TPO-OPPILAAKSI

KENELLE?

Tanssin taiteen perusopinnot soveltuvat kaikille pitkäjänteisestä ja tavoitteellisesta tanssin harrastamisesta kiinnostuneille. Opinnot voi suorittaa itse valitsemillaan tanssitunneilla ja kursseilla, eikä opintojen suorittamisesta tule mitään lisäkustannuksia. TPO-oppilaana saat todistuksen suorittamistasi opinnoista ja säännöllistä kannustavaa ja rakentavaa palautetta tanssiopinnoissa edistymisestäsi. Tanssikoulu Tanssitiimissä yleisen oppimäärän opinnot voi aloittaa aikaisintaan 9-vuotiaana, mutta yläikää tai aikarajaa ei ole – tanssin perusopinnot voi siis suorittaa Tanssitiimissä myös aikuisena!

TPO-OPPILAANA

Saat tukea opinnoissa edistymiseen

TPO-oppilaat saavat yksilöllistä ohjausta ja opinnoissa etenemistä arvioidaan. Syyskauden päättyessä oppilaat saavat kirjallisen palautteen ja kevätkauden päättyessä suullisen palautteen. Palautteen saaminen auttaa oppilasta etenemään opinnoissaan omien tavoitteidensa mukaisesti ja kannustaa tanssiharrastuksen jatkamiseen!

Voit hakea vapaaoppilas – paikkaa

Tanssitiimi sitoutuu toiminnassaan yhdenvertaisuuden edistämiseen – tanssi kuuluu tasapuolisesti kaikille! Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea, mikäli taloudellinen tilanne on este harrastamiselle, mutta olet motivoitunut, innostunut ja aktiivinen tanssinharrastaja. Vapaaoppilaspaikka voidaan myöntää yhdelle tai useammalle tunnille.

Saat enemmän esiintymiskokemusta ja kurssietuja

Tanssikoulun TPO-oppilaat osallistuvat tilaisuuksien tarjoutuessa erilaisiin esiintymistilaisuuksiin, valtakunnallisiin katselmuksiin ja kisoihin, joihin osallistuminen edellyttää sitoutumista harjoitteluun. TPO-oppilaat voivat osallistua muita edullisemmin tanssikoulun kursseille ja teatterivierailuihin.

OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU TANSSITIIMIN TANSSIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA:

TANSSIKOULU TANSSITIIMIN TASA-ARVO-JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA:

%d bloggers like this: