OPETTAJAT

Tanssikoulu Tanssitiimissä opettajina toimivat ovat monipuolisesti ammatillisesti päteviä, tanssitaidetta tuoreesti katselevia ja oppilaistaan aidosti välittäviä. Opettajamme ovat paitsi osaavia tanssijoita ja koreografeja, myös pedagogisesti päteviä, varmoja ja turvallisia opettajia. Toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö syntyy yhteisöllisyydestä – luottamuksesta, kunnioituksesta ja yhteisistä arvoista ja selkeistä toimintamalleista. Avoin ja aktiivinen toiminta – ja keskustelukulttuuri luo edellytykset yhdessä onnistumiselle. Ohjaajien yksilölliset vahvuudet tiedostetaan ja pyritään mahdollistamaan työskentely niiden puitteissa. Ohjaajien, kuin myös oppilaiden erilaisuus nähdään rikkautena.

Iisa Niemi

Rehtori, toiminnanjohtaja, tanssinopettaja

”Tanssi on minulle niin paljon enemmän kuin työ. Se on elämäntapani, kotikulttuurini, vakaumukseni, intohimoni ja sydämeni kieli. Puhtaimmillaan liike ei tunne mitään sellaisia määreitä, joilla tavanomaisesti teemme maailmaa itsellemme ymmärrettäväksi – ei ikää, sukupuolta, suuntautumista, ihonväriä, kulttuuria tai uskontoa. Jokainen osaa tanssia. Ja vain niinä hetkinä, kun olen antanut jonkin tulla minun ja tanssin väliin, olen kokenut olevani auttamattomasti hukassa.
Tanssinopettajana ja tämän tanssikoulun toiminnanjohtajana minulle on tärkeää, ettei tanssiharrastamisesta tule suorittamista – jokaisella tunnilla on oltava aikaa aidolle kohtaamiselle ja läsnäololle. Vaikka opetuksemme on tavoitteellista, tekemisen riemun ja tanssin ilon täytyy aina olla kaiken keskiössä, sillä oppimisen edellytyksenä on omaehtoisesti koettu tunne tekemisen mielekkyydestä.
Olen kasvanut aikuisuuteen tässä tanssisalissa ja omalla tanssiharrastustaipaleellani ehtinyt kokeilla kaikkea karnevaalisambasta klassiseen balettiin. Tanssinopetuskokemusta on kertynyt jo yli 15 vuoden ajalta ja yhä edelleen koen, että opin jatkuvasti tanssista, liikkeestä ja opetustyöstä jotain ihan uutta ja ihmeellistä. Olen pohjakoulutukseltani fM ja opiskellut kasvatuspedagogiikkaa, tanssipedagogiikkaa, tanssin- ja liikkeen tutkimusta, sekä tanssinopettajan koulutusohjelmassa Turun AMK:ssa. Eniten oppia koen kuitenkin saaneeni itse monipuolisesti työkentällä toimien.”


Iisa opettaa Tanssitiimissä lastentunteja, tanssitekniikkaa, commercial/showta ja luovaa ilmaisua, sekä toimii Tanssivan iltapäiväkerhon opettajana.

Vilja Parkkinen

Tanssija, sirkusartisti, opettaja, koreografi

“Turkulainen tanssija, sirkustaiteilija ja maailman matkaaja, joka rakastaa pureutua kehon liikkuvuuteen sekä uusien liikedynamiikkojen työstämiseen. Esittävät taiteenlajit ovat olleet pienestä pitäen kutsumusammattini, materiaaliton tapa ilmaista itseäni. Olen haastanut itseäni monissa tanssilajeissa vuosien varrella, mutta omimmilta tuntuvat nyky- ja jazztanssi.
Valmistuin Turun Konservatoriolta tanssijaksi vuonna 2012 ja sirkusartistiksi 2017 (päälajeinani: akrobatia sekä käsilläseisonta). Freelancer-artistina olen toiminut esiintyjänä, koreografina ja opettajana molempien taiteenlajien kentillä. Suomessa minut saattoi viimeksi bongata Taru Sormusten Herrassa, 2018, Turun Kaupunginteatterilla örkkeilemässä.
Tanssinopettajana pyrin antamaan erilaisuudessaan rikkaita harjoitteita kaikille aisteille sekä erilaisille oppijoille tanssin tekniikkaa väheksymättä. Haluan tarjota eväät vahvan tanssin tietotaidon rakentamiseen ja auttaa pitämään mielessä sen, ettei itseään kannata aina ottaa niin vakavasti. Haluan kannustaa ihmisiä tanssimaan itselleen ja samaan aikaan myös muiden kanssa yhteisiä kokemuksia luoden. Tunneilla yhteisö auttaa jokaista tanssijaa kehittymään sekä ilmaisemaan itseään. “Oman kehon kuuntelu, jolla avataan tanssitekniikan saloja” voisi olla lausahdus, joka kuvastaa tuntejani yleisesti. Tanssitunneilla parasta on, että ”olet juuri sinä ja juuri tässä hetkessä.”

Vilja opettaa Tanssitiimissä tanssiakrobatiaa ja flow-akrobatiaa.

Lotta Hämäläinen

Tanssinopettaja, tanssija & koreografi

Lotta on nykyään Turussa asuva tanssija ja tanssinopettaja. Tanssijana hän on työskennellyt Kansallisoopperassa ja teattereissa. Tanssia Lotta on opettanut viime vuodet Lappeenrannan tanssiopistossa. Tanssiharrastuksen Lotta aloitti jo kolmevuotiaana Helsingissä. Harrastus eteni tanssijan ammattiopintoihin Suomen kansallisoopperan balettioppilaitokseen, josta hän valmistui tanssijaksi vuonna 2007. Toimittuaan muutaman vuoden tanssijana Lotta siirtyi Ouluun opiskelemaan tanssinopettajaksi. Hän suoritti Lissabonissa opiskelijavaihdossa osan opinnoista ja valmistuttuaan aloitti työt tanssinopettajana Lappeenrannan tanssiopistossa. Lotalle on tärkeää oman ammattitaidon jatkuvan kehittäminen ja hän on osallistunut kursseille aktiivisesti sekä Suomessa että ulkomailla.

Baletin (- ja karaktääritanssin) opettajana Lotta arvostaa lajien perinteitä ja ottaa huomioon oppilaiden taitotason sekä keholliset mahdollisuudet. Baletti on Lotalle rakas laji ja Lotta pyrkiikin opettaessaan jakamaan oppilaille baletin maailman hienommat ja tärkeimmät ominaisuudet.

Lotta opettaa Tanssitiimissä balettia.

Jenny Kallio

Tanssinopettaja, koreografi, tanssija

”Jenny Kallio on turkulainen tanssinopettaja. Hän toimii opetustöiden ohella myös koreografina ja tanssijana tanssin vapaalla kentällä. Tanssinopettajaksi hän valmistui Turun AMK:n Taideakatemiasta vuonna 2020. Osan opinnoistaan hän suoritti tanssijakoulutuksessa Stavangerin yliopistossa, Norjassa.

Tanssiharrastuksen Jenny aloitti nuorena Turussa jazz-, show- ja nykytanssilla. Myöhemmin ammattiopintojen aikana näiden rinnalle osaamista on kertynyt muistakin tanssilajeista, kuten esimerkiksi klassisesta baletista, stepistä ja hip hopista. Tanssin moninaisuus on Jennyn mielestä kiehtovaa, ja hänen tunneillaan usein näkyykin vaikutteita tanssin eri muodoista. Häntä kiinnostaa liikelaatujen ja dynamiikkojen rikkaus, erilaiset rytmit, kehojen liikemahdollisuudet sekä mielikuvituksen rajattomuus. Useimmiten hänet näkee touhuamassa jazztanssin, nykytanssin sekä improvisaation parissa.

Jennyn ote tanssinopetukseen on avoin ja lempeä, ja hänen tunneilleen saavat kaikki tulla omana itsenään. Tunneilla tanssitekniikan ja kehon kokonaisvaltaisen työstämisen lisäksi Jennylle on vähintään yhtä tärkeää, että jokaisen olisi mahdollista kehittää omaa persoonallista liikkumistapaa, tanssijuutta, itseilmaisua sekä musikaalisuutta. Tuntien sisällöt hän pyrkii pitämään ryhmilleen innostavina ja monipuolisina – tuli tunneille sitten tanssimaan tavoitteellisesti tai vaikka luovuuden nälän ja tanssin ilon vuoksi.

Jenny opettaa Tanssitiimissä jazzia ja rooted jazzia.

Minna Karesluoto

Tanssinopettaja, Pilates-ohjaaja, koreografi, tanssija

” Tanssitaiteen maisteri ja Pilates-ohjaaja Minna Karesluoto on monipuolinen tanssitekniikan, liikeilmaisun ja kehonhuollon opettaja. Koulutuksensa hän on saanut Kuopion konservatoriosta, Turun AMK:sta ja Teatterikorkeakoulusta. Osaamistaan hän on täydentänyt mm. Lontoossa, Wienissä, Budapestissä, sekä lukuisilla kotimaisilla lyhytkursseilla ja mestarityöpajoilla. Vuodesta 1991 lähtien hän on työskennellyt Turun seudulla aluksi freelancer tanssija/opettajana ja vuodesta 1997 lähtien opetustyössä Turun AMK:n taideakatemiassa esittävän taiteen parissa. Taideakatemian sirkuskoulutuksesta vastaavana Karesluoto on toiminut 2004 lähtien. Karesluodolle tanssinopetuksessa on tärkeää etsiä dialogia mielen ja kehon välille, löytää yhteys hengityksen ja liikkeen välille sekä pyrkiä löytämään taloudellinen tapa liikkua. Tanssi opettaa itsetuntemusta ja kehollista sanatonta kieltä, jota ymmärtämällä voidaan rakentaa luottamusta erilaisten ihmisten välille.

Minna opettaa Tanssitiimissä steppiä ja pilatesta.

Mirva Honkanen

Tanssinopettaja, koreografi

“Olen alun perin Oulusta kotoisin oleva, nyttemmin turkulaistunut tanssinopettaja. Ammattiini valmistuin keväällä 2019 Turun AMK:n Taideakatemiasta. Tanssimisen aloitin neljävuotiaana oululaisessa balettikoulu Sinikellossa, jossa olen myös toiminut opettajana kaksi vuotta. Baletti oli ensimmäinen tanssirakkauteni, mutta vuosien varrella mukaan ovat tulleet myös jazz ja nykytanssi, jotka molemmat ovat todella lähellä sydäntäni. Uskon, että tanssi kuuluu kaikille, joten minulle on tärkeää, että tunneillani kaikki pääsisivät nauttimaan ja kokemaan tanssin iloa. Tunneillani saa innostua ja olla vapaasti oma itsensä! Opettaminen on intohimoni, eikä mikään ole niin mahtavaa, kuin nähdä oppilaiden oppivan uutta. Tervetuloa nauttimaan, innostumaan, nauramaan ja ennen kaikkea tanssimaan sydämesi kyllyydestä!!”


Mirva opettaa Tanssitiimissä broadway jazzia.

Riikka Littunen

Tanssinopettaja, joogaohjaaja, fysioterapiaopiskelija

Olen tanssia ja liikettä, luontoa, ihmisiä ja elämää rakastava turkulaistunut tanssinopettaja. Alun perin olen kotoisin Seinäjoelta, missä aloitin myös tanssitaipaleeni klassisella baletilla, sekä myöhemmin jazz- ja nykytanssilla. 
Valmistuin tanssinopettajaksi Turun AMK:n Taideakatemiasta 2016. Ison osan opinnoista suoritin opiskelijavaihdossa Lissabonin Escola Superior de Dancassa. Olen opettanut eri tanssilajeja päätoimisesti vuodesta 2015 lähtien eri ikäisille oppilaille lapsista aikuisiin ja alkeista edistyneisiin sekä tehnyt lukuisia koreografioita oppilasnäytöksiin ja tanssikatselmuksiin.
Kouluttauduin joogaohjaajaksi (RYT 200h) Power of Now -joogakoulussa Balilla kesällä 2019. Tällä hetkellä opiskelen fysioterapiaa Turun AMK:ssa. Haluan jatkuvasti kehittää itseäni ja oppia lisää liikkeestä sekä ihmiskehosta ja -mielestä.   
Opettajana olen kannustava ja tarkka. Prioriteettinani on luoda jokaiseen ryhmään turvallinen ilmapiiri yhdessä oppilaiden kanssa. Kevennän usein tunnelmaa hölmöillä jutuillani ja tykkään, kun hiki virtaa!  

Riikka opettaa Tanssitiimissä flow-joogaa maanantaisin. 

Suvi Salmenkivi

Tanssinopettaja, koreografi, tanssija

“Olen Keski-Suomesta Turkuun kotiutunut tanssinopettaja, ja viimeistelen tanssiopintojani Turun Ammattikorkeakoulussa. Työkokemusta on karttunut tanssinopetustyöstä vuodesta 2018 sekä olen toiminut koreografina turkulaisen Teatteri Puron musikaaleissa. Minulle rakkaita tanssilajeja ovat nykytanssi, jazztanssi, baletti ja nykytanssiin tykkään yhdistän myös akrobatiaa.
Minulle tärkeää opettajana on jokaisen huomioiminen ja kannustaminen. Tunneillani on tilaa yrittää ja epäonnistua, sillä vain rohkeasti kokeilemalla pääsee eteenpäin. Olen pienestä asti tykännyt liikkua, mutta tanssin harrastamisen aloitin 9-luokalla. Koin olevani jatkuvasti muista jäljessä, mutta halu oppia ja kannustava ilmapiiri tunneilla auttoivat kehittymään. Omat kokemukseni ovat vaikuttaneet niin, että opettajana minulle tärkeintä on heti aluksi luoda ilmapiiri, jossa jokainen kokee onnistumisia ja saa rohkeutta ja uskoa siihen, että omista lähtökohdista voi ponnistaa pitkälle. Kukaan ei ole toivoton tapaus!
Ergonomisuus, hyvät linjaukset ja oman kehon kuuntelu ovat minulle tärkeitä asioita niin omassa tanssijuudessani että opetuksessani. Kannustan persoonalliseen liikeilmaisuun, mutta huomioin kuitenkin tekniset asiat, jotta liikkuminen on keholle turvallista. Toivon, että voin olla vaikuttamassa niin, että mahdollisimman moni pääsee nauttimaan tanssista niin pitkään kuin jalka vain vipattaa!”

Suvi opettaa Tanssitiimissä nykytanssia, contemporary lyricalia ja toimii Tanssivan iltapäiväkerhon opena.Evgeny “Evi” Kostyukov

Tanssija, koreografi, tanssinopettaja

“Olen venäjältä kotoisin oleva freelance tanssija, koreografi ja tanssinopettaja. Olen aloittanut tanssiharrastuksen noin 6 vuotiaana ja tanssinut siitä lähtien. 2019 jälkeen olen työskennellyt ammattilaisena tanssin taiteen kentällä. Teen koreografioita, ohjaan omia teoksiani, sekä esiinnyn muiden tuotannoissa. Toimin myös tanssinopettaja ja järjestän työpajoja sekä aikuisille että lapsille. Työni pohjautuvat usein tarinankerrontaan – tykkään käyttää erilaisia taide- ja ilmaisumuotoja! Sen ohella pyrin aina etsimään ideoita uusiin liikemuotoihin ja työskentelemään liikkeen kehittämisen kanssa. Liike inspiroituu ympärillä olevan maailman jatkuvasta muuntumisesta. Tunneilla tavoittelen tasapainoa tekniikan ja itseilmaisun välillä. Opettajana olen vaativa ja oikeudenmukainen. Tavoitteenani on tukea oppilaan itsetuntoa, antaa lajin perustekniikan osaamista ja kehittää autonomiaa. Aikaisempaa kokemusta ei vaadita, halu kehittyä ja avoin mieli riittävät pitkälle! PS. Voitte kutsua minua Eviksi!”

Evi opettaa Tanssitiimissä streettiä.

HALUATKO TYÖSKENNELLÄ KANSSAMME?


TANSSIKOULU TANSSITIIMI Oy

Tuureporinkatu 13E 80 20100 TKU

tanssikoulu.tanssitiimi@outlook.com

+358447753270

Yhteydenotot mieluiten sähköpostitse

tai puhelimitse virka-aikaan

%d bloggers like this: