TUNTIKUVAUKSET

LAPSET JA NUORET (2-15v.)

AIKUINEN & LAPSI Tanssii (2-5v.): 45-60min
Aikuinen & lapsi (3-5v.) tanssii – tunnilla tanssin maailmaan sukelletaan kivan yhteisen tekemisen kautta. Omaan kehoon ja sen erilaisiin liikkumistapoihin sekä yksin että yhdessä tekemiseen tutustutaan aisti- ja mielikuvitusmatkailun, tanssileikkien, oman luovan liikkeen, lorujen ja laulujen, tanssivälineiden ja kehorytmien avulla. Tehtävät harjoitteet kehittävät lapsen perusliikuntataitoja ja kehotuntemusta, sekä auttavat lasta omaksumaan erilaisia voimankäytön ja koskettamisen tapoja. Tunti innostaa lasta liikkumaan ja vahvistaa lapsen minäpystyvyyden kokemusta ja vuorovaikutustaitoja. Oman aikuisen kanssa on turvallista tutustua harrastamiseen ja yhdessä vietetty mukava toiminnallinen hetki on laatuaikaa teille molemmille! Pienet saavat tällä tunnilla olla pääroolissa ja siksi myös tunnin kesto on liukuva – tunti voidaan ryhmän vireystila huomioon ottaen päättää tarvittaessa myös vähän aiemmin. Tunnille voi lapsen kanssa tulla, vaikka äiti, pappa tai isompi sisarus – kuitenkin mielellään aina sama, lapselle tuttu ja turvallinen aikuinen. Tällä tunnilla aikuinenkin saa kevyen treenin – varatkaa siis mukaan juomapullo ja molemmille sellainen asu, jossa on mukava liikkua.
Lasten tanssiasuna on lastentanssitunneilla omanlainen trikooasu (pitkähihainen ja legginsit) tai muu esteettömän liikkumisen mahdollistava tanssimiseen innostava asu. Pitkä tukka kiinni omalla tyylillä. Tunnilla tanssitaan mieluiten paljain varpain.

LASTENTANSSI (4-7v.): 45min
Lastentanssitunnilla tanssin maailmaan, omaan kehoon ja sen erilaisiin liikkumistapoihin sekä tanssitunnilla ja ryhmässä yksin ja yhdessä toimimiseen tutustutaan mielikuvitusmatkailun, musiikkiin liikkumisen, tanssileikkien, oman luovan liikkeen, tanssivälineiden ja kehorytmiikan sekä lorujen ja laulujen avulla. Omaan kehoon, ryhmässä tanssimiseen ja erilaisiin tilassa liikkumisen tapoihin päästään käsiksi erilaisten perusharjoitteiden, pienten yhteisten tanssisommitelmien ja ennen kaikkea oman luovan liikkeen avulla. Opetuksessa liikkeelle lähdetään mielikuvituksen, elämyksellisyyden ja tarinoiden kautta. Kaikilla tanssitunneilla on jokin opeteltava aihe (esim. liikkeen eri tasot) ja jokin muistamista helpottava teema (esim. sirkuseläimet). Tavoitteena on, että oppilas kokee tunnilla tanssimisen iloa ja innostuu jatkamaan tanssiharrastustaan. Lastentanssitunnit valmistavat oppilasta myöhempiin tanssin opintoihin. Tunneilla tutustutaan jo tanssin perussanastoon ja liiketyyppeihin (hyppy, liuku, pyörähdys), mutta perustaitoja harjoitellaan yhä leikin keinoin. Tunnit soveltuvat lapsille, jotka ovat kiinnostuneita tanssin harrastamisesta ja haluavat kokeille omaa tanssilajia etsiessään monenlaisia erilaisia liikkumisen ja tanssimisen tapoja. Ryhmässä edetään oppilaiden iänmukaiset valmiuden huomioiden ja oppilaiden yksilöllisen taitotason mukaisesti. Tunti innostaa lasta liikkumaan ja käyttämään kehoaan monipuolisesti, sekä vahvistaa lapsen minäpystyvyyden kokemusta ja vuorovaikutustaitoja. Perusliikuntataidot, ilmaisukyky, kehontuntemus, kehonhallinta, itseluottamus ja musikaalisuus kehittyvät kuin huomaamatta kun tunnilla on kivaa! Lastentanssitunti ei valmista oppilasta mihinkään tiettyyn tanssilajiin, vaan tarjoaa maistiaisia tanssin eri lajeista. Oman lajin voi päättää vasta tanssiopintojen myöhemmässä vaiheessa.
Tanssiasuna on lastentanssitunneilla omanlainen trikooasu (pitkähihainen ja legginsit) tai muu esteettömän liikkumisen mahdollistava tanssimiseen innostava asu. Pitkä tukka kiinni omalla tyylillä. Tunnilla tanssitaan mieluiten paljain varpain. Ota mukaan myös oma juomapullo!

NYKY/JAZZ LAPSET (8-11v.): 60min
Nyky/Jazz lapset – tunnilla tehdään eri tanssilajien maailmaa tutuksi, sekä metsästetään sitä kuuluisaa tanssin paloa! Omaan kehoon, tanssilajien alkeisiin, ryhmässä yksin ja yhdessä tanssimiseen, musikaaliseen liikkeeseen ja rytmiikkaan, tanssilliseen ilmaisuun sekä monenlaisiin tilankäytön tapoihin tutustutaan erilaisten tanssin perusharjoitteiden, yhteisten tanssisommitelmien, helppojen koreografioiden, liiketehtävien ja oman luovan liikkeen avulla. Tunneilla vahvistetaan kehontuntemusta ja kehonhallintaa, sekä hiotaan jo hankittuja perusliikuntataitoja. Kaikissa harjoitteissa ja liiketehtävissä on jokin opeteltava aihe (esim. liikkeen pehmeä & kova laatu) ja jokin muistamista helpottava teema (esim. pehmis/mehujää). Tavoitteena on, että oppilas kokee tanssimisen iloa, oivaltaa kehonsa potentiaalin ja innostuu myös jatkamaan tanssiharrastustaan. Nyky/Jazz-tunti valmistaa oppilasta myöhempiin tanssin opintoihin ja tarjoaa valmiuksia eritoten nyky- ja jazztanssin harrastamiseen. Tunneilla tutuiksi tulevat jo tanssitunnin rakenne, tanssilajien perussanasto ja erilaiset liiketyypit (esim. hyppy, liuku, pyörähdys)
Nyky/Jazz lapset-tunneilla asuna on trikoohousut ja pitkä- ja lyhythihainen t-paita tai toppi. Pitkä tukka siististi kiinni (jos tukka on tosi pitkä esim. nutturalla tai letillä) Tunnilla tanssitaan puuvillasukat tai (jazz)tossut jalassa ja paljain jaloin.

BALETTI LAPSET (8-13v.): 60min
Baletti lapset – tunnilla tutustutaan klassisen baletin ilmaisuun, liikekieleen ja kerrontaan, erilaisiin tilankäytön tapoihin ja yksin ja yhdessä tanssimiseen. Balettitunneilla otetaan haltuun erilaiset piruetit ja näyttävät hypyt, sekä opitaan, miten liikutaan pehmeästi ja ketterästi ja liidetään lattian poikki höyhenenkeveinä. Tunneilta saatavat tanssin perustaidot luovat vahvan pohjan kaikelle tanssiharrastamiselle ja tunnit tarjoavat tukea myös muihin hyvää kehonhallintaa ja koordinaatiota edellyttäviin lajeihin kuten luistelu, uinti ja voimistelu. Baletti kehittää musikaalisuutta, edistää kehontuntemusta, lisää liikkuvuutta sekä vahvistaa kehoa kokonaisvaltaisesti. Suosittelemme tuntia kaikille tavoitteellisesti tanssia harrastaville oppilaillemme! Lasten balettitunneilla emme vielä noudata klassisen balettitunnin rakennetta vaan opettelemme baletin perustaitoja myös luovan liikkeen ja leikin avulla. Tanssitiimissä opetettava baletti ei seuraa mitään tiettyä koulukuntaa vaan painotamme opetuksessa ekologista, ilmaisuvoimaista ja musikaalista baletin tanssimisen tapaa. Hyvä tanssitekniikka takaa turvallisen harrastamisen ja luo edellytykset pitkälle taipaleelle tanssin parissa!
Baletti lapset- tunneilla asuna on sukkikset, balettitossut, oman valinnan mukaan joko sortsit tai tuntihame, sekä baletin tuntipuku (musta tai valkoinen). Pitkä tukka siististi kiinni.

NYKY NUORET (11-15v.): 75min
Nyky nuoret- tunnilla tutustutaan nykytanssin liikekieleen, kerrontaa ja ilmaisuun, sekä opitaan nykytanssin harrastajalle tärkeät perustaidot. Nykytanssi on luova, vuorovaikutteinen, voimakas, monipuolinen ja ilmaisuvoimainen tanssilaji. Työskentelylle ominaista on kontakti- ja ryhmätyöskentely, sekä erilaisten työtapojen, liikettä motivoivien mielikuvien ja tilan monipuolinen käyttö. Nykytanssi kehittää kokonaisvaltaisesti tanssijan motoriikkaa, koordinaatiokykyä, kehotietoisuutta ja kehonhallintaa, sekä opettaa lisäksi paljon liikkeen mekaniikan perustoimintaperiaatteista. Nykytunneilla keho pyritään vapauttamaan ilmaisua kahlitsevista säännöistä ja tilaa annetaan yksilöllisen tanssi-ilmaisullisen äänen etsimiselle – opettajan ehdottomat liikkeet saa toistaa aina myös toisin. Tunnin rakenne on vaihteleva, mutta useimmiten tunneilla tehdään ainakin alkulämmittely, kehonhuoltoa, nykytekniikkaa sarjoina, poikkilattian tai diagonaalista sekä tanssillista loppusarjaa.
Nykytanssitunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Tunneilla työskennellään pääasiassa paljain jaloin, mutta päkiäsuojia tai sukkia voi käyttää harjoitteiden salliessa. Pitkä tukka siististi kiinni (jos tukka on tosi pitkä, mielellään nutturalla tai letillä)

JAZZ NUORET (11-15v.): 60min
Jazz nuoret – tunnilla tutustutaan jazztanssin liikekieleen, tilankäyttöön ja ilmaisuun, sekä opitaan jazztanssin harrastajille tärkeät perustaidot. Jazztanssi on svengaava, juureva ja lennokas tanssilaji, joka perustuu musiikin ja liikkeen väliseen rytmikkääseen vuoropuheluun. Erilaiset kehonosien isolaatiot ja koordinaatioharjoitukset, tilassa vauhdikkaasti etenevät askelkuviot, mehevät siluetit, mukaansa tempaavat kehorytmit, potkut, hypyt, ravistelut, piruetit, jalannostot- ja heitot, sekä niiden yhdistelmät ovat jazzille tyypillisiä. Ilmaisulle ominaista on hauskanpito ja revittely ja myös improvisaatiolla on jazztanssissa keskeinen rooli. Jazztuntien rakenne voi olla vaihteleva, mutta useimmiten tunneilla ainakin lämmitellään, harjoitellaan tanssitekniikkaa keskilattialla ja erilaisia tilassa liikkuvia sarjoja, tehdään kehonhuoltoa ja tunnin päätteeksi vaihtuvaa tanssikoreografiaa. Jazz on tekninen näyttämötanssilaji ja jazzkoreografioiden teemat ovat usein pirteitä ja elämänläheisiä. Jazz kehittää monipuolisesti koko kehon koordinaatiota, kehonhallintaa ja musikaalisuutta. Jos rytmikäs musiikki saa sinut liikkeelle, jazz on todennäköisesti lajisi!
Jazztunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu ja pehmeät jazztossut (kysy opettajaltasi yhteistilauksesta [tossuista ei saa jäädä jälkiä tanssisalin valkoiseen mattoon, eli suosittelemme vaaleita tossuja]). Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Pitkä tukka siististi kiinni.

TANSSITEKNIIKKA (JUMPS&TURNS) keskitaso avoin: 60 min
Tanssitekniikkatunti on vauhdikas ei-koreografinen tanssitunti, joka sopii kaikkien tanssilajien tueksi. Tällä tunnilla keskitytään yksinomaan tanssin perustekniikkaan ja opitaan, miten piruetit saadaan pyörimään, hypyt lentämään ja jalka nousemaan. Baletin, barren ja pilateksen harjoitteita hyödyntävän lämmittelyn jälkeen etenemme keskilattialla ja tilassa liikkuviin harjoituksiin ja tunnin lopuksi venyttelemme lämpimän kehon auki. Tunti kehittää koordinaatiokykyä, kehonhallintaa ja liikkuvuutta, sekä vahvistaa kehoa kokonaisvaltaisesti. Ydintukea, jalkojen linjausta, hyvää keskivartalon kannatusta ja lapatukea vahvistavat harjoitukset takaavat vahvan perustan kaikille tanssilajeille ja varmistavat tien pitkään ja turvalliseen tanssitaipaleeseen. Jos baletti ei ole sinun lajisi, myös tämä tunti sopii tanssijan perustaitoja tavoitteleville. Suosittelemme tuntia kaikille tavoitteellisesti harrastaville oppilaillemme!
Tanssitekniikka – tunneilla asuna on ihonmyötäiset trikoohousut ja pitkä tai lyhythihainen t-paita tai toppi. Tunnilla tanssitaan puuvillasukat, jazztossut tai päkijäsuojat jalassa ja paljain jaloin. Pitkä tukka siististi kiinni.

AKRO LAPSET (8-13v.): 60min
Akro lapset-tunnilla tutuiksi tulevat voimistelun (kuperkeikat, kärrynpyörät, käsilläseisonta, siltakaato yms.), lattia-akrobatian ja pariakrobatian perusliikkeet ja niiden variaatiot! Tunnilla kehitetään liikkeisiin vaadittavaa voimaa, koordinaatiota ja ketteryyttä, sekä perehdytään liikkeiden takana oleviin perusmekanismeihin ja liikkeiden turvalliseen suorittamiseen. Akro lapset-tunneilta saat varmuutta ja voimaa kaikkeen lattiatyöskentelyyn ja muuhun akrobatian perustekniikkaan, improvisaatioon, sekä nykytanssillekin ominaisiin “temppuihin” ja kontaktityöskentelyyn. Myös parin kanssa tehtävät painonsiirrot ja erilaiset nostot tulevat tunnilla tutuiksi. Tuntisarjoissa keskitytään harjoittelemaan ko. taitojen yhdistämistä sarjoiksi ja pieniksi esitettäviksi sommitelmiksi sekä oman liikkeellisen ilmaisun osaksi. Tunti ei vaadi aiempaa kokemusta akrobatiasta. Kaikki “temput” voi (ja pitääkin) suorittaa oman tasonsa mukaisesti ja ennen kaikkea turvallisesti!
Tuntiasuksi soveltuu esteettömän liikkumisen mahdollistava ihonmyötäinen treeniasu ja paljaat jalat ja/tai sukat. Kerrospukeutuminen kannattaa, sillä osa harjoitteista saattaa vaatia ihokontaktia ja toiset puolestaan vaatteiden tuomaa luistoa. Pitkät hiukset kiinni (jos hiukset ovat tosi pitkät, esim. kahdelle letille).

STEPPI – alku-, keski- ja jatkotaso: 60min sekä BROADWAY JAZZ – avoin alku/keskitaso: 60 min
Tanssitiimissä kaikenikäiset stepin harrastajat ja musikaalien ystävät tanssivat yhdessä: katso tuntikuvaukset kohdasta NUORET (+15v.) & AIKUISET

NUORET JA AIKUISET (14+v.)

NYKY/JAZZ alkutaso: 60min
Nyky/jazz- tunti on helppo tanssitunti, joka on tarkoitettu sellaisille nuorille ja aikuisille, jotka haluavat aloittaa uuden harrastuksen tanssin parissa tai jotka haluavat palata pitkään tauolla olleen tanssiharrastuksen pariin. Tunti ei vaadi aiempaa liikuntataustaa tai tanssikokemusta, sillä aloitamme aivan alkeista! Tunneilla etsitään liikunnaniloa tanssista ja tutustutaan sekä jazzin että nykytanssin ilmaisuun ja liikekieleen. Tutuiksi tulevat luova ilmaisu sekä lajeille ominaiset harjoitteet ja tilankäytön tavat. Nyky/jazz-tunti kannustaa oman tanssillisen ja liikkeellisen ilmaisun kehittämiseen ja tarjoaa hyvät perustaidot ja valmiudet tanssiharrastamisen jatkamiselle. Ilmapiiri tunneilla on rakentava ja rohkaiseva – mukaan uskaltaa tulla vaikka olisi aivan uuden äärellä!
Nyky/jazz tunneilla asuna on omanlainen, mukava, rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu (esim. urheilutrikoot ja t-paita) ja sukat. Pitkä tukka kiinni. Muista vesipullo!

NYKYTANSSI – aikuiset ja jatkotaso: 75min
Nykytanssi on luova, vuorovaikutteinen, voimakas, monipuolinen ja ilmaisuvoimainen tanssilaji. Nykytanssissa tehoja liikkeisiin ammennetaan muun muassa maan painovoimasta, liikkeen virtaavuudesta, erilaisista liikelaaduista, sekä kontakti- ja ryhmätyöskentelystä. Työskentelylle ominaista on erilaisten työtapojen, liikettä motivoivien mielikuvien ja tilan monipuolinen käyttö. Nykytanssi kehittää kokonaisvaltaisesti tanssijan motoriikkaa, koordinaatiokykyä, kehotietoisuutta ja kehonhallintaa, sekä opettaa lisäksi paljon liikkeen mekaniikan perustoimintaperiaatteista. Itseilmaisun materiaalina hyödynnetään myös teatraaliset, “rumilta” tai “kömpelöiltä” näyttävät liikkeet ja keho pyritään vapauttamaan ilmaisua kahlitsevista säännöistä. Nykytanssitunneilla tilaa annetaan oman yksilöllisen autenttisen tanssi-ilmaisullisen äänen etsimiselle – opettajan ehdottamat liikkeet saa toistaa aina myös toisin. Erilaiset äänimaisemat, hiljaisuus sekä musiikin ja liikkeen välisen suhteen pohtiminen ja siihen liittyvät kokeilut ovat nykytanssille tyypillisiä. Tunnin rakenne on vaihteleva, mutta useimmiten tunnilla tehdään ainakin: alkulämmittely, improvisaatioharjoituksia, lattiatyöskentelyä, nykytekniikkaa sarjana, poikkilattian tai diametristä, kehonhuoltoa sekä tanssillista loppusarjaa.
AIKUISET: keski-jatkotason tunti, jatkotuntia rauhallisempi tempo, paremmat mahdollisuudet liikemateriaalin varioimiseen omalle keholle sopivaksi
JATKOTASO: tavoitteellisesti harrastaville nuorille ja nuorille aikuisille, aikuisten tuntia nopeatempoisempi ja “akrobaattisesti” haastavampi
Nykytanssitunnilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Pitkä tukka kiinni. Tunneilla työskennellään pääasiassa paljain jaloin mutta päkiäsuojia tai sukkia voi käyttää harjoitteiden salliessa.

JAZZ – aikuiset ja jatkotaso 60min
Jazz on svengaava, juureva ja lennokas tanssilaji, joka perustuu musiikin ja liikkeen väliseen rytmikkääseen vuoropuheluun. Erilaiset kehonosien isolaatiot ja koordinaatioharjoitukset, tilassa vauhdikkaasti etenevät askelkuviot, mehukkaat siluetit, mukaansa tempaavat kehorytmit, potkut, hypyt, ravistelut, piruetit, jalannostot ja -heitot, sekä niiden yhdistelmät ovat jazzille tyypillisiä. Ilmaisulle ominaista on hauskanpito ja revittely ja myös improvisaatiolla on jazztanssissa keskeinen rooli. Jazztuntien rakenne voi olla vaihteleva, mutta useimmiten tunneilla ainakin lämmitellään, harjoitellaan tanssitekniikkaa keskilattialla ja erilaisia tilassa liikkuvia sarjoja, tehdään kehonhuoltoa ja tunnin päätteeksi vaihtuvaa tanssikoreografiaa. Jazz on tekninen näyttämötanssilaji ja jazzkoreografioiden teemat ovat usein pirteitä ja elämänläheisiä. Jazz kehittää monipuolisesti koko kehon koordinaatiota, kehonhallintaa ja musikaalisuutta eikä jazztanssin aloittaminen vaadi aiempaa tanssikokemusta. Jos hyvä biisi saa sinut jammaamaan, jazz on todennäköisesti lajisi!
AIKUISET: keski-jatkotason tunti, jatkotuntia rauhallisempi tempo, paremmat mahdollisuudet liikemateriaalin varioimiseen omalle keholle sopivaksi
JATKOTASO: tavoitteellisesti harrastaville nuorille ja nuorille aikuisille, aikuisten tuntia nopeatempoisempi ja koreografisesti täsmällisempi ja teknisempi.
Jazztunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu ja pehmeät jazztossut (kysy opettajaltasi ryhmätilauksesta [tossuista ei saa jäädä jälkiä tanssisalin valkoiseen mattoon]). Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Pitkä tukka kiinni.

BALETTI –keskitaso (aikuisbaletti) ja edistyneet: 75-90min
Baletti on ylväs, esteettinen, musikaalinen ja hienostunut tanssilaji. Baletin tanssiminen kehittää kehon hallintaa ja kehotietoisuutta, ryhtiä, voimaa, notkeutta, joustavuutta, tasapainoa, rytmitajua ja koordinaatiota – tanssillista eläytymistä ja ilmaisua kuitenkaan unohtamatta. Tanssitiimissä opetettava baletti ei edusta mitään tiettyä koulukuntaa, vaan pikemminkin uudenlaista kehotietoisen balettitanssimisen tapaa. Balettitunneilla opeteltavien liikkumiselle edullisten linjausten ansiosta koko keho pystyy toimimaan aiempaa tehokkaammin. Balettitunneilla harjoittelu perustuu aiemmin opitun toistoon ja muunteluun ja tästä johtuen balettitunnin rakennekin on usein vakio: alkulämmittely, lattiatanko, tankosarjat, venyttely, keskilattiasarjat, tilassa liikkuvat sarjat, variaatio/koreografia (lopputanssi) ja reverencé (kiitos tunnista). Baletti on tekninen näyttämötanssilaji ja koreografioiden aiheet ovat usein kauniita, kaihoisia ja satumaisia. Baletti luo vahvan pohjan kaikkiin muihin tanssilajeihin ja soveltuu hyvin tukemaan myös ei-tanssillisia liikuntaharrastuksia. Harjoittelusta on hyötyä kaikille, eikä aikaisempaa tanssikokemusta alkutason tunneilla välttämättä tarvita. Balettitunneilla käytettävä musiikki on useimmiten klassista pianomusiikkia.
KESKITASO (aikuisbaletti): ainakin vuoden tanssikokemus baletista, omaksi iloksi tavoitteellisesti harrastavat oppilaat
EDISTYNEET: ainakin 3 vuoden balettikokemus (tai muutoin vahva klassisen tanssin osaaminen), tanssia tavoitteellisesti harrastavat oppilaat
Balettituntien asuna on baletin tuntipukua (tai tiukka toppi/pitkähihainen), sukkahousut ja oman valinnan mukaan sortsit tai hame. Pehmeät tuntitossut (kysy opettajaltasi ryhmätilauksesta) ja tukka siististi kiinni (mielellään ylös).

STEPPI – alkutaso, perustaso ja jatkotaso: 60min (8v. +, nuoret, aikuiset)
Steppi on tanssia ja musiikkia – liikkeellä tuotettuja rytmejä ja tanssi-ilmaisua. Se on rytmikäs ja iloinen tanssilaji, jossa steppaajan keho ja kengät toimivat ikään kuin soittimina. Steppi on viihdetanssilaji, joka ottaa vaikutteita useiden kulttuuriperinteiden perusrytmeistä ja monista erilaisista tanssilajeista (englantilaiset kansantanssit, amerikkalaiset viihdetanssit, Broadway-musikaalit, funk ja hiphop). Steppiä tanssitaan nahkakengillä, joiden kärjissä olevien kovien metallilevyjen napautuksista, iskuista ja raahauksesta lähtee erilaisia ääniä. Vaikka rytmittelyn keskiössä on rento nilkka, erilaiset painonsiirrot ja jalkaterän hallittu liike – soittaminen edellyttää hyvää kehonhallintaa ja tasapainoa. Rytmi ei jää vain jalkoihin, vaan syke resonoi ja kumpuaa kaikkialle kehoon. Kaikessa tekemisessä mukana on rytmitaju, musikaalisuus ja ilmaisullinen eläytyminen. Steppi edistää kokonaisvaltaisen liikkeen löytymistä omasta kehosta. Tanssitiimillä opetettava steppi on yhdistelmä rytmi- ja showsteppiä ja tunnit sisältävät myös rytmi-improvisaatiota eli niin sanottua hoofausta. Stepin opetus on tasolta toiselle etenevää ja ryhmät ovat niin sanottuja sekaryhmiä, joihin voivat osallistua lapset, nuoret ja aikuiset.
ALKUTASO: ei aiempaa kokemusta stepistä
PERUSTASO: 1-2 vuoden kokemus stepistä
JATKOTASO: useamman vuoden kokemus stepistä.
HUOM! Tanssitiimi KAIKKI steppitunnit pidetään Manillassa!
Tuntiasuksi soveltuu rento treeniasu ja steppikengät (kysy opettajaltasi ryhmätilauksesta). Alkutason tunnille voi steppiä tulla kokeilemaan aluksi myös ilman kenkiä tai vaikka tennareissa.

LYRICAL JAZZ – avoin keski/jatkotaso: 75min
Lyrical Jazz on ilmaisuvoimainen fuusiotanssilaji, jossa yhdistyvät parhaat puolet nykytanssin, jazzin ja baletin tekniikasta, liikekielestä ja estetiikasta. Lyrical Jazz- tuntien rakenne on vaihteleva, mutta useimmiten tunneilla tehdään ainakin alkulämmittely, tanssitekniikkaa, keskilattialla ja eri tavoin tilassa liikkuvia sarjoja (poikkilattian ja diagonaalista), sekä tanssitaan vaihtuvaa loppusarjaa. Lyrical Jazzissa tanssi, musiikki ja lyriikka sulautuvat yhdeksi ilmaisuvoimaiseksi kokonaisuudeksi ja liikekieli on yleensä pehmeämpää, soljuvampaa ja hitaampaa kuin klassisessa jazzissa. Tunneilla tehtävät koreografiat kysyvät usein tanssijoilta vahvaa eläytymistä esitettävään rooliin, tarinaan tai tunteeseen. Tunti on tasoltaan avoin keski-jatkotason tunti, eli tunneilla tehtävät harjoitteet voi sovittaa omaan taitotasoon. Aivan vasta-alkajille tuntia ei kuitenkaan suositella, vaan ainakin nyky- ja jazztanssin alkeet pitää olla jo hallussa.
Lyrical Jazz- tunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin ja pehmeillä jazztossuilla tai sukilla. Pitkät hiukset kiinni.

ROOTED JAZZ – avoin alku/keskitaso: 60min (nuoret, aikuiset)
Rooted Jazz on hikinen, energisoiva ja hauska tanssitunti, joka sopii kaiken tasoisille tanssin harrastajille. Rooted Jazz ottaa vaikutteita nyky- ja jazztanssista sekä erilaisista nk. etnisistä tanssilajeista ja ennen kaikkea jazzin juurista afroamerikkalaisessa kulttuurissa. Rooted – tunneilla orgaaninen ja rytmikäs liike kumpuaa kehoon mukaansa tempaavista rytmeistä (esim. reggeaton ja lattarit) ja tanssinilo on kaiken tekemisen keskiössä! Rooted Jazz- tunneilla liikutaan rennosti mutta isosti, rankaa monipuolisesti käyttäen ja lähellä lattiaa. Tilaa annetaan myös oman kehon kuulosteluun ja luovaan ilmaisuun ja yhdessä jammailuun. Rooted Jazz – tunneilla keho ja mieli vapautuvat liikkumiseen ja ilmaisuun kohdistuvista tarpeettomista kahleista ja siksi tunti on omiaan nollaamaan stressin ja arkiset murheet! Tunti on tasoltaan avoin, eli tunneilla tehtävät harjoitteet voi sovittaa oman fiiliksen, kehon ja taitotason mukaisiksi.
Rooted Jazz – tunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Tunnilla treenataan paljain jaloin ja/tai sukilla. Pitkät hiukset kiinni.

AKRONYKY – avoin keski/jatkotaso 60min (nuoret, aikuiset)
Akronyky-tunti yhdistää lattia- ja pariakrobatiaa nykytanssille ominaiseen liikekieleen ja ilmaisuun. Akronyky-tunneilta saat varmuutta ja voimaa lattiatyöskentelyyn ja nykytanssin muuhun perustekniikkaan, improvisaatioon, sekä nykytanssille ominaisiin “temppuihin” ja kontaktityöskentelyyn. Tunnilla hiotaan voimistelun ja akrobatian perusliikkeitä, kehitetään niihin vaadittavaa voimaa, koordinaatiota ja ketteryyttä, sekä tutustutaan liikkeiden takana olevaan biomekaniikkaan. Tanssillisissa sarjoissa keskitytään harjoittelemaan ko. taitojen yhdistämistä sarjoiksi ja oman tanssillisen ilmaisun osaksi. Myös parin kanssa tehtävät painonsiirrot ja erilaiset nostot tulevat tunnilla tutuiksi. Tunti ei vaadi aiempaa kokemusta akrobatiasta ja on tasoltaan avoin keski/jatkotason tunti eli kaikki “temput” voi suorittaa omalle keholle sopivalla tavalla. Vaikeustasoltaan erilaiset vaihtoehdot takaavat sen, että jokainen voi edetä tunnilla turvallisesti omaa kehoaan kuunnellen, itse itsensä haastaen ja oman taitotasonsa ja tavoitteidensa mukaisesti. Tunti on kuitenkin fyysisesti haastava, joten emme voi suositella tuntia sellaisille harrastajille, joilla on paljon kehollisia rajoitteita.
Tuntiasuksi soveltuu esteettömän liikkumisen mahdollistava ihonmyötäinen treeniasu ja paljaat jalat ja/tai sukat. Kerrospukeutuminen kannattaa, sillä osa harjoitteista saattaa vaatia ihokontaktia ja toiset puolestaan vaatteiden tuomaa luistoa. Pitkät hiukset kiinni (jos hiukset ovat tosi pitkät, esim. kahdelle letille).

BROADWAY JAZZ– avoin alku/perustaso 60min (nuoret, aikuiset)
Broadway Jazz on musikaalien mukaansatempaavasta maailmasta ja showhengestä inspiraatiota ammentava vauhdikas ja hauska tanssitunti, jossa vaikutteita koreografioihin haetaan monista erilaisista tanssityyleistä, luovasta ilmaisusta ja teatteritaiteesta. Musikaalimusiikin avulla tutuiksi tulevat paitsi rakastetuimmat musikaalit ja niiden tarinat, myös viihdemaailman parrasvaloihin sopiva ilmaisu. Broadway Jazz – tuntien rakenne on vaihteleva, mutta useimmiten tunneilla tehdään ainakin kehoa vahvistava alkulämmittely, jazzille ominaista tanssitekniikkaa keskilattialla ja eri tavoin tilassa liikkuvina sarjoina (poikkilattian tai diagonaalista), sekä tanssitaan musikaalimusiikkiin tehtävää vaihtuvaa loppusarjaa. Broadway Jazz – tunti on vapautuneeseen esiintymiseen ja liikkeelliseen (tanssilliseen) ilmaisuun innostava tunti, joten suosittelemme tuntia myös muiden esittävien taiteiden ystäville! Tunti on ikä- ja tasosuositukseltaan avoin, eli tunneilla tehtävät harjoitteet ja koreografiat suunnitellaan siten, että kukin voi sovittaa ne itselleen sopiviksi. Näyttävyys on kuitenkin avainasemassa musikaalityylin mukaisissa koreografioissa ja siksi myös piruetteihin, jalanheittoihin ja hyppyihin on hyvä varautua!
Broadway Jazz tuntiasuksi soveltuu rento, esteettömän liikkumisen mahdollistava omanlainen mukava treeniasu ja harjoituksesta riippuen joko puuvillasukat, pehmeät jazztossut tai paljaat jalat. Pitkät hiukset kiinni.

COMMERCIAL/SHOW avoin keskitaso: 60min
Irroittele urbaanisti asenteella! Commercial/Show on erilaisia urbaaneja tanssilajeja sekä jazzin- ja nykytanssin tekniikkaa yhdistelevä tunti, jolla pääset bailaamaan täysillä ja ennen kaikkea asenteella. Tämä “kaupallinen” tanssityyli on luotu isoille estradeille – voit nähdä tyyliä muun muassa musiikkivideoilla ja artistien keikoilla! Tunneilla tutustutaan monipuolisesti erilaisiin katutanssilajeihin. Jokaisella opettajalla on oma persoonallinen tyylinsä ja Lotta ammentaa inspiraatiota muun muassa voguingista ja hiphopista! Tunnit koostuvat alkulämmittelystä, lihaskunnosta ja venyttelystä, sekä salin poikki tehtävistä erilaisista harjoitteista, mutta tällä tunnilla pääpaino on kuitenkin koreografian opettelussa ja tanssimisessa. Commercial/show tunti on ikä- ja tasosuositukseltaan avoin (nuoret & aikuiset) eli tunneilla tehtävät harjoitteet ja koreografiat voi tehdä rohkeasti omalla tyylillä.
Commercial/show tuntiasuksi soveltuu rento, esteettömän liikkumisen mahdollistava omanlainen mukava treeniasu ja harjoituksesta riippuen joko puuvillasukat, pehmeät jazztossut tai paljaat jalat. Pitkät hiukset kiinni.

VOGUING avoin keskitaso: 60min
Now gimme that attitude! Voguing on monipuolinen alakulttuurilaji, joka on lähtöisin New Yorkista Harlemin mustien ja latinoiden LGBTQ+yhteisöstä. Madonnan maailmanlaajuiseksi ilmiöksi nostama voguing on ottanut runsaasti vaikutteita muun muassa muotimaailmasta. Tunnilla opetellaan lajille ominaista tekniikkaa, kuten poseerauksia, käsitekniikkaa ja kävelyjä. Vogueta voidaan kuvailla tanssiksi, jota tanssitaan kaksiulotteisesti kolmiulotteisessa tilassa ja pääosassa siinä ovat suorat linjat sekä vartalon kauniit asennot. Voguing-tyylejä on useita (mm. old way, new way ja femme) ja kullakin tyylillä on oma tyypillinen liikekielensä. Tunnilla perehdytään myös voguing-kulttuurin, sen historiaan, sanastoon ja lajin osa-alueisiin. Tältä tunnilta ei asennetta puutu!
Voguing tuntiasuksi soveltuu rento, esteettömän liikkumisen mahdollistava omanlainen mukava treeniasu ja harjoituksesta riippuen joko puuvillasukat tai paljaat jalat. Pitkät hiukset kiinni.

KARAKTÄÄRITANSSI avoin alku/keskitaso: 60min
Kun yhdistetään parhaat puolet baletista + flamencosta + kansantansseista + stepista = saadaan aikaan karaktääritanssiksi (engl. character dance). Karaktääritanssi on hurmaava, pitkän perinteen omaava rytmikäs ja ilmaisullinen tanssilaji. ‘Character’ kääntyy suomeksi sanoin luonne, tyyppi tai hahmo. Karaktääritanssit kuuluvat perinteiseen venäläiseen balettikoulutukseen ja useissa traditionaalisissa balettiteoksissa onkin kokonaisia karaktääritanssikohtauksia. Karaktääritanssi syntyi 1800-luvulla, kun klassisen baletin dominoimaa tanssitaiteen kenttää pyrittiin moninaistamaan ja uudistamaan tuomalla mukaan vaikutteita eri kansanperinteistä ja “etnisistä” tansseista. Karaktääritanssi siis hyödyntää vahvasti klassisen baletin tekniikkaa, mutta pohjautuu itämaiseen, itä-euroopalaiseen, espanjalaiseen ja italialaiseen kansantanssiin. Tunneilla tehdään erilaisia tanssillisia tekniikkaharjoituksia tangon ääressä ja keskilattialla, sekä harjoitellaan pieniä tanssisommitelmia ja näyttämökoreografioita. Karaktäärikengillä tehtävät koputukset ja rytmit yhdistyvät karaktääritanssin liikemaailmassa ylävartalon ilmaisullisiin liikkeisiin ja mimiikkaan. Myös tanssillisuudella ja ilmeikkyydellä on karaktääritansseissa keskeinen roolia ja lajille tyypillistä on selkeä, mutta tyylitelty esittävyys.
Karaktääritunneilla asuna on karaktäärikengät (steppikenkien kaltaiset, pienellä korolla varustetut kengät) ja karaktäärihame (tai muu tarkoitukseen sopiva hame), tuntipuku tai toppi, sekä sukkahousut (kysy opettajaltasi ryhmätilauksesta!). Hiukset siististi kiinni.

KÄRKKÄRITUNTI alku/keskitaso: 60min
Kärkkärit, kovikset, kärkitossut, varvastossut, kovakärkiset tossut… Rakkailla on monta nimeä! Kovakärkisillä balettitossuilla on keskeinen rooli klassisen baletin traditiossa ja sen estetiikassa. Varvastossujen käyttämisen aloittaminen edellyttää tanssijalta jo pitkälle kehittynyttä balettitekniikkaa – eritoten nilkan ja jalkaterän lihasten voimaa ja kontrollointia, mutta myös muutoin pitkälle edistynyttä kehonhallintaa. ‘Varpailla’ – en pointe tanssimisen tunnetuksi 1800-luvulla teki ballerina Marie Taglioni tanssiessaan La Sylpide – teoksessa. Sittemmin varvastossujen tekniset ominaisuudet ovat kehittyneet, mutta tuolloin varpailla tanssittiin vain hyvän tanssitekniikan ansiosta – ballerinan piti nimittäin tanssillaan kyetä luomaan yleisölle eteerinen kuva, illuusio painottumuudesta. Nykyään kaikki klassiset variaatiot tanssitaan kovin tossuin.
Tanssitiimin kärkkäritunneilla keskitytään oikeaoppiseen tekniseen työskentelyyn. Tavoitteena on kehittää alaraajojen venyvyyttä ja vahvuutta. Oikein käytettynä varvastossut ovat hyvä työväline nilkan alueen lihasten voiman kehittämiseen ja liikkuvuuden lisäämiseen (eli nilkan ojennuksen kaaren parantamiseen). Näillä tunneilla, kuten muillakin, edetään oppilaiden taitotason mukaisesti. Tunnille osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta kovakärkisillä tossuilla tanssimisesta.
Kärkkäritunnilla asuna on balettitunnille sopiva asu + kärkitossut (kysy ryhmätilauksesta opettajaltasi!).

TANSSITEKNIIKKA (JUMPS&TURNS) keskitaso avoin: 60 min
Tanssitekniikkatunti on vauhdikas ei-koreografinen tanssitunti, joka sopii kaikkien tanssilajien tueksi. Tällä tunnilla keskitytään yksinomaan tanssin perustekniikkaan ja opitaan, miten piruetit saadaan pyörimään, hypyt lentämään ja jalka nousemaan. Baletin, barren ja pilateksen harjoitteita hyödyntävän lämmittelyn jälkeen etenemme keskilattialla ja tilassa liikkuviin harjoituksiin ja tunnin lopuksi venyttelemme lämpimän kehon auki. Tunti kehittää koordinaatiokykyä, kehonhallintaa ja liikkuvuutta, sekä vahvistaa kehoa kokonaisvaltaisesti. Ydintukea, jalkojen linjausta, hyvää keskivartalon kannatusta ja lapatukea vahvistavat harjoitukset takaavat vahvan perustan kaikille tanssilajeille ja varmistavat tien pitkään ja turvalliseen tanssitaipaleeseen. Jos baletti ei ole sinun lajisi, myös tämä tunti sopii tanssijan perustaitoja tavoitteleville. Suosittelemme tuntia kaikille tavoitteellisesti harrastaville oppilaillemme!
Tanssitekniikka – tunneilla asuna on ihonmyötäiset trikoohousut ja pitkä tai lyhythihainen t-paita tai toppi. Tunnilla tanssitaan puuvillasukat, jazztossut tai päkijäsuojat jalassa ja paljain jaloin. Pitkä tukka siististi kiinni.

LUOVA TANSSI/RENTOUTUSTUNTI: 60min Luovan tanssin tunnilla annetaan liikkeen, musiikin ja kosketuksen johdattaa ja nostaa esiin viisaan kehomme tietoa, tunteita ja kokemuksia. Jokainen osaa liikkua luovasti ja luoda uutta ja omaa kun vain uskaltaa päästää irti. Varastoimme usein tiedostamattamme kehoihimme erilaisia estoja, kahleita ja rajoituksia ja mietimme usein turhan paljon, miltä jokin muille näyttää. Luovan tanssin tunnilla pääset keskittymään siihen, miltä liike/kosketus/kohtaaminen tuntuu! Omaa kehoa kuuntelevan liikkeen avulla tavoitellaan mielen hiljentymistä ja koko olemuksen avautumista läsnäololle ja ilolle. Luova tanssi on yhteistä hauskanpitoa, mutta myös terapiaa. Tanssimalla voi avata itsensä aidolle kohtaamiselle ja tulla tietoisemmaksi siitä, kuka on juuri tässä ja nyt. Koska luovan tanssin tunnilla tanssia lähestytään omista ilmaisullisista ja liikkeellisistä lähtökohdista käsin, luovan tanssin tunti on yhtä haastava tanssikonkarille kuin vasta tanssitaipaleen aloittaneelle. Tuntiasuksi soveltuu rento, esteettömän liikkumisen mahdollistava omanlainen treeniasu ja harjoituksesta riippuen joko puuvillasukat tai paljaat jalat.

KEHONHUOLTOTUNNIT


HATHA FLOW – jooga: 75min
Hatha flow on joogatunti, jossa rauhalliseen hatha joogaharjoitukseen yhdistetään vapaavalintaisia flow-tunneille tyypillisiä elementtejä ja haasteita. Tunnilla rohkaistaan oman kehon ja -taitotason kuunteluun ja harjoituksesta voi mielensä mukaan tehdä joko rauhallisemman tai dynaamisemman. Liikkeestä toiseen virtaavan harjoituksen keskiössä ovat hengitystyöskentely ja meditatiivinen fokus tekemiseen. Astetta pidemmät pidot ja rauhallinen tempo siirtymissä antavat aikaa yksityiskohtaiselle asanatyöskentelylle ja takaavat rentouttavan, mutta kuitenkin tehokkaan harjoituksen. Tunneilla tehdään aurinkotervehdyksiä, seisovia ja lattialla tehtäviä asanoita, sekä hengitysharjoituksia (pranayama) tai meditaatioita. Jokainen voi oman halunsa mukaan lisätä harjoitukseen välivinyasoja ja kokeilla ohjaavan opastamia haastavampia variaatioita. Tunnit päättyvät aina loppurentoutukseen (shavasana). Hathajoogaharjoittelu edistää kehotietoisuutta, kehonhallintaa ja liikkuvuutta ja harjoittaa keskittymistä ja hiljentymistä.

PILATES: 75min
Pilates on kestävää liikunnallista elämäntapaa ja tanssiharrastusta tukeva tehokas harjoittelumuoto. Pilates-harjoitteet vahvistavat kehoa kokonaisvaltaisesti, kehittävät ryhtiä ja kehon linjauksia, sekä edistävät keskittymiseen rauhoittumista ja hengitystekniikkaa. Keskitymme eritoten tärkeisiin keskustan ydintukea parantaviin harjoitteisiin ja lantion alueen, sekä lapatuen hallintaan. Harjoitteita tehdään tilan eri tasoissa seisten, istuen ja maaten. Kurssia suositellaan kaikille yli 13-vuotiaille tanssin perusteet omaaville. Tunnin asuksi sopii ihonmyötäinen, joustava treeniasu.

TANSSIJAN KEHONHUOLTO: 60min Virittäydy viikonlopun viettoon kehoasi hellien ja huoltaen! Tämä kehonhuoltotunti sopii kaikenikäisille ja tasoisille harrastajille. Tanssijan kehonhuolto-tunneilla keho palautuu ja vahvistuu, lihakset venyvät liikkeessä ja keho vapautuu tarpeettomista jännitystiloista. Ballet Barrea, joogaa, pilatesta, fighting monkeyja ido portal- tekniikoita, sekä muita somaattisia menetelmiä hyödyntävä tunti kehittää monipuolisesti voimaa, kehonhallintaa, tasapainoa, kehotietoisuutta ja liikkuvuutta. Kokonaisvaltaisilla liikkeillä tavoitellaan toimintakykyistä ja elastista kehoa. Avainasemassassa ovat vahva keskivartalo, ydintuki ja tasapainoinen raajojen lihaksisto. Tunneilla työstetään myös oman kehon optimaalisia linjauksia ja etsitään lisää ulottuvuutta ja liikelaajuutta. Tunti päätetään täsmällisiin venytyksiin ja lyhyeen loppurentoutukseen.

%d bloggers like this: