koordinaatiota, kehonhallintaa ja musikaalisuutta. Jazztuntien rakenne voi olla vaihteleva, mutta useimmiten tunneilla ainakin lämmitellään, harjoitellaan tanssitekniikkaa keskilattialla ja erilaisia tilassa liikkuvia sarjoja, tehdään kehonhuoltoa ja tunnin päätteeksi vaihtuvaa tanssikoreografiaa. Jazz taso 2-3 on perusjatkotason tunti, joka sopii tanssia jo aiemmin harrastaneille. Ryhmä esiintyy oppilasnäytöksissä ja mahdollisuuksien mukaan myös muualla.

Jazztunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu ja pehmeät jazztossut (kysy opettajaltasi ryhmätilauksesta [tossuista ei saa jäädä jälkiä tanssisalin valkoiseen mattoon]). Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Pitkä tukka kiinni.

FREE JAZZ avoin taso: 60min

Free jazz on jazztanssin tekniikkaan pohjautuva tunti, jossa inspiroidutaan eri tanssityyleistä opettajan tanssitaustan mukaan. Tunnilla tehdään alkulämmittelyä, improvisaatioharjoituksia, liikkuvia sarjoja tilan poikki ja fiilistellään pidempää koreografiaa. Tällä tunnilla kannustetaan omaan ilmaisuun ja annetaan vapaus tulkita annettua liikemateriaalia omalla tavalla ja omista vahvuuksista nauttien. Free jazz on avoimen tason tunti. Ryhmä esiintyy oppilasnäytöksissä ja mahdollisuuksien mukaan myös muualla. Esiintymisiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Tunnilla voit tanssia paljain jaloin, sukilla tai jazztossuilla oman mieltymyksen mukaan. Päälle vaatteet, joissa on mukava liikkua ja vesipullo mukaan.

BALETTI EDISTYNEET taso 3: 105min ja AIKUISBALETTI taso 1-2: 75min

Baletti on ylväs, elegantti ja teknisesti haastava tanssilaji. Baletin tanssiminen kehittää kehonhallintaa ja koordinaatiota, kehotietoisuutta, voimaa, notkeutta ja liikkuvuutta, joustavuutta, tasapainoa, rytmiikkaa ja musikaalisuutta – tanssillista eläytymistä ja ilmaisua unohtamatta. Suosittelemme balettia kaikille tanssia tavoitteellisesti harjoitteleville – balettitekniikka on tanssijan perustekniikkaa. Tanssitiimissä opetettava baletti ei edusta mitään tiettyä koulukuntaa vaan pikemminkin kehotietoisen balettitanssimisen tapaa. Balettituntien rakenne on yleensä vakio: alkulämmittely/lattiatanko, tankosarjat, keskilattiasarjat, tilassa liikkuvat sarjat, koreografia ja reverencé. Tunneilla käytettävä musiikki on useimmiten klassista pianomusiikkia.

Baletti edistyneet: Baletti edistyneet taso 3 on jatkotason tunti, jolla tehdään fyysisesti, teknisesti ja koreografisesti haastavampaa materiaalia, ja joka sopii balettia jo pidempään harrastaneille. Ryhmässä harjoitellaan myös klassisia variaatioita (soolo, duo, pienryhmä) ja työskennellään kovakärkisillä tossuilla. Ryhmä esiintyy oppilasnäytöksissä ja mahdollisuuksien mukaan myös muualla. Esiintymisiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Balettituntien asuksi suositellaan baletin tuntipukua (tai tiukka toppi/pitkähihainen), vaaleita sukkahousuja ja oman valinnan mukaan sortseja tai hametta. Tunneilla tanssimme pehmeillä tossuilla tai sukilla.

Aikuisbaletti: Aikuisbaletti on alkeis-perustason tunti, joka sopii kaikille. Tunneilla opeteltavien liikkumiselle edullisten linjausten ansiosta koko keho pystyy toimimaan aiempaa tehokkaammin. Aikuisbaletissa hyödynnämme myös improvisaatiota ja vapaampaa liikkumista. Lopputunnista venyttelemme ja rentoudumme. Baletti luo vahvan pohjan kaikkiin muihin tanssilajeihin ja soveltuu hyvin tukemaan myös ei-tanssillisia liikuntaharrastuksia. Aikuisbalettiin kaikki ovat tervetulleita ja jokainen tanssii oman kehon lähtökohdat huomioon ottaen. Ryhmä esiintyy oppilasnäytöksissä. Esiintymisiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Tunnille voit pukeutua balettiasuun tai muuhun kehon linjaukset näyttävään asuun, esimerkiksi toppiin ja tiukkoihin housuihin/shortseihin. Tärkeintä on, että vaatteissa on mukava olo ja liikkuminen on vaivatonta. Tunneilla tanssimme joko pehmeillä balettitossuilla tai sukilla.

STEPPI TASO 1-2: 60min JA TASO 2-3: 60min


Steppi on rytmikäs ja energinen tanssilaji. Steppiä tanssitaan nahkakengillä, joiden kärjissä olevien kovien metallilevyjen napautuksista, iskuista ja raahauksesta lähtee erilaisia ääniä. Stepatessa tanssista tulee musiikkia ja musiikista tanssia – soittimena toimii oma keho. Steppirytmit inspiroituvat erilaisten kulttuuriperinteiden perusrytmeistä ja monista muista tanssilajeista (englantilaiset kansantanssit, amerikkalaiset viihdetanssit, Broadway-musikaalit, funk ja hiphop). Rytmittelyn keskiössä on rento nilkka, erilaiset painonsiirrot ja jalkaterän hallittu liike. Soittaminen edellyttää hyvää kehonhallintaa ja tasapainoa. Rytmi ei jää vain jalkoihin, vaan syke resonoi ja kumpuaa kaikkialle kehoon. Tanssitiimillä opetettava steppi on yhdistelmä rytmi- ja showsteppiä ja tunnit sisältävät myös rytmi-improvisaatiota eli niin sanottua hoofausta. Steppi taso 1-2 on alkeis-perustason tunti ja steppi taso 2-3 perus-jatkotason tunti. Ryhmät esiintyvät oppilasnäytöksissä. Esiintymisiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Tuntiasuksi soveltuu rento treeniasu ja steppikengät (kysy opettajaltasi ryhmätilauksesta). Alkutason tunnille voi steppiä tulla kokeilemaan aluksi myös ilman kenkiä tai vaikka matalakorkoisissa kävelykengissä.

LATTIA – JA KONTAKTITEKNIIKKA avoin taso: 75min

Tunnilla syvennytään nykytanssin lattiatekniikan eri komponentteihin sekä kontaktitekniikan periaatteisiin. Tunneilla opetellaan lattian käytön edellytyksiä myös orgaanisemman akrobatian lähtökohdista. Kontaktitekniikan osalta harjoittelemme painon jakamista pareittain sekä pienissä ryhmissä yhteiseen kontaktipintaan keskittyen. Harjoittelemme painon siirtoja lattialla monipuolisesti (jalkojen, käsien, kyljen jne. kautta). Pyrimme kehittämään voimaa ja luottamusta kehon hallintaan, joiden avulla saamme saumattomasti lattiatekniikan haastavammatkin liikkeet sulautettua muuhun liikkeeseen. Sekä lattia- että kontaktitekniikassa liikkeiden sulavasti toteuttaminen ja sitominen yhteen liikekieleksi on tunnilla pääprioriteettina.

Lattiatekniikkaa harjoitellaan paikallaan ja tilassa liikkuvien harjoitteiden avulla, joilla totutellaan välillä olemaan myös pää alaspäin. Kontaktitekniikkaa harjoitellaan pareittain paikallaan tai tilassa liikkuen annettujen liikkeiden tai improvisaation keinoin. Tunnilla kehitetään liikkeisiin vaadittavaa voimaa, koordinaatiota ja ketteryyttä, sekä perehdytään liikkeiden takana oleviin perusmekanismeihin sekä liikkeiden turvalliseen toteuttamiseen. Tunneilta saat varmuutta ja voimaa paitsi akroiluun, myös tanssilliseen liikeilmaisuun ja opit miten, akrobatiaa voidaan käyttää tanssin osana. Tunnilla opitaan myös liike ’skaalausta’, joten eritasoiset akroilijat voivat osallistua tunnille ja tunneilla voidaan treenailla turvallisesti. Tunnin koreografiseen materiaaliin sisällytetään elementtejä nykytanssi- sekä akrobatiatekniikan osa-alueista! Tunti sopii hyvin tanssijalle, joka haluaa kehittää lattiatekniikkaansa sulavammaksi sekä saada rohkeutta tanssia yhdessä kontaktissa muiden tanssijoiden kanssa. Ryhmä esiintyy oppilasnäytöksissä. Esiintymisiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Tuntiasuksi soveltuu esteettömän liikkumisen mahdollistava ihonmyötäinen treeniasu ja paljaat jalat ja/tai sukat. Kerrospukeutuminen kannattaa, sillä osa harjoitteista saattaa vaatia ihokontaktia ja toiset puolestaan vaatteiden tuomaa luistoa. Pitkät hiukset kiinni, korut -ja korvikset pois.

BROADWAY taso 2: 75min

Broadway – tunti on musikaalien mukaansatempaavasta maailmasta ja showhengestä inspiraatiota ammentava vauhdikas ja ilmaisullinen tanssitunti. Tunti perustuu pääasiassa jazztanssin tekniikalle, mutta vaikutteita koreografioihin haetaan myös muista tanssityyleistä, luovasta ilmaisusta ja teatteritaiteesta. Musikaalimusiikin avulla tutuiksi tulevat paitsi rakastetuimmat musikaalit ja niiden tarinat, myös viihdemaailman parrasvaloihin sopiva ilmaisu. Broadway – tuntien rakenne on vaihteleva, mutta useimmiten tunneilla tehdään ainakin kehoa vahvistava alkulämmittely, tanssitekniikkaa keskilattialla ja eri tavoin tilassa liikkuvina sarjoina (poikkilattian tai diagonaalista), sekä musikaalimusiikkiin tehtävää vaihtuvaa koreografiaa. Broadway – tunti on vapautuneeseen esiintymiseen ja liikkeelliseen (tanssilliseen) ilmaisuun innostava tunti, joten suosittelemme tuntia myös muiden esittävien taiteiden ystäville! Tunti on tasoltaan alkeet/perustason tunti. Näyttävyys on kuitenkin avainasemassa musikaalityylin mukaisissa koreografioissa ja siksi myös piruetteihin, jalanheittoihin ja hyppyihin on hyvä varautua! Broadway taso 2 on perustason tunti, joka sopii tanssin perustaidot hallitseville. Ryhmä esiintyy oppilasnäytöksissä. Esiintymisiin osallistuminen on vapaaehtoista.


Broadway – tuntien asuksi soveltuu rento, esteettömän liikkumisen mahdollistava omanlainen mukava treeniasu ja harjoituksesta riippuen joko puuvillasukat, pehmeät jazztossut tai paljaat jalat. Pitkät hiukset kiinni.

TANSSITEKNIIKKA avoin taso: 75min

Tanssitekniikka – tunti on vauhdikas ei-koreografinen tekniikkatunti, jolla hiotaan tanssin perustekniikkaa ja kehonhallintaa, työstetään linjauksia ja vahvistetaan kehoa kokonaisvaltaisesti. Ydintukea ja kannatusta, jalkojen linjauksia ja lapatukea vahvistavat harjoitukset takaavat vahvan perustan kaikille tanssilajeille. Tunti tanssitaan meheviin, energisoiviin biitteihin – tekniikan ei tarvitse olla tylsää! Tunnin tavoitteena on hyvinvoiva ja tasapainoinen, voimaa ja liikkuvuutta sopivassa suhteessa omaava keho, jonka kanssa työskentely on turvallista. Tunnin rakenne on vakio ja harjoittelussa edetään oppilas- ja ryhmälähtöisesti. Tunneilla tehdään tehokas kehoa avaava lämmittely, linjaus- ja perustekniikkaharjoituksia tangossa/keskilattialla ja tilassa liikkuen, erilaisia piruetteja ja niiden variaatioita, pieniä ja isoja hyppyjä, sekä kehonpaino- ja liikkuvuusharjoittelua. Tunti sopii kaiken tasoisille tanssijoille. Opettaja antaa tarvittaessa harjoituksista eri variaatioita – jokainen haastaa tällä tunnilla vain itsensä! Ryhmä ei esiinny oppilasnäytöksissä.

Tanssitekniikka – tunneilla asuna on omanlainen ihonmyötäinen asu. Tunnilla tanssitaan puuvillasukat, jazztossut tai päkijäsuojat jalassa ja paljain jaloin. Pitkä tukka siististi kiinni.

COMMERCIAL avoin taso: 75min

Commercial on on ilmeikäs, energinen ja rento fuusiotanssilaji, joka tempaa mukaansa! Tunnilla tutustutaan monipuolisesti urbaaneihin tanssilajeihin (voguing, street, hiphop, latinshow, reggaeton…), ammennetaan energiaa ja itsevarmuutta mukaansa tempaavista biiteistä ja inspiroidutaan musiikkivideoista ja popkulttuurista. Tyylitellyt kävelyt, runsas käsitekniikoiden käyttö, roolien liioittelu, kehon muotojen korostaminen, liikelaaduilla leikittely ja itsevarma asenne ovat lajille ominaisia. Jokaisella opettajalla on oma tyyli. Tunti on tasoltaan avoin ja soveltuu kaiken tasoisille harrastajille. Ryhmä esiintyy oppilasnäytöksissä. Esiintymisiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Commercial – tunneilla asuna on omanlainen liikkumiseen sopiva asu, puuvillasukat, sisäkengät tai tanssilenkkarit (mielellään tasa- ja vaaleapohjaiset) ja juomapullo. Pitkä tukka omalla tyylillä pois silmiltä.

STREET avoin taso: 75min

Street-tunneilla tutustutaan eri katutanssilajien (hiphop, break dance, popping, locking jne.) periaatteisiin ja historiaan, opetellaan lajeille tyypillistä tekniikkaa ja tehdään koreografiaa. Opeteltavia asioita ovat esim. erilaiset nopeat rytminvaihdokset, isolaatiot, bounce, käsi- ja jalkakoordinaatio. Katutanssikulttuuri muuttaa muotoaan jatkuvasti ja jokaisella opettajalla on oma tyyli. Vuorovaikutteisuus ja freestyle kuuluvat kaikkiin katutanssilajeihin, joten tunneilla tehdään myös harjoituksia, joiden avulla luodaan hyvää, kannustavaa ilmapiiriä ja etsitään omaa originellia tyyliä.

Street-tunneilla asuna on joustavat/väljät vaatteet, sisäkengät tai tanssilenkkarit (mielellään tasa- ja vaaleapohjaiset) ja juomapullo. Pitkä tukka omalla tyylillä pois silmiltä.

JORAUSTUNTI avoin taso: 60min

Joraustunti on rento jammailutunti, jolla tanssitaan vaihtuvia lajeja oppilaiden toiveiden mukaan. Tarkoitus on hikoilla, pitää hauskaa hyvässä seurassa ja innostua eri tanssilajeista. Tällä tunnilla ei hinkata tekniikkaa tai tehdä monimutkaisia koreografioita vaan inspiroidutaan musiikista ja liikkeestä monipuolisesti. Tunneilla tehdään mm. hiphopia, nykytanssia ja jazztanssia. Tunti on avoimen tason tunti ja se sopii kaiken tasoisille harrastajille – mukaan voi tulla matalalla kynnyksellä. Tunti on “pikku-lauantaina”, joten jos mielesi tekee bailata, mutta baari ei houkuttele – tämä tunti sopii tarkoitukseen. Ryhmä esiintyy oppilasnäytöksissä. Esiintymisiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Joraus – tunneilla asuna on omanlainen rento liikkumiseen sopiva asu, paljaat jalat ja puuvillasukat. Vesipullo mukaan. Pitkä tukka omalla tyylillä pois silmiltä.

MATTOPILATES avoin taso: 75min

Mattopilates tunneilla kehitetään kehon ja mielen yhteyttä, keskivartalon vahvuutta, lantion stabiliteettia ja lapatukea, hengityksen ja liikkeen yhteyttä, tasapainoa ja koordinaatiota. Opetus perustuu Basi pilates-menetelmään, jossa tavoitteena on kokonaisvaltainen hyvinvointi ja kehomielen harmonia ja dialogi. Tunneille tarvitset mukaasi vain oman alustan ja avoimen mielen. Säännöllinen Pilates-harjoittelu pitää yllä voimaa ja liikkuvuutta ja ehkäisee liikuntavammoja. Ryhmä ei esiinny oppilasnäytöksissä.

Pilates-tunneilla asuna on ihonmyötäiset vaatteet, joissa on mukava liikkua. Ota mukaan oma matto jos sinulla sellainen on. Tanssitiimin lainamatot puhdistetaan desinfioivalla suihkeella käytön jälkeen.

TANSSIKOULU TANSSITIIMI

Tuureporinkatu 13E 80 20100 TKU

tanssikoulu.tanssitiimi@outlook.com

+358447753270

Yhteydenotot mieluiten sähköpostitse tai

tai puhelimitse virka-aikaan, tanssinopetustöissä iltaisin

%d bloggers like this: