TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET

TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET – TANSSIKOULU TANSSITIIMI

  • Jokainen on tervetullut Tanssitiimiin juuri sellaisena kuin on! Kunnioita yksilöllisyyttä, itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaisia valintoja.
  • Kysy, älä oleta tai yleistä. Pyri siihen, ettet tee oletuksia henkilöstä, hänen sukupuolestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai kulttuurisesta taustastaan hänen olemuksensa, puheensa tai toimintansa perusteella. Kysy pronominia, jos keskustelet kielellä, jossa pronominit on sukupuolitettu.
  • Tanssitiimissä on 0-toleranssi kiusaamiselle ja syrjinnälle. Älä toisinna puheessasi, teoissasi tai käytöksessäsi muita lokeroivia tai syrjiviä stereotypioita (edes leikillä tai vitsillä).
  • Älä koske kysymättä. Muista, ettet voi tietää toisen fyysisiä rajoja kysymättä niitä. Pyydä tilaa myös itsellesi tarvittaessa. Lopeta tai muuta käytöstäsi heti, jos toinen sitä pyytää.
  • Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai tarkoituksellisesti nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi. Älä kommentoi arvostelevasti. Pitäydy kokonaan ulkonäkö- ja ruokapuheesta ja käsittele mahdollisesti arkoja aiheita sensitiivisesti ja muut huomioon ottaen.
  • Kuuntele ja anna työ- ja keskittymisrauha opettajallesi, itsellesi ja muille oppilaille. Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun omalla tavallaan. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuorossa olevan puhua.
  • Pyri suhtautumaan uusiin aiheisiin, ideoihin, tilanteisiin, ajatuksiin ja näkökulmiin ennakkoluulottomasti ja uteliaisuudella. Jokainen vastaantuleva asia ja tilanne on mahdollisuus oppia uutta ja kehittyä.
  • On ok olla eri mieltä jostain asiasta. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan meillä rauhanomaisesti – keskity asiaan, älä henkilöön.
  • Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita.

TOIMI NÄIN, JOS HUOMAAT JONKUN TOIMIVAN TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEIDEN VASTAISESTI:

Jos huomaat jonkun käyttäytyvän asiattomasti tai muutoin rikkovan Turvallisemman tilan toimintaperiaatteita, puutu tilanteeseen. Voit myös ilmoittaa huomiostasi omalle tanssiopettajallesi tai tanssikoulun rehtorille. Puhelinnumerot löydät eteisen peilistä.

Turvallisemman tilan käsite tarkoittaa yhteisöllistä pyrkimystä luoda käytäntöjä, jotta kaikki toimintaa osallistuvat voisivat kokea olonsa turvalliseksi. Käytämme sanaa ”turvallisempi” sanan ”turvallinen” sijaan, koska ymmärrämme, ettei aina täysin turvallista tilaa kaikille välttämättä pystytä luomaan, vaikka siihen pyrittäisiin yhteisöllisesti.

%d bloggers like this: