OPETTAJAT

Tanssikoulu Tanssitiimissä opettajina toimivat ovat monipuolisesti ammatillisesti päteviä, tanssitaidetta tuoreesti katselevia ja oppilaistaan aidosti välittäviä. Opettajat ovat paitsi osaavia tanssijoita ja koreografeja, myös pedagogisesti varmoja ohjaajia. Työyhteisö tähtää toiminnassaan kommunikatiivisuuteen ja ohjaajia kannustetaan keskinäiseen yhteistyöhön. Ohjaajien yksilölliset vahvuudet tiedostetaan ja pyritään mahdollistamaan työskentely niiden puitteissa. Ohjaajien, kuin myös oppilaiden erilaisuus nähdään rikkautena.

Iisa Niemi

Tanssinopettaja, koreografi, tanssikoulun omistaja, toiminnanjohtaja, rehtori (fM)

”Tanssi on minulle niin paljon enemmän kuin työ. Se on elämäntapani, kotikulttuurini, vakaumukseni, intohimoni ja sydämeni kieli. Puhtaimmillaan liike ei tunne mitään sellaisia määreitä, joilla tavanomaisesti teemme maailmaa itsellemme ymmärrettäväksi – ei ikää, sukupuolta, suuntautumista, ihonväriä, kulttuuria tai uskontoa. Jokainen osaa tanssia. Ja vain niinä hetkinä, kun olen antanut jonkin tulla minun ja tanssin väliin, olen kokenut olevani auttamattomasti hukassa.


Tanssinopettajana ja tämän tanssikoulun toiminnanjohtajana minulle on tärkeää, ettei tanssiharrastamisesta tule suorittamista – jokaisella tunnilla on oltava aikaa aidolle kohtaamiselle ja läsnäololle. Vaikka opetuksemme on tavoitteellista, tekemisen riemun ja tanssin ilon täytyy aina olla kaiken keskiössä, sillä oppimisen edellytyksenä on omaehtoisesti koettu tunne tekemisen mielekkyydestä.


Olen kasvanut aikuisuuteen tässä tanssisalissa ja omalla tanssiharrastustaipaleellani ehtinyt kokeilla kaikkea karnevaalisambasta klassiseen balettiin. Tanssinopetuskokemusta on kertynyt jo yli 10 vuoden ajalta ja yhä edelleen koen, että opin jatkuvasti tanssista, liikkeestä ja opetustyöstä jotain ihan uutta ja ihmeellistä. Olen pohjakoulutukseltani fM ja opiskellut kasvatuspedagogiikkaa, tanssipedagogiikkaa, tanssin- ja liikkeen tutkimusta, sekä tanssinopettajan koulutusohjelmassa Turun AMK:ssa. Eniten oppia koen kuitenkin saaneeni itse monipuolisesti työkentällä toimien.”


Iisa opettaa Tanssitiimissä lyrical contemporary, aikuisbaletti keskitaso ja aikuinen&lapsi-tanssii ryhmiä.

Hanna-Riikka (Hansu) Nordman

Tanssinopettaja, tanssija & koreografi

”Olen turkulainen freelancer-tanssija ja tanssinopettaja. Olen valmistunut keväällä 2008 nykytanssijaksi Turun konservatorion tanssilinjalta. Opintojeni jälkeen olen työskennellyt niin tanssijana kuin koreografinakin useissa teatteri- ja nykytanssiproduktioissa.

Opetuskokemusta on kertynyt yli kymmenen vuoden ajalta (mm. nyky, akrobatia, tanssitekniikka, show ja jazz). Opettamisen lisäksi intohimonani on koreografioiden työstäminen. Koreografioissani pyrin olemaan innovatiivinen, omaa persoonallista liikekieltäni menettämättä.

Keskityn antamaan oppilailleni mahdollisimman monipuoliset lähtökohdat kokonaisvaltaiseen kehonhallintaan sekä tanssitekniikan kehittämiseen. Opetuksessani haluan korostaa tanssijan yksilöllistä tapaa liikkua sekä kuunnella omaa kehoaan. Pyrin mahdollistamaan opetuksessani eri tapoja tuottaa omasta itsestään lähtöisin olevaa liikettä. Avoin, välitön ja keskusteleva ilmapiiri antaa oppilaalle tilaa kehittyä luovaksi ja persoonalliseksi tanssijaksi, jolla on mahdollisuus tulevaisuudessa toimia vaikka tanssialan ammattilaisena!”

Hansu opettaa Tanssitiimissä nykytanssia (nuoret, aikuiset/perustaso ja jatkotaso), tanssitekniikkaa, luovaa tanssia ja nykytanssin lattia-ja kontaktitekniikkaa sekä toimii Iisan työparina.

Lotta Hämäläinen

Tanssinopettaja, tanssija & koreografi

Lotta on nykyään Turussa asuva tanssija ja tanssinopettaja. Tanssijana hän on työskennellyt Kansallisoopperassa ja teattereissa. Tanssia Lotta on opettanut viime vuodet Lappeenrannan tanssiopistossa. Tanssiharrastuksen Lotta aloitti jo kolmevuotiaana Helsingissä. Harrastus eteni tanssijan ammattiopintoihin Suomen kansallisoopperan balettioppilaitokseen, josta hän valmistui tanssijaksi vuonna 2007. Toimittuaan muutaman vuoden tanssijana Lotta siirtyi Ouluun opiskelemaan tanssinopettajaksi. Hän suoritti Lissabonissa opiskelijavaihdossa osan opinnoista ja valmistuttuaan aloitti työt tanssinopettajana Lappeenrannan tanssiopistossa. Lotalle on tärkeää oman ammattitaidon jatkuvan kehittäminen ja hän on osallistunut kursseille aktiivisesti sekä Suomessa että ulkomailla.

Baletin (- ja karaktääritanssin) opettajana Lotta arvostaa lajien perinteitä ja ottaa huomioon oppilaiden taitotason sekä keholliset mahdollisuudet. Baletti on Lotalle rakas laji ja Lotta pyrkiikin opettaessaan jakamaan oppilaille baletin maailman hienommat ja tärkeimmät ominaisuudet.

Lotta opettaa Tanssitiimillä baletti lapset, baletti nuoret ja baletti edistyneet – ryhmiä, sekä kärkitossutyöskentelyä ja karaktääritanssia.

Jenny Kallio

Tanssinopettaja, koreografi, tanssija

”Jenny Kallio on turkulainen tanssinopettaja. Hän toimii opetustöiden ohella myös koreografina ja tanssijana tanssin vapaalla kentällä. Tanssinopettajaksi hän valmistui Turun AMK:n Taideakatemiasta vuonna 2020. Osan opinnoistaan hän suoritti tanssijakoulutuksessa Stavangerin yliopistossa, Norjassa.

Tanssiharrastuksen Jenny aloitti nuorena Turussa jazz-, show- ja nykytanssilla. Myöhemmin ammattiopintojen aikana näiden rinnalle osaamista on kertynyt muistakin tanssilajeista, kuten esimerkiksi klassisesta baletista, stepistä ja hip hopista. Tanssin moninaisuus on Jennyn mielestä kiehtovaa, ja hänen tunneillaan usein näkyykin vaikutteita tanssin eri muodoista. Häntä kiinnostaa liikelaatujen ja dynamiikkojen rikkaus, erilaiset rytmit, kehojen liikemahdollisuudet sekä mielikuvituksen rajattomuus. Useimmiten hänet näkee touhuamassa jazztanssin, nykytanssin sekä improvisaation parissa.

Jennyn ote tanssinopetukseen on avoin ja lempeä, ja hänen tunneilleen saavat kaikki tulla omana itsenään. Tunneilla tanssitekniikan ja kehon kokonaisvaltaisen työstämisen lisäksi Jennylle on vähintään yhtä tärkeää, että jokaisen olisi mahdollista kehittää omaa persoonallista liikkumistapaa, tanssijuutta, itseilmaisua sekä musikaalisuutta. Tuntien sisällöt hän pyrkii pitämään ryhmilleen innostavina ja monipuolisina – tuli tunneille sitten tanssimaan tavoitteellisesti tai vaikka luovuuden nälän ja tanssin ilon vuoksi.

Jenny opettaa Tanssitiimissä Jazz (nuoret, aikuiset/keskitaso ja jatkotaso) ja Rooted Jazz-ryhmiä.

Minna Karesluoto

Tanssinopettaja, Pilates-ohjaaja, koreografi, tanssija

” Tanssitaiteen maisteri ja Pilates-ohjaaja Minna Karesluoto on monipuolinen tanssitekniikan, liikeilmaisun ja kehonhuollon opettaja. Koulutuksensa hän on saanut Kuopion konservatoriosta, Turun AMK:sta ja Teatterikorkeakoulusta. Osaamistaan hän on täydentänyt mm. Lontoossa, Wienissä, Budapestissä, sekä lukuisilla kotimaisilla lyhytkursseilla ja mestarityöpajoilla. Vuodesta 1991 lähtien hän on työskennellyt Turun seudulla aluksi freelancer tanssija/opettajana ja vuodesta 1997 lähtien opetustyössä Turun AMK:n taideakatemiassa esittävän taiteen parissa. Taideakatemian sirkuskoulutuksesta vastaavana Karesluoto on toiminut 2004 lähtien. Karesluodolle tanssinopetuksessa on tärkeää etsiä dialogia mielen ja kehon välille, löytää yhteys hengityksen ja liikkeen välille sekä pyrkiä löytämään taloudellinen tapa liikkua. Tanssi opettaa itsetuntemusta ja kehollista sanatonta kieltä, jota ymmärtämällä voidaan rakentaa luottamusta erilaisten ihmisten välille.

Minna opettaa Tanssitiimissä steppiä ja pilatesta.

Mirva Honkanen

Tanssinopettaja, koreografi

“Olen alun perin Oulusta kotoisin oleva, nyttemmin turkulaistunut tanssinopettaja. Ammattiini valmistuin keväällä 2019 Turun AMK:n Taideakatemiasta. Tanssimisen aloitin neljävuotiaana oululaisessa balettikoulu Sinikellossa, jossa olen myös toiminut opettajana kaksi vuotta. Baletti oli ensimmäinen tanssirakkauteni, mutta vuosien varrella mukaan ovat tulleet myös jazz ja nykytanssi, jotka molemmat ovat todella lähellä sydäntäni. Uskon, että tanssi kuuluu kaikille, joten minulle on tärkeää, että tunneillani kaikki pääsisivät nauttimaan ja kokemaan tanssin iloa. Tunneillani saa innostua ja olla vapaasti oma itsensä! Opettaminen on intohimoni, eikä mikään ole niin mahtavaa, kuin nähdä oppilaiden oppivan uutta. Tervetuloa nauttimaan, innostumaan, nauramaan ja ennen kaikkea tanssimaan sydämesi kyllyydestä!!”


Mirva opettaa Tanssitiimissä broadway- ja nykytanssiryhmiä.

Anniina Leinonen

Tanssinopettaja, tanssija

“Olen Turusta kotoisin oleva tanssija ja tanssinopettaja. Tanssipolkuni on lapsuudestani asti ollut monipuolinen ja matkan varrella sitä ovat rikastuttaneet kokemukseni paitsi oppilaana, myös esiintyjänä, opettajana, koreografina ja tuomarina. Viime vuosina olen mm. tanssinut erilaisissa taiteellisissa hankkeissa, opiskellut Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa tanssipedagogiikkaa ja opettanut tanssia Turun seudulla. Opiskelen parhaillaan sairaanhoitajaksi Turun AMK:ssa ja toiveissani on, että pohjakoulutuksen saatuani voisin hakeutua jatko-opintoihin tanssi- ja liiketerapian pariin.

Opettajana koen olevani lempeä ja aikaa antava, mutta kuitenkin johdonmukainen ja tavoitteellinen, jokaisen yksilönä huomioiva, sekä tämän parasta vaativa ja vaalija. Minulle on tärkeää, että jokainen oppilas tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään, saa ansaitsemaansa huomiota omista lähtökohdistaan tai tavoitteistaan riippumatta ja löytää tanssista jotain sellaista, mitä kokee tarvitsevansa. Tanssi on ihana taiteenlaji loputtoman monipuolisuutensa vuoksi – toivon voivani avata erityisesti sen parantavaa vaikutusta jokaiselle kiinnostuneelle!


Anniina opettaa Tanssitiimissä lastenryhmiä, sekä aikuisbaletin alkeet ja nyky/jazz alkeet – kursseja. Kuva: Anna Blomberg


HALUATKO TYÖSKENNELLÄ KANSSAMME?


TANSSIKOULU TANSSITIIMI Oy

Tuureporinkatu 13E 80 20100 TKU

tanssikoulu.tanssitiimi@outlook.com

+358447753270

Yhteydenotot mieluiten sähköpostitse

tai puhelimitse virka-aikaan

%d bloggers like this: