OPETTAJAT

Tanssikoulu Tanssitiimissä opettajina toimivat ovat monipuolisesti ammatillisesti päteviä, tanssitaidetta tuoreesti katselevia ja oppilaistaan aidosti välittäviä. Opettajamme ovat paitsi osaavia tanssijoita ja koreografeja, myös pedagogisesti päteviä, varmoja ja turvallisia opettajia. Toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö syntyy yhteisöllisyydestä – luottamuksesta, kunnioituksesta ja yhteisistä arvoista ja selkeistä toimintamalleista. Avoin ja aktiivinen toiminta – ja keskustelukulttuuri luo edellytykset yhdessä onnistumiselle. Opettajien yksilölliset vahvuudet ja työskentelyedellytykset tiedostetaan ja pyritään mahdollistamaan työskentely niiden puitteissa. Opettajien, kuin myös oppilaiden erilaisuus nähdään rikkautena.

Iisa Niemi

Rehtori, tanssinopettaja, koreografi

”Tanssi on minulle paljon enemmän kuin työ. Se on elämäntapa, kotikulttuuri, vakaumus, intohimo ja sydämen kieli. Puhtaimmillaan liike ei tunne niitä määreitä, joilla tavanomaisesti teemme itsemme ymmärrettäväksi – ei ikää, sukupuolta, suuntautumista, ihonväriä, kulttuuria tai uskontoa. Jokainen osaa tanssia ja jokaisen kannattaisi tanssia.
Tanssinopettajana ja tämän tanssikoulun rehtorina minulle on tärkeää, ettei tanssimisesta tule suorittamista – jokaisella tunnilla on oltava aikaa aidolle kohtaamiselle ja läsnä olemiselle. Vaikka opetuksemme on tavoitteellista, tekemisen palon ja tanssinilon täytyy aina olla kaiken keskiössä, sillä omaehtoisesti koettu mielekkyys on kaiken oppimisen edellytys. Vahva tanssitekniikka luo edellytykset turvalliselle harrastamiselle ja puitteet esteettömällä ilmaisulle.
Olen kasvanut aikuisuuteen Tanssitiimissä ja omalla harrastustaipaleellani kokeillut kaikkea karnevaalisambasta klassiseen balettiin. Tanssinopetuskokemusta on kertynyt jo yli 15 vuoden ajalta ja edelleen koen, että opin jatkuvasti uutta. Olen pohjakoulutukseltani fM ja opiskellut kasvatuspedagogiikkaa, tanssipedagogiikkaa, tanssin- ja liikkeen tutkimusta, tanssitoimialalla johtamista sekä tanssinopettajan koulutusohjelmassa Turun AMK:ssa. Eniten koen kuitenkin oppineeni itse monipuolisesti työkentällä toimien.”

Hanna-Riikka Nordman

Tanssinopettaja, tanssija, koreografi

”Olen turkulainen freelancer- tanssija ja tanssinopettaja. Olen valmistunut keväällä 2008 nykytanssijaksi Turun konservatorion tanssilinjalta. Opintojeni jälkeen olen työskennellyt niin tanssijana kuin koreografina useissa teatteri- ja nykytanssiproduktioissa. Opetuskokemusta minulle on kertynyt yli kymmenen vuoden takaa showtanssista, jazztanssista, tanssitekniikasta, akrobatiasta sekä nykytanssista. Opettamisen lisäksi intohimoni on koreografioiden työstäminen. Koreografioissani pyrin olemaan innovatiivinen ja haluan säilyttää persoonallisen liikekieleni. Keskityn antamaan oppilailleni mahdollisimman monipuoliset lähtökohdat kokonaisvaltaiseen kehonhallintaan sekä tanssitekniikan kehittämiseen. Opetuksessani haluan korostaa tanssijan yksilöllistä tapaa liikkua sekä kuunnella omaa kehoaan. Pyrin mahdollistamaan opetuksessani eri tapoja tuottaa omasta itsestään lähtöisin olevaa liikettä. Avoin, välitön ja keskusteleva ilmapiiri antaa oppilaalle tilaa kehittyä luovaksi ja persoonalliseksi tanssijaksi, jolla on mahdollisuus tulevaisuudessa toimia tanssialan ammattilaisena.”

Lotta Hämäläinen

Tanssinopettaja, tanssija, koreografi

“Lotta on nykyään Turussa asuva tanssija ja tanssinopettaja. Tanssijana hän on työskennellyt Kansallisoopperassa ja teattereissa. Tanssia Lotta on opettanut viime vuodet Lappeenrannan tanssiopistossa. Tanssiharrastuksen Lotta aloitti jo kolmevuotiaana Helsingissä. Harrastus eteni tanssijan ammattiopintoihin Suomen kansallisoopperan balettioppilaitokseen, josta hän valmistui tanssijaksi vuonna 2007. Toimittuaan muutaman vuoden tanssijana Lotta siirtyi Ouluun opiskelemaan tanssinopettajaksi. Hän suoritti Lissabonissa opiskelijavaihdossa osan opinnoista ja valmistuttuaan aloitti työt tanssinopettajana Lappeenrannan tanssiopistossa. Lotalle on tärkeää oman ammattitaidon jatkuvan kehittäminen ja hän on osallistunut kursseille aktiivisesti sekä Suomessa että ulkomailla. Baletin (- ja karaktääritanssin) opettajana Lotta arvostaa lajien perinteitä ja ottaa huomioon oppilaiden taitotason sekä keholliset mahdollisuudet. Baletti on Lotalle rakas laji ja Lotta pyrkiikin opettaessaan jakamaan oppilaille baletin maailman hienommat ja tärkeimmät ominaisuudet.”

Jenny Kallio

Tanssinopettaja, koreografi, tanssija

”Jenny Kallio on turkulainen tanssinopettaja. Hän toimii opetustöiden ohella myös koreografina ja tanssijana tanssin vapaalla kentällä. Tanssinopettajaksi hän valmistui Turun AMK:n Taideakatemiasta vuonna 2020. Osan opinnoistaan hän suoritti tanssijakoulutuksessa Stavangerin yliopistossa, Norjassa. Tanssiharrastuksen Jenny aloitti nuorena Turussa jazz-, show- ja nykytanssilla. Myöhemmin ammattiopintojen aikana näiden rinnalle osaamista on kertynyt muistakin tanssilajeista, kuten esimerkiksi klassisesta baletista, stepistä ja hip hopista. Tanssin moninaisuus on Jennyn mielestä kiehtovaa, ja hänen tunneillaan usein näkyykin vaikutteita tanssin eri muodoista. Häntä kiinnostaa liikelaatujen ja dynamiikkojen rikkaus, erilaiset rytmit, kehojen liikemahdollisuudet sekä mielikuvituksen rajattomuus. Useimmiten hänet näkee touhuamassa jazztanssin, nykytanssin sekä improvisaation parissa. Jennyn ote tanssinopetukseen on avoin ja lempeä, ja hänen tunneilleen saavat kaikki tulla omana itsenään. Tunneilla tanssitekniikan ja kehon kokonaisvaltaisen työstämisen lisäksi Jennylle on vähintään yhtä tärkeää, että jokaisen olisi mahdollista kehittää omaa persoonallista liikkumistapaa, tanssijuutta, itseilmaisua sekä musikaalisuutta. Tuntien sisällöt hän pyrkii pitämään ryhmilleen innostavina ja monipuolisina – tuli tunneille sitten tanssimaan tavoitteellisesti tai vaikka luovuuden nälän ja tanssin ilon vuoksi.

Minna Karesluoto

Tanssinopettaja, Pilates-ohjaaja, koreografi, tanssija

” Tanssitaiteen maisteri ja Pilates-ohjaaja Minna Karesluoto on monipuolinen tanssitekniikan, liikeilmaisun ja kehonhuollon opettaja. Koulutuksensa hän on saanut Kuopion konservatoriosta, Turun AMK:sta ja Teatterikorkeakoulusta. Osaamistaan hän on täydentänyt mm. Lontoossa, Wienissä, Budapestissä, sekä lukuisilla kotimaisilla lyhytkursseilla ja mestarityöpajoilla. Vuodesta 1991 lähtien hän on työskennellyt Turun seudulla aluksi freelancer tanssija/opettajana ja vuodesta 1997 lähtien opetustyössä Turun AMK:n taideakatemiassa esittävän taiteen parissa. Taideakatemian sirkuskoulutuksesta vastaavana Karesluoto on toiminut 2004 lähtien. Karesluodolle tanssinopetuksessa on tärkeää etsiä dialogia mielen ja kehon välille, löytää yhteys hengityksen ja liikkeen välille sekä pyrkiä löytämään taloudellinen tapa liikkua. Tanssi opettaa itsetuntemusta ja kehollista sanatonta kieltä, jota ymmärtämällä voidaan rakentaa luottamusta erilaisten ihmisten välille.

Mirva Honkanen

Tanssinopettaja, koreografi

“Olen alun perin Oulusta kotoisin oleva, nyttemmin turkulaistunut tanssinopettaja. Ammattiini valmistuin keväällä 2019 Turun AMK:n Taideakatemiasta. Tanssimisen aloitin neljävuotiaana oululaisessa balettikoulu Sinikellossa, jossa olen myös toiminut opettajana kaksi vuotta. Baletti oli ensimmäinen tanssirakkauteni, mutta vuosien varrella mukaan ovat tulleet myös jazz ja nykytanssi, jotka molemmat ovat todella lähellä sydäntäni. Uskon, että tanssi kuuluu kaikille, joten minulle on tärkeää, että tunneillani kaikki pääsisivät nauttimaan ja kokemaan tanssin iloa. Tunneillani saa innostua ja olla vapaasti oma itsensä! Opettaminen on intohimoni, eikä mikään ole niin mahtavaa, kuin nähdä oppilaiden oppivan uutta. Tervetuloa nauttimaan, innostumaan, nauramaan ja ennen kaikkea tanssimaan sydämesi kyllyydestä!!”

Iiris Peuraniemi

Tanssinopettaja, tanssija, koreografi

“Olen Kanta-Hämeestä kotoisin ja sittemmin ympäri Suomea seikkaillut turkulaistunut tanssinopettaja. Tanssin harrastamisen aloitin 12-vuotiaana ja into tanssiin on vain yltynyt vuosi vuodelta. Valmistuin tanssinopettajaksi Kuopion Ammattikorkeakoulusta vuonna 2019 ja olen lisäksi opiskellut tanssia muun muassa Länsi-Suomen opistolla sekä Tukholman Balettakademiassa. Minulle on kertynyt monipuolinen tausta opettamisesta, lajeina muun muassa nykytanssi, baletti, showjazz ja lastentanssi. Haluan, että tuntini ovat mahdollisimman monipuolisia, ja yhdistelenkin mielelläni elementtejä eri tanssilajeista tunneillani. Uskon, että tanssissa kaikki lähtee rentoudesta. Rento keho pystyy omaksumaan uutta sekä ilmaisemaan vapaasti. Haluankin, että tunneillani on rento tunnelma, jossa jokainen voi olla oma itsensä. Unohtamatta kuitenkaan tekemisen meininkiä ja tavoitteellisuutta kehittymisessä. Minulle opettamisessa tärkeää on laadullinen ja kehoystävällinen tekeminen sekä musiikista ja liikkumisesta nauttiminen.”

Suvi Salmenkivi

Tanssinopettaja, koreografi, tanssija

“Olen Keski-Suomesta Turkuun kotiutunut tanssinopettaja, tanssija ja koreografi. Työkokemusta on karttunut tanssinopetustyöstä vuodesta 2018 sekä olen toiminut koreografina turkulaisen Teatteri Puron musikaaleissa. Minulle rakkaita tanssilajeja ovat nykytanssi, jazztanssi, baletti ja nykytanssiin yhdistän myös akrobatiaa.
Minulle tärkeää opettajana on jokaisen huomioiminen ja kannustaminen. Tunneillani on tilaa yrittää ja epäonnistua, sillä vain rohkeasti kokeilemalla pääsee eteenpäin. Olen pienestä asti tykännyt liikkua, mutta tanssin harrastamisen aloitin 9-luokalla. Koin olevani jatkuvasti muista jäljessä, mutta halu oppia ja kannustava ilmapiiri tunneilla auttoivat kehittymään. Omat kokemukseni ovat vaikuttaneet niin, että opettajana minulle tärkeintä on heti aluksi luoda ilmapiiri, jossa jokainen kokee onnistumisia ja saa rohkeutta ja uskoa siihen, että omista lähtökohdista voi ponnistaa pitkälle. Kukaan ei ole toivoton tapaus!
Ergonomisuus, hyvät linjaukset ja oman kehon kuuntelu ovat minulle tärkeitä asioita niin omassa tanssijuudessani että opetuksessani. Kannustan persoonalliseen liikeilmaisuun, mutta huomioin kuitenkin tekniset asiat, jotta liikkuminen on keholle turvallista. Toivon, että voin olla vaikuttamassa niin, että mahdollisimman moni pääsee nauttimaan tanssista niin pitkään kuin jalka vain vipattaa!”!”


Evgeny “Evi” Kostyukov

Tanssija, koreografi, tanssinopettaja

“Olen venäjältä kotoisin oleva freelance tanssija, koreografi ja tanssinopettaja. Olen aloittanut tanssiharrastuksen noin 6 vuotiaana ja tanssinut siitä lähtien. 2019 jälkeen olen työskennellyt ammattilaisena tanssin taiteen kentällä. Teen koreografioita, ohjaan omia teoksiani, sekä esiinnyn muiden tuotannoissa. Toimin myös tanssinopettaja ja järjestän työpajoja sekä aikuisille että lapsille. Työni pohjautuvat usein tarinankerrontaan – tykkään käyttää erilaisia taide- ja ilmaisumuotoja! Sen ohella pyrin aina etsimään ideoita uusiin liikemuotoihin ja työskentelemään liikkeen kehittämisen kanssa. Liike inspiroituu ympärillä olevan maailman jatkuvasta muuntumisesta. Tunneilla tavoittelen tasapainoa tekniikan ja itseilmaisun välillä. Opettajana olen vaativa ja oikeudenmukainen. Tavoitteenani on tukea oppilaan itsetuntoa, antaa lajin perustekniikan osaamista ja kehittää autonomiaa. Aikaisempaa kokemusta ei vaadita, halu kehittyä ja avoin mieli riittävät pitkälle! PS. Voitte kutsua minua Eviksi!”

HALUATKO TYÖSKENNELLÄ KANSSAMME?


%d bloggers like this: