AIKUISET

KATSO MYÖS KURSSIT: esim. Stepin alkeiskurssi, nyky/jazz alkeet – tiiviskurssi ja aikuisbaletin tiiviskurssi!

NYKYTANSSI AIKUISET taso 2-3: 90min

Nykytanssi on luova, vuorovaikutteinen, monipuolinen ja ilmaisuvoimainen tanssilaji. Laji sopii kaikille kehollisesta työskentelystä ja liikeilmaisusta kiinnostuneille. Nykytanssitunneilla tavoitellaan kehon ja mielen yhteistyötä ja aikaa on oman kehon kuuntelulle. Nykytanssin perusajatuksena on nykyhetkessä pysyminen, joten se on alati muutoksessa niin teknisesti, esteettisesti kuin ideologisestikin. Luovuus on nykytanssijalle tärkeää ja niin ollen (mm. tasoja, painovoimaa ja erilaisia liikedynamiikkoja hyödyntävät) improvisaatioharjoitteet ovat tuntityöskentelyä ajatellen keskeisessä roolissa. Nykytanssitunneilla tilaa annetaan oman yksilöllisen autenttisen tanssi-ilmaisullisen äänen etsimiselle – opettajan ehdottamat liikkeet saa toistaa aina myös toisin. Tehoa liikkeisiin ammennetaan muun muassa maan painovoimasta, liikkeen virtaavuudesta, erilaisista liikelaaduista, sekä kontakti- ja ryhmätyöskentelystä. Työskentelylle ominaista on erilaisten työtapojen, liikettä motivoivien mielikuvien ja tilan monipuolinen käyttö. Nykytanssi kehittää kokonaisvaltaisesti tanssijan motoriikkaa, koordinaatiokykyä, kehotietoisuutta ja kehonhallintaa, sekä opettaa lisäksi paljon liikkeen mekaniikan perustoimintaperiaatteista.  Keho pyritään vapauttamaan ilmaisua kahlitsevista säännöistä. Erilaiset äänimaisemat, hiljaisuus sekä musiikin ja liikkeen välisen suhteen pohtiminen ja siihen liittyvät kokeilut ovat nykytanssille tyypillisiä. Nykytunnin rakenne on vaihteleva, mutta useimmiten tunneilla tehdään: alkulämmittely, improvisaatioharjoituksia, lattiatyöskentelyä, nykytekniikkaa tilassa liikkuen, kehonhuoltoa sekä loppusarjaa.


Nykytanssitunnilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Pitkä tukka kiinni. Tunneilla työskennellään pääasiassa paljain jaloin mutta päkiäsuojia tai sukkia voi käyttää harjoitteiden salliessa.

JAZZ AIKUISET – taso 2-3: 75min


Jazz on vauhdikas, juureva ja mukaansatempaava tanssilaji, joka perustuu musiikin ja liikkeen väliseen rytmikkääseen vuoropuheluun. Erilaiset kehonosien isolaatiot ja koordinaatioharjoitukset, tilassa vauhdikkaasti etenevät askelkuviot, mehukkaat siluetit, mukaansa tempaavat kehorytmit, potkut, hypyt, ravistelut, piruetit, jalannostot ja -heitot, sekä niiden yhdistelmät ovat jazzille tyypillisiä. Ilmaisulle ominaista on hauskanpito ja revittely ja myös improvisaatiolla on jazztanssissa keskeinen rooli. Jazz kehittää monipuolisesti koko kehon koordinaatiota, kehonhallintaa ja musikaalisuutta eikä jazztanssin aloittaminen vaadi aiempaa tanssikokemusta. Jos hyvä biisi saa sinut jammaamaan, jazz on todennäköisesti lajisi! Jazztuntien rakenne voi olla vaihteleva, mutta useimmiten tunneilla ainakin lämmitellään, harjoitellaan tanssitekniikkaa keskilattialla ja erilaisia tilassa liikkuvia sarjoja, tehdään kehonhuoltoa ja tunnin päätteeksi vaihtuvaa tanssikoreografiaa. Jazz on tekninen näyttämötanssilaji ja jazzkoreografioiden teemat ovat usein pirteitä ja elämänläheisiä.

Jazztunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu ja pehmeät jazztossut (kysy opettajaltasi ryhmätilauksesta [tossuista ei saa jäädä jälkiä tanssisalin valkoiseen mattoon]). Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Pitkä tukka kiinni.

BALETTI EDISTYNEET (+14v. & aikuiset) – taso 3: 90min


Baletti on ylväs, elegantti ja tekninen tanssilaji. Baletin tanssiminen kehittää kehon hallintaa ja kehotietoisuutta, ryhtiä, voimaa, notkeutta, joustavuutta, tasapainoa, rytmitajua ja koordinaatiota – tanssillista eläytymistä ja ilmaisua kuitenkaan unohtamatta. Tanssitiimissä opetettava baletti ei edusta mitään tiettyä koulukuntaa, vaan pikemminkin uudenlaista kehotietoisen balettitanssimisen tapaa. Balettitunneilla opeteltavien liikkumiselle edullisten linjausten ansiosta koko keho pystyy toimimaan aiempaa tehokkaammin. Balettitunneilla harjoittelu perustuu aiemmin opitun toistoon ja muunteluun ja tästä johtuen balettitunnin rakennekin on usein vakio: alkulämmittely, lattiatanko, tankosarjat, venyttely, keskilattiasarjat, tilassa liikkuvat sarjat, variaatio/koreografia ja reverencé. Baletti on tekninen näyttämötanssilaji ja koreografioiden aiheet ovat usein kauniita, kaihoisia ja satumaisia. Baletti luo vahvan pohjan kaikkiin muihin tanssilajeihin ja soveltuu hyvin tukemaan myös ei-tanssillisia liikuntaharrastuksia. Balettitunneilla käytettävä musiikki on useimmiten klassista pianomusiikkia.

Balettituntien asuksi suositellaan baletin tuntipukua (tai tiukka toppi/pitkähihainen), sukkahousuja ja oman valinnan mukaan sortseja tai hametta. Jokainen on tervetullut tunnille silti siinä (kehon linjaukset näyttävässä) asussa, jonka itse kokee miellyttäväksi. Pehmeät tuntitossut (kysy opettajaltasi ryhmätilauksesta) ja tukka siististi kiinni (mielellään ylös).

STEPPI AVOIN TASO – AIKUISET


Steppi on tanssia ja musiikkia – liikkeellä tuotettuja rytmejä ja tanssi-ilmaisua. Se on rytmikäs ja iloinen tanssilaji, jossa steppaajan keho ja kengät toimivat ikään kuin soittimina. Steppirytmit saavat inspiraationsa useiden kulttuuriperinteiden perusrytmeistä ja monista erilaisista tanssilajeista (englantilaiset kansantanssit, amerikkalaiset viihdetanssit, Broadway-musikaalit, funk ja hiphop). Steppiä tanssitaan nahkakengillä, joiden kärjissä olevien kovien metallilevyjen napautuksista, iskuista ja raahauksesta lähtee erilaisia ääniä. Vaikka rytmittelyn keskiössä on rento nilkka, erilaiset painonsiirrot ja jalkaterän hallittu liike – soittaminen edellyttää hyvää kehonhallintaa ja tasapainoa. Rytmi ei jää vain jalkoihin, vaan syke resonoi ja kumpuaa kaikkialle kehoon. Kaikessa tekemisessä mukana on rytmitaju, musikaalisuus ja ilmaisullinen eläytyminen. Steppi edistää kokonaisvaltaisen liikkeen löytymistä omasta kehosta. Tanssitiimillä opetettava steppi on yhdistelmä rytmi- ja showsteppiä ja tunnit sisältävät myös rytmi-improvisaatiota eli niin sanottua hoofausta. Stepin opetus on tasolta toiselle etenevää ja ryhmät ovat niin sanottuja sekaryhmiä, joihin voivat osallistua lapset, nuoret ja aikuiset.

Tuntiasuksi soveltuu rento treeniasu ja steppikengät (kysy opettajaltasi ryhmätilauksesta). Alkutason tunnille voi steppiä tulla kokeilemaan aluksi myös ilman kenkiä tai vaikka tennareissa.

LYRICAL CONTEMPORARY taso 2-3: 75min

Lyrical on ilmaisuvoimainen fuusiotanssilaji, jossa yhdistyvät parhaat puolet nykytanssin, jazzin ja baletin tekniikasta, liikekielestä ja estetiikasta. Lyrical- tuntien rakenne voi olla vaihteleva, mutta yleensä tunneilla tehdään ainakin alkulämmittely, tanssitekniikkaa, keskilattialla ja eri tavoin tilassa liikkuvia sarjoja (poikkilattian ja diagonaalista), improvisaatiota sekä vaihtuvaa koreografiaa. Lyrical Contemporary- tunneilla liikkeen rytmi ja musiikin rytmi sulautuvat yhdeksi ilmaisuvoimaiseksi kokonaisuudeksi. Liikekieli on yleensä ilmaisuvoimaista ja teknistä, mutta dynaamisesti vaihtelevampaa, soljuvampaa ja hitaampaa kuin esim. jazztanssitunnilla. Tunneilla tehtävät koreografiat kysyvät tanssijoilta usein vahvaa eläytymistä kerrottavaan tarinaan tai tunteeseen. Tunti on tasoltaan perus/jatkotason tunti. Suosittelemme tuntia tanssin perustaidot jo hyvin hallitseville.


Lyrical Contemporary- tunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin ja pehmeillä jazztossuilla tai sukilla. Pitkät hiukset kiinni.

ROOTED JAZZ – avoin taso: 60min

Rooted on hikinen, energisoiva ja hauska fuusiotanssilaji, joka ottaa vaikutteita eri maiden tanssikulttuureista, katutanssilajeista ja nyky- ja jazztanssista. Rooted – tunneilla orgaaninen ja rytmikäs liike kumpuaa kehoon mukaansa tempaavista rytmeistä (esim. reggeaton ja lattarit) ja tanssinilo on kaiken tekemisen keskiössä! Rooted Jazz- tunneilla liikutaan rennosti mutta isosti, rankaa monipuolisesti käyttäen ja lähellä lattiaa. Tilaa annetaan myös oman kehon kuulostelulle ja luovalle ilmaisulle ja yhdessä jammailulle. Tunti on tasoltaan avoin ja soveltuu kaiken tasoisille harrastajille.

Rooted Jazz – tunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Tunnilla treenataan paljain jaloin ja/tai sukilla. Pitkät hiukset kiinni.

BROADWAY JAZZ taso 1-2: 60min

Broadway – tunti on musikaalien mukaansatempaavasta maailmasta ja showhengestä inspiraatiota ammentava vauhdikas ja ilmaisullinen tanssitunti. Tunti perustuu pääasiassa jazztanssin tekniikalle, mutta vaikutteita koreografioihin haetaan myös muista tanssityyleistä, luovasta ilmaisusta ja teatteritaiteesta. Musikaalimusiikin avulla tutuiksi tulevat paitsi rakastetuimmat musikaalit ja niiden tarinat, myös viihdemaailman parrasvaloihin sopiva ilmaisu. Broadway – tuntien rakenne on vaihteleva, mutta useimmiten tunneilla tehdään ainakin kehoa vahvistava alkulämmittely, tanssitekniikkaa keskilattialla ja eri tavoin tilassa liikkuvina sarjoina (poikkilattian tai diagonaalista), sekä musikaalimusiikkiin tehtävää vaihtuvaa koreografiaa. Broadway – tunti on vapautuneeseen esiintymiseen ja liikkeelliseen (tanssilliseen) ilmaisuun innostava tunti, joten suosittelemme tuntia myös muiden esittävien taiteiden ystäville! Tunti on tasoltaan alkeet/perustason tunti. Näyttävyys on kuitenkin avainasemassa musikaalityylin mukaisissa koreografioissa ja siksi myös piruetteihin, jalanheittoihin ja hyppyihin on hyvä varautua!


Broadway – tuntien asuksi soveltuu rento, esteettömän liikkumisen mahdollistava omanlainen mukava treeniasu ja harjoituksesta riippuen joko puuvillasukat, pehmeät jazztossut tai paljaat jalat. Pitkät hiukset kiinni.

TANSSITEKNIIKKA / KEHONHUOLTO avoin taso: 60min

Tanssitekniikka/kehonhuolto – tunti on vauhdikas ei-koreografinen tekniikkatunti, jolla hiotaan tanssin perustekniikkaa ja kehonhallintaa, työstetään linjauksia ja vahvistetaan kehoa kokonaisvaltaisesti. Tunti tanssitaan meheviin, energisoiviin biitteihin – tekniikan ei tarvitse olla tylsää! Tunnin tavoitteena on hyvinvoiva ja tasapainoinen, voimaa ja liikkuvuutta sopivassa suhteessa omaava keho, jonka kanssa työskentely on turvallista. Tunnin rakenne on vakio ja harjoittelussa edetään oppilas- ja ryhmälähtöisesti. Tunneilla tehdään tehokas kehoa avaava ja voimistava lämmittely, keskilattialla ja/tai tangossa tehtäviä linjaus- ja perustekniikkaharjoituksia, tilassa liikkuvia harjoituksia (piruetit, pienet ja isot hypyt), sekä liikkuvuusharjoittelua. Tunti on tasoltaan avoin ja sopii kaiken tasoisille tanssijoille. Opettaja antaa tehtävistä harjoituksista useita eri variaatioita – jokainen haastaa tunnilla vain itsensä! Ydintukea ja kannatusta, jalkojen linjauksia ja lapatukea vahvistavat harjoitukset takaavat vahvan perustan kaikille tanssilajeille.

Tanssitekniikka/kehonhuolto – tunneilla asuna on omanlainen ihonmyötäinen asu. Tunnilla tanssitaan puuvillasukat, jazztossut tai päkijäsuojat jalassa ja paljain jaloin. Pitkä tukka siististi kiinni.

FLOW-AKROBATIA avoin taso: 75min

Tunnilla syvennytään nykytanssin lattiatekniikan eri komponentteihin ja opetellaan lattian käytön edellytyksiä orgaanisemman akrobatian lähtökohdista. Harjoittelemme painon siirtoja lattialla monipuolisesti (jalkojen, käsien, kyljen jne. kautta). Tanssillisessa (flow) akrobatiassa pyrimme kehittämään voimaa ja luottamusta kehon hallintaan, joiden avulla saamme saumattomasti akrobatisemmatkin liikkeet sulautettua nykytanssin maailmaan. Flow- elementtinä liikkeiden sulavasti toteuttaminen ja sitominen yhteen liikekieleksi on tunnilla pääprioriteettina. Opettelemme liikevoiman ohjausta ja uudelleen käyttöä, jolloin liike on ”flow” tilassa.

Lattiatekniikkaa harjoitellaan paikallaan ja tilassa liikkuvien harjoitteiden avulla, joilla totutellaan välillä olemaan myös pää alaspäin. Tunnilla kehitetään liikkeisiin vaadittavaa voimaa, koordinaatiota ja ketteryyttä, sekä perehdytään liikkeiden takana oleviin perusmekanismeihin sekä liikkeiden turvalliseen toteuttamiseen. Tunneilta saat varmuutta ja voimaa paitsi akroiluun, myös tanssilliseen liikeilmaisuun ja opit miten, akrobatiaa voidaan käyttää tanssin osana. Tunnilla opitaan myös liike ’skaalausta’, joten eritasoiset akroilijat voivat osallistua tunnille ja tunneilla voidaan treenailla turvallisesti. Tunnin koreografiseen materiaaliin sisällytetään elementtejä nykytanssi- sekä akrobatiatekniikan osa-alueista! Tunti sopii hyvin tanssijalle, joka haluaa oppia sulauttamaan liikekieleensä akrobaattisempia liikkeitä ja kasvattaa samalla käsillä seisonnan taitojaan.

Tuntiasuksi soveltuu esteettömän liikkumisen mahdollistava ihonmyötäinen treeniasu ja paljaat jalat ja/tai sukat. Kerrospukeutuminen kannattaa, sillä osa harjoitteista saattaa vaatia ihokontaktia ja toiset puolestaan vaatteiden tuomaa luistoa. Pitkät hiukset kiinni, korut -ja korvikset pois.

COMMERCIAL/SHOW avoin taso: 60min

Commercial/show on ilmeikäs ja näyttävä fuusiotanssilaji, joka tempaa mukaansa niin tanssijan kuin katsojankin! Tunneilla tutustutaan monipuolisesti urbaaneihin show-tanssilajeihin, ammennetaan energiaa ja itsevarmuutta mukaansa tempaavista biiteistä ja inspiroidutaan musiikkivideoista ja popkulttuurista. Erilaisilla tyyleillä ja esiintyjän rooleilla leikittely on lajille ominaista. Kaiken keskiössä on meininki ja asenne – koreografioita tehtäessä ”oma tyyli on paras tyyli”! Tunnit koostuvat alkulämmittelystä, liikkuvuutta ja voimaa kehittävästä oheisharjoittelusta, sekä salin poikki tehtävistä harjoitteista, mutta tällä tunnilla pääpaino on kuitenkin koreografian harjoittelussa ja tanssimisessa. Commercial/show on nimensä mukaisesti kaupallinen tanssilaji, jonka tyyli voi vaihdella hiphopista showburleskiin ja jokaisella opettajalla on oma persoonallinen tyylinsä. Tunti on tasoltaan avoin ja soveltuu kaiken tasoisille harrastajille.  

Commercial/Show- tunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu ja harjoiteltavasta tyylistä riippuen joko sukat, vaaleapohjaiset sisätennarit (esim. kangastennarit/tanssilenkkarit) tai muut kengät (esim. korkokengät). Pitkät hiukset kiinni.

LUOVA TANSSI / IMPROVISAATIO avoin taso: 60min

Luova tanssi/improvisaatio – tunnilla tanssitaan omista liikkeellisistä ja ilmaisullisista lähtökohdista käsin, oman ja yhteisen liikeilmaisun ulottuvuuksia uteliaasti tutkien. Erilaisten ohjattujen improvisaatiotehtävien, kontaktiharjoitteiden ja liikeaihioiden parissa työskennellään yksin ja vuorovaikutuksessa, omilla ilmaisullisilla rajapinnoilla leikitellen. Luovan liikkumisen ohella tunneilla harjoitellaan läsnäoloa ja katsomista ja katsottavana olemista – millainen on todistava, hyväksyvä, samaistuva katse? Tunti on tasoltaan avoin ja sopii kaiken tasoisille tanssijoille. Tunnilla liikutaan omia kehollisia tarpeita, tuntoja, haluja ja kokemuksia kuunnellen ja kunnioittaen ja aikaa annetaan myös oman yksilöllisen liikeilmaisullisen äänen etsimiselle.

Tuntiasuksi soveltuu rento, esteettömän liikkumisen mahdollistava omanlainen treeniasu ja harjoituksesta riippuen joko puuvillasukat tai paljaat jalat. Vinkki: suosi kerrospukeutumista!

JOOGA Flow / Riikka 16.8.–1.11. & Rocket / Satu 8.11. – 29.11 avoin taso: 75min

Virtaava joogatunti, joka sisältää kehoa eri tavoin vahvistavia asanaharjoituksia, kehoa ja mieltä rauhoittavia hengitysharjoituksia sekä palautumista ja rentoutusta. Tunnit sopivat erinomaisesti tanssijan treeniohjelmaan kehonhuoltona ja palautteluna. Tunnit suunnitellaan oppilaiden tarpeet huomioiden, ja mukaan ovat tervetulleita niin aikaisemmin jooganneet kuin aloittelijatkin. Flow jooga -tunneilla korostuu oman kehon kuuntelu ja kunnioittaminen, läsnäolo ja hetkeen pysähtyminen. Tasapaino ja liikkuvuus kehittyvät sivutuotteena, eivät ole pääasia taikka vaatimus!

Jooga-tunneilla asuna on ihonmyötäiset vaatteet, joissa on mukava liikkua. Ota mukaan oma matto jos sinulla sellainen on. Tanssitiimin lainamatot puhdistetaan desinfioivalla suihkeella käytön jälkeen.

STREET 9-13 v. taso 1 : 60min

Street-tunneilla tutustutaan eri katutanssilajien (hiphop, break dance, popping, locking jne.) periaatteisiin ja historiaan, opetellaan lajeille tyypillistä tekniikkaa ja tehdään koreografiaa. Opeteltavia asioita ovat esim. erilaiset nopeat rytminvaihdokset, isolaatiot, bounce, käsi- ja jalkakoordinaatio. Katutanssikulttuuri muuttaa muotoaan jatkuvasti ja jokaisella opettajalla on oma tyyli. Vuorovaikutteisuus ja freestyle kuuluvat kaikkiin katutanssilajeihin, joten tunneilla tehdään myös harjoituksia, joiden avulla luodaan hyvää, kannustavaa ilmapiiriä ja etsitään omaa originellia tyyliä.

Street-tunneilla asuna on joustavat/väljät vaatteet, sisäkengät tai tanssilenkkarit (mielellään tasa- ja vaaleapohjaiset) ja juomapullo. Pitkä tukka omalla tyylillä pois silmiltä.

PILATES BASIMAT flow taso 1

Pilates Matflow tunneilla kehitetään kehon ja mielen yhteyttä, keskivartalon vahvuutta, lantion stabiliteettia ja lapatukea, hengityksen ja liikkeen yhteyttä, tasapainoa ja koordinaatiota. Opetus perustuu Basi pilates-menetelmään, jossa tavoitteena on kokonaisvaltainen hyvinvointi ja kehomielen harmonia ja dialogi. Tunneille tarvitset mukaasi vain oman alustan ja avoimen mielen. Säännöllinen Pilates-harjoittelu pitää yllä voimaa ja liikkuvuutta ja ehkäisee liikuntavammoja.

Pilates-tunneilla asuna on ihonmyötäiset vaatteet, joissa on mukava liikkua. Ota mukaan oma matto jos sinulla sellainen on. Tanssitiimin lainamatot puhdistetaan desinfioivalla suihkeella käytön jälkeen.

TANSSIKOULU TANSSITIIMI Oy

Tuureporinkatu 13E 80 20100 TKU

tanssikoulu.tanssitiimi@outlook.com

+358447753270

Yhteydenotot mieluiten sähköpostitse

tai puhelimitse virka-aikaan, tanssinopetustöissä iltaisin

%d bloggers like this: