OPETTAJAT

Tanssikoulu Tanssitiimissä opettajina toimivat ovat monipuolisesti ammatillisesti päteviä, tanssitaidetta tuoreesti katselevia ja oppilaistaan aidosti välittäviä. Opettajat ovat paitsi osaavia tanssijoita ja koreografeja, myös pedagogisesti varmoja ohjaajia. Työyhteisö tähtää toiminnassaan kommunikatiivisuuteen ja ohjaajia kannustetaan keskinäiseen yhteistyöhön. Ohjaajien yksilölliset vahvuudet tiedostetaan ja pyritään mahdollistamaan työskentely niiden puitteissa. Ohjaajien, kuin myös oppilaiden erilaisuus nähdään rikkautena.

Iisa Niemi

Tanssikoulun omistaja, toiminnanjohtaja, rehtori (fM), tanssinopettaja, koreografi

“Tanssi tekee minut onnelliseksi, enkä varmaankaan selviäisi elämästä ilman! Tanssi on ollut elämässäni niin kauan kuin pystyn muistamaan ja Tanssitiimi lähes yhtä kauan – olen kasvanut aikuisuuteen tanssisalissa. Satubalettitunneilla alkanut tanssiharrastus kantoi läpi lapsuuden ja myrskyisän nuoruuden. Matkan varrella olen ehtinyt kokeilla kaikkea lockingista ja karnevaalisambasta kansantanhuun ja tankotanssiin, mutta syystä tai toisesta nk. taidetanssilajit tekivät minuun kuitenkin lopulta sen lähtemättömän vaikutuksen. Siirtymä intohimoisesta elämäntapaharrastamisesta tanssiopettajan ammattiin oli liukuva ja innostuin opettamisesta jo 16-vuotiaana. Nyt yli 10 vuotta myöhemmin olen ehtinyt opiskella tanssinopettajan koulutusohjelmassa Turun AMK:ssa, tanssipedagogiikkaa Taideyliopistossa ja mm. kasvatustiedettä ja tanssin- ja liikkeen tutkimusta Turun Yliopistossa (FM 2016). Vaikka arvostan saamaani opetusta, koen kuitenkin oppineeni eniten itse työkentällä monipuolisesti toimien.  Tanssitunneilla ammennan voimaa vuorovaikutteisuudesta. Tärkeintä on tanssin ilo ja herkistyminen aidolle kohtaamiselle. Painotan lisäksi kehotietoista, teknisesti täsmällistä työskentelyä: omaa työvälinettä kannattaa huoltaa ja kohdella rakastaen, niitä kun on vain yksi.”

Iisa ohjaa Tanssitiimillä lastentanssitunteja, nyky/jazz lapset ja alkutaso -ryhmiä, sekä lyrical jazzia, aikuisbalettia ja tanssijan kehonhuoltoa.

Anna Lemberg

Vastuuopettaja, tanssinopettaja, koreografi, tanssija

“Anna Lemberg on valmistunut tanssijaksi Outokummun tanssin koulutuslinjalta 2014 ja tanssinopettajaksi Turun AMK:sta keväällä 2017. Anna on tanssinut pienestä asti ja hänellä on laaja tietämys tanssin eri lajeista. Annan tunneilla tanssitaan luovassa ja turvallisessa ilmapiirissä, jossa on mahdollista heittäytyä ja ylittää itsensä. Annalle tanssissa tärkeää on itsensä ilmaiseminen kehollisesti ja liikkeeseen uppoutuminen. Tanssin kokemuksellisuus, rajattomuus ja virtaavuus ovat vahvasti hänen opetuksessaan läsnä. Näiden avulla hän pyrkii herättelemään keskustelua ja herkistymään oman kehon kuuntelulle tanssin iloa unohtamatta.”

Anna Lemberg ohjaa Tanssitiimissä nykytanssia (nuoret, aikuiset ja jatkotaso), jazzia (nuoret, aikuiset ja jatkotaso) ja rooted jazzia. Anna toimii Tanssitiimin vastuuopettajana ja Iisan työparina.

Lotta Hämäläinen

Tanssija, tanssinopettaja, koreografi

Lotta H. on nykyään Turussa asuva tanssija ja tanssinopettaja. Tanssijana hän on työskennellyt Kansallisoopperassa ja teattereissa. Tanssia Lotta on opettanut viime vuodet Lappeenrannan tanssiopistossa. Tanssiharrastuksen Lotta aloitti jo kolme vuotiaana Helsingissä. Harrastus eteni tanssijan ammattiopintoihin Suomen kansallisoopperan balettioppilaitokseen, josta hän valmistui tanssijaksi vuonna 2007. Toimittuaan muutaman vuoden tanssijana Lotta siirtyi Ouluun opiskelemaan tanssinopettajaksi. Hän suoritti Lissabonissa opiskelijavaihdossa osan opinnoista ja valmistuttuaan aloitti työt tanssinopettajana Lappeenrannan tanssiopistossa. Lotalle on tärkeää oman ammattitaidon jatkuvan kehittäminen ja hän on osallistunut kursseille aktiivisesti sekä Suomessa että ulkomailla.

Baletin (- ja karaktääritanssin) opettajana Lotta arvostaa lajien perinteitä ja ottaa huomioon oppilaiden taitotason sekä keholliset mahdollisuudet. Baletti on Lotalle rakas laji ja Lotta pyrkiikin opettaessaan jakamaan oppilaille baletin maailman hienommat ja tärkeimmät ominaisuudet.

Lotta H. ohjaa Tanssitiimillä baletti edistyneet, kärkkäritunti ja karaktääri – ryhmiä

Lotta Lähteenmäki

Tanssija, tanssinopettaja, koreografi, joogaohjaaja

Lotta L. on turkulainen tanssinopettaja, tanssija ja joogaohjaaja. Opetuskokemusta hänellä on jo yli 15 vuoden ajalta eri ikäisten oppilaiden ja eri lajien parista. Tanssinopettajaksi Lotta on valmistunut Oulun seudun ammattikorkeakoulusta vuonna 2010. Tanssijana häneltä löytyy vahva tausta showmaailmasta ja hän onkin tanssinut monipuolisesti erilaisissa tuotannoissa muun muassa laivalla, televisiossa ja tanssivideoilla.

Lotalle tärkeää on päällimmäisenä tanssin tuoma ilo. Lotan opetus on selkeää ja suunniteltua – huumorilla höystettynä. Commercial/show tunneilla saa vapaasti irrotella rennossa ilmapiirissä, mutta välillä itseään saa myös sopivasti haastaa. Tässä lajissa tanssia saa löytää oman tyylinsä liikkua ja tulkita. Jokainen on tunnilla itseään varten!

Lotta L. ohjaa Tanssitiimillä commercial/Show ja voguing – ryhmiä

Minna Karesluoto

Tanssinopettaja, tanssija, koreografi, Pilates-ohjaaja

“Tanssitaiteen maisteri ja Pilates-ohjaaja Minna Karesluoto on monipuolinen tanssitekniikan, liikeilmaisun ja kehonhuollon opettaja. Koulutuksensa hän on saanut Kuopion konservatoriosta, Turun AMK:sta ja Teatterikorkeakoulusta. Osaamistaan hän on täydentänyt mm. Lontoossa, Wienissä, Budapestissä sekä lukuisilla kotimaisilla lyhytkursseilla ja mestarityöpajoilla. Vuodesta 1991 lähtien hän on työskennellyt Turun seudulla aluksi freelancer tanssija/opettajana ja vuodesta 1997 lähtien opetustyössä Turun AMK:n taideakatemiassa esittävän taiteen parissa. Taideakatemian sirkuskoulutuksesta vastaavana Karesluoto on toiminut 2004 lähtien. Karesluodolle tanssinopetuksessa on tärkeää etsiä dialogia mielen ja kehon välille, löytää yhteys hengityksen ja liikkeen välille sekä pyrkiä löytämään taloudellinen tapa liikkua. Tanssi opettaa itsetuntemusta ja kehollista sanatonta kieltä, jota ymmärtämällä voidaan rakentaa luottamusta erilaisten ihmisten välille.”

Minna ohjaa Tanssitiimillä steppiä ja pilatesta.

Mirva Honkanen

Tanssinopettaja, koreografi

“Olen alun perin Oulusta kotoisin oleva, nyttemmin turkulaistunut tanssinopettajaopiskelija. Tanssimisen aloitin neljävuotiaana oululaisessa balettikoulu Sinikellossa, jossa olen myös toiminut opettajana kaksi vuotta. Baletti on aina ollut päälajini, mutta vuosien varrella mukaan ovat tulleet myös jazz ja nykytanssi, jotka molemmat ovat todella lähellä sydäntäni. Uskon, että tanssi kuuluu kaikille, joten minulle on tärkeää, että tunneillani kaikki pääsisivät nauttimaan ja kokemaan tanssin ilon. Tunneillani saa innostua ja olla vapaasti oma itsensä! Opettaminen on intohimoni, eikä mikään ole niin mahtavaa, kuin nähdä oppilaiden oppivan uutta. Tervetuloa nauttimaan, innostumaan, nauramaan ja ennen kaikkea tanssimaan sydämesi kyllyydestä!”


Mirva ohjaa tanssikoululla baletti lapset ja broadway jazz – ryhmiä.

Nadja Ekholm

Tanssinopettaja, tanssija, koreografi

“Olen Nadja Ekholm, Tampereen Konservatoriosta valmistunut tanssija ja Tanssitiimin ystäväkoulun Archipelagi (Parainen) tanssinopettaja. Opiskelen parhaillaan kolmatta vuotta Turun AMK:n tanssinopettajien koulutusohjelmassa. Tanssi tuli elämääni jo hyvin nuorena ja päälajini ovat aina olleet baletti ja nykytanssi. Nuoruudessani harrastin lisäksi rytmistä voimistelua. Painotan ketterää, akrobaattista liikkumista, lattian ja painovoiman käyttämistä, sekä liikkeen dynamiikan vaihdoksia omassa nykytanssi-tyylissäni. Tanssitiimillä ohjaamallani akronyky-tunnilla harjoittelemme paljon kehonhallintaa, tasapainoa/ off-balancea, koordinaatiota ja lattiatekniikkaa. Sisällytän opetukseeni myös anatomiaa, kehonhuoltoa ja hahmotusta. Hyvän tekniikan lisäksi painotan opetuksessani vahvaa, kokonaisvaltaista kehollista ilmaisua.”


Nadja ohjaa Tanssitiimillä akro lapset ja akronyky – ryhmiä.

Ella Poutiainen

Joogaohjaaja, fM

“Kouluttauduin joogaohjaajaksi Intiassa vuonna 2012 eräänlaisena kehollisena tutkimusmatkana. Alun pitäen tulokulmani joogaan oli siis lähes yksinomaan kokemuksellinen. Sittemin minussa on herännyt myös teoreettinen kiinnostus joogaan niin monimuotoisena ja pitkän historian omaavana kultturisten traditioiden vyyhtinä kuin globaalina populaarina ilmiönä. Joogan harrastamisen ja ohjaamisen lisäksi seuraan myös akateemista joogantutkimusta. Ohjaajana pyrin kannustamaan itselähtöiseen oppimiseen oman kehon tarpeiden ja tuntemuksien kuuntelemisen sekä niiden kunnioittamisen kautta. Opetustyyliäni on luonnehdittu selkeäksi, rauhalliseksi ja pedagogiseksi. Ihmisten ja ihmiskehojen lähtökohtien ja tulokulmien moninaisuus tarkoittaa minulle sitä, että ohjaajakin jatkuvasti oppii uutta kohtaamisissa ohjattavien kanssa. Tanssin harrastajana minua kiehtovat erityisesti joogan ja tanssin kehokäsitysten ja -kokemusten yhtymäkohdat ja erilaisuudet sekä se, miten nämä tukevat toisiaan.”  Ella on harrastanut monipuolisesti tanssia (flamenco, nykytanssi, streetlajit) ja suorittanut Tanssipedagogiikan perusopinnot Taideyliopistossa.

Ella ohjaa Tanssitiimillä hathajoogaa.


HALUATKO TYÖSKENNELLÄ KANSSAMME?


%d bloggers like this: